Александър Балабанов
 • Аристофан, Облаци (1915)-

  АРИСТОФАН

  ОБЛАЦИ

  Превод: Александър Балабанов: 1915 (1917, ...)


  Електронна обработка: Иглика Милушева, 2007

      ЛИЦА:

  Стрепсияд – прост човечец, омъжен за изтънчена жена.

  Фидипид – негов син.

  Слуга на Стрепсияд

  Ученици на Сократ

  Сократ

  Хор от облаци

  Права дума

  Крива дума

  Пазиас – лихвар.

  Аминиас – лихвар.

  Херефонт

    

  Действието става в Атина към последната четвърт на петото столетие преди Христа.

   

   

  Сцена в къщата на Стрепсияда. Нощ. Стрепсияд лежи в едно легло, синът му Фидипид – в друго. Около тях слуги спят.

   

  Стрепсияд: Уф, уф! Господи Боже мой! Какви са безкрайни тия нощи! Няма ли най-сетне да съмне? И-и откога чух петела! А слугите хъркат ли, хъркат! Напред къде можеха така! Проклета война, поврага за всичко! На, сега не мога да накажа и слугите си дори. [Че току виж офейкали при неприятеля]. А това славно момче – то съвсем и не мисли да става. Увило се с пет повивки, бръмти ли, бръмти. Хайде да опитам и аз, да се сгуша добре и да захъркам, ако мога. Хм! За мене сън! Тежко ми! А кого ще хапят мислите за тези разноски, за тези пусти коне за препускане, за тези проклети дългове – и всичко туй, хей за тоя мой син! Той човекът измазнил хубава коса, езди си коне, препуска на колесници... Хъ! Ето го и сега бълнува, за коне сънува! А пък аз полудявам, щом видя новия месец – срокът иде, лихви трябва да се плащат...

  Момче, запали ламбата! Хей ти там! – Донеси тефтера. Да пресметна на колцина дължа и колко правят лихвите.

  Добре! Ето дълговете. Хиляда и шестстотин лева на Пазиас. Че как така хиляда и шестстотин лева на Пазиас? За какво са ми трябвали? За какво? Нали трябваше да купя тоя дорест кон с белега. Ах! Ега го бе камък бележил в окото преди да го видя!

  Фидипид [сънува, че се надпреварва на колесница]: Филоне, така не може. Карай по своя път!

  Стрепсияд: Ей на, това зло ме убива. Заспал, захъркал и пак бълнува за коне и препускания.

  Фидипид [все бълнува]: А колко пъти заобиколи в надпрепускването с военна кола?

  Стрепсияд: Баща си, баща си гониш да тича около своята съсипия. [Смята]. Е, какви други дългове освен на Пазиас? На Аминиас триста лева за неговата една кола с две колелета.

  Фидипид [все бълнува]: Ха, сега накарай коня да се изваля в праха и го заведи дома.

  Стрепсияд: Да, клетнико, мене ти караш да се валям в дългове. Едни от кредиторите ме вече осъждаха и наложиха възбрана върху имотите ми, а други искат залог за лихвите.

  Фидипид [събужда се]: Слушай, татко, защо само току пъшкаш и се премяташ насам-натам цяла нощ?

  Стрепсияд: Съдебният пристав ме хапе нещо под юргана.

  Фидипид: Моля ти се, остави ме да си поспя малко.

  Стрепсияд: Добре, добре, спи си. Но знай, всички тия дългове ще се струпат на твоята глава. Ах-ах! Проклета стройница! Защо ме измами да се омъжа за майка ти? Че колко хубаво си живеех на село! Широк живот, невчесан, неостриган, волен между пчели, между овци, между маслини. И току виж взех, че се ожених за племенницата на тоя Мегакъл Мегаклов... Аз, селякът, взех тая госпожа, госпожанка, надута прахосница, съща Кисира по натруфеност.

  След сватбата, кога легнах при нея, аз мириша на комина, на сирище, на пърчовина и вълна, а тя – на помада, на сафран, на приказки с целувки, на разноски, на гуляй, на тия контета Колиад, Генетилид...

  Да, не мога да кажа, че беше мързелива; о, не, тя тъчеше. Ето, покажа й тая дреха, изтъкана от нея и река: „Жено, много гъсто тъчеш.”

  Слуга: Няма масло в ламбата.

  Стрепсияд: Ах, ти! Че защо си запалил тоя хобот? Я, ела тука да поплачеш малко!

  Слуга: Че защо пък да плача?

  Стрепсияд: Защото си турнал от дебелите фитили.

  [Стрепсияд разказва по-нататък историята си]: После роди ни се син – ей онова момче – на мене и на добрата ми жена – и ние се скарахме още за името му. Тя току прибавя по нещо конско към което и да е име[1]: Ксантип, Хайрип, Калипид[2]. Аз пък исках да го наречем на името на дядо му Фидонид – Пестеливец[3]. Дълго се препирахме и най-сетне съгласихме се да го наречем Фидипид[4].

  Несъвместимо нещо.

  Тя взима това дете и го глези – „Кога пораснеш, ще караш кола към града, цял в пурпур като дядо ти Мегакъл.” А пък аз му думам: „Ех, как ще ми караш козите от Фелейската гора, загърнат в кожух като баща си!” Но той де ще ти слуша моите думи! Зарази ми имотеца с тая пуста конска болест. И ето сега цяла нощ мисля си, мисля. И намерих най-после край – и чуден, и дяволси. Придумам ли го, спасен съм. Я нека го събудя вече. Но как да го събудя – тъй тихичко? Ха? Фидипиде! Фидипидчо!

  Фидипид: Какво има, тате?

  Стрепсияд: Целуни ме, дай си дясната ръка.

  Фидипид: На. Какво сега?

  Стрепсияд: Кажи ми, обичаш ли ме?

  Фидипид: Да, заклевам ти се в Посейдон Конезакрилника.

  Стрепсияд: О, никога не дей ми споменава тоя Конезакрилец. Че тоя бог е причина за моята неволя. Но ако ме обичаш от сърце, чедо мое, чуй ме.

  Фидипид: Че какво да те послушам?

  Стрепсияд: Веднага зарежи тоя сегашен живот и бързай да изучиш това, което ще те посъветвам.

  Фидипид: Кажи, какво ще заповядаш?

  Стрепсияд: Поне малко ще ме послушаш ли?

  Фидипид: Ще те послушам, кълна се в Диониса.

  Стрепсияд: Ела и погледни насам. Виждаш ли тая вратичка и тая къщичка?

  Фидипид: Виждам, но моля ти се, татко, какво е това?

  Стрепсияд: Това е училището на мъдреците. Там има мъже, които могат да те убедят с думи, че небето е пещ около нас, ние сме въглените. Те учат още – стига да им заплатиш – как може с думи да се спечели и правото, и кривото дело.

  ... Фидипид: Как се казват?

  Стрепсияд: Не знам точно как. Но те са дълбокомислени мъдреци, отлични хора.

  Фидипид: Ха! Тия вагабонти ли? Знам ги. Ти искаш да кажеш, онези шарлатани с изпито лице, боси като този безобразник Сократ и Хаерефонт?

  Стрепсияд: Хей, мълчи! Не говори глупости! Ами, ако не искаш баща ти да умре от глад, стани един от тях, зарежи конете!

  Фидипид: Не, о, не! Не бих се съгласил дори ако би ми дал фазаните, които храни Леогорас.

  Стрепсияд: Иди, моля ти се, иди, премили мой сине; иди и изучи.

  Фидипид: И какво да ти изуча?

  Стрепсияд: Казват те имали две слова: едното право, другото криво. Ей това кривото, разправят, добивало право, дори и когато е най-криво. Та, ако ми изучиш ей това криво слово, от всичко, що сега дължа зарад тебе, няма да заплатя никому ни пара.

  Фидипид: Няма да те послушам. Разваля ли си аз еднъж цвета на лицето, не ще посмея да погледна благородните конници.

  Стрепсияд: Тогава нека ми бъде свидетелка богиня Деметра, не ще се храниш на мои средства нито ти, нито конете ти, нито козата ти. Върви по дяволите, изпъждам те от къщата си.

  Фидипид: Ако! Чичо ми Мегакъл не би търпял да ме гледа без коне. Ще ида при него, а за теб не ща и да зная.

  Стрепсияд: Да, паднах, но няма и да лежа. С божа помощ, сам ще изуча, ще вляза в това училище.

  Но как така, нали съм стар, нали съм забравлив, нали съм тежък – как ще изуча тънкостите на толкова възвишени речи?

  Но трябва да се отиде. Що не похлопам на вратите, ама се бавя само? [Хлопа на вратата на школата и вика].

  Момче, хей, момче![5]

  [Излиза един ученик].

  Ученикът: Поврага! Кой хлопа така?

  Стрепсияд: Стрепсияд Фидонов Кикински.

  Ученик: Сигурно си някой простак, селендурец, че така силно блъскаш вратата. Току-що бях нашел една гениална мисъл, ти ми я изблъска из главата.

  Стрепсияд: Прости ми. Хе е, на село, далече оттук живея. Но я ми кажи каква мисъл съм ти изблъскал из главата?

  Ученик: О, не, не бива. Само на учениците може да се каже.

  Стрепсияд: Щом като е така, хайде, кажи я и на мене. Защото и аз ида да стана ученик на това училище на мъдростта.

  Ученик: Добре, да ти я кажа. Но знай, това са тайнства. Преди малко Сократ запита Херефонта, бълхата колко бълши стъпки скача. Че една бълха бе ухапала Херефонта по веждите, оттам бе скочила върху главата на Сократа.

  Стрепсияд: И как можа да измери това?

  Ученик: Много ловко. Стопи восък, улови бълхата, бръкна й краката в ръзтопения восък, восъкът изстина, бълхата остана обута в персийски обувки. Тях той изу, с тях измери пространството.

  Стрепсияд: Господи, Зевсе! Какъв остър ум!

  Ученик: А какво би казал, ако чуеш за едно друго изобретение на Сократа?

  Стрепсияд: Кое, моля ти се, кажи ми.

  Ученик: Същият този Херефонт запита Сократа комарът с устата ли си свири или с дирника.

  Стрепсияд: И какво отговори той за комара?

  Ученик: Каза: червото на комара било тясно. Въздухът минавал през теснината, духал силно към дирника. До тясното черво бил дирникът широк. В него се блъскал въздухът и свирил тъй силно.

  Стрепсияд: Ще рече, дирникът на комара е нещо като тръба. О преблажени Сократе, ти, който проницаваш червата на комара! Наистина колко лесно ще ти бъде да изклинчиш и от най-опасното дело, щом си изучил червото на комара!

  Ученик: Неотдавна един гущер му грабна една велика мисъл.
  Стрепсияд: Я кажи как така?

  Ученик: Той търсеше да открие пътищата и въртенията на месечината и гледаше нагоре с отворени уста. Един гущер се надриска в устата му от стрехата.

  Стрепсияд: Славен гущер, който одрискал Сократа!

  Ученик: А вчера нямахме за вечеря.

  Стрепсияд: Ау! И какво изнамери, за да ви нахрани?

  Ученик: Посипа софрата с малко пепел, сгъна един ръжен, зема едно кръжило и... грабна от палестрата[6] една дреха.

  Стрепсияд: И ние се дивим на Талеса! Отваряй, скоро отваряй училището - и веднага ми покажи тоя Сократ. Че искам да му стана ученик. Отваряй де, отваряй вратата. [Ученикът въвежда Стрепсияда в училището]. Ау! А! Херакле! Отде ли ще са тия животни?

  Ученик: Какво се дивиш? Според теб те на какво приличат?

  Стрепсияд: На пленниците от Пилас, ха, на онези измършавели лакедемонци[7]. Но защо пък тъй в земята са втренчили погледи?

  Ученик: Издирват това, що е под земята.

  Стрепсияд: Дирят лукови глави. Я не се грижете за това. Аз знам къде има големи и хубави. А тези там защо са се навели тъй?

  Ученик: Те ли? Те съзерцават бездните на Ада и Тартара.

  Стрепсияд: А защо дирниците им гледат към небето?

  Ученик: Дирниците им пък на своя глава се занимават с астрономия. Но я влизай, че може той сам да ни завари тука, после...

  Стрепсияд: Не, почакай още малко, почакай. Иска ми се да им разкажа за моята работица. Нека си стоят така.

  Ученик: Но те не могат да стоят много тъй на открито, вън от училището.

  (200) Стрепсияд: За Бога, а това кълбо пък какво е? Моля ти се, кажи ми.
  Ученик: Това е астрономия.
  Стрепсияд: А тия чертежи?
  Ученик: Геометрия.
  Стрепсияд: А за какво служи тя?
  Ученик: За измерване на земята?

  Стрепсияд: Дали тая, която като плячка се разпределя по жребий?

  Ученик: Не, а цялата земя.

  Стрепсияд: Хубаво думаш. Тая наука, наистина е и нарочна, и полезна.

  Ученик: А това тук е карта на цялата земя. Виждаш ли, ей това тук е Атина.

  Стрепсияд: Какво думаш? Не вярвам, защото не виждам седналите съдии[8].

  Ученик: И все пак това е земята на Атина.

  Стрепсияд: А де са тогава Кикенесците, моите съселяни?

  Ученик: Ето ги тук. А това, което виждаш тук, е Евбея, тоя дълъг остров.

  Стрепсияд: Знам. Ние и Перикъл я тъй притискахме, щото сега е тъй дълга тая Евбея, нашата съюзница. А де е Лакедемон?

  Ученик: Де ли? Ето го.

  Стрепсияд: Ау, колко близо до нас! Я гледайте вие, дайте си големи усилия – че как и как да е той по-далеч от нас.

  Ученик: Де може това!

  Стрепсияд: Тогава, горко ви! А тоя, кой е тоз, дето виси в кошницата?

  Ученик: Той.
  Стрепсияд: Кой той?
  Ученик: Сократ.

  Стрепсияд: О, Сократе! Но я, моля ти се, викни му ти с висок глас.

  Ученик: Викни си го ти сам. Аз нямам време.

  Стрепсияд: Сократе! Сократчо!

  Сократ: Какво ме зовеш, о, ти мушице еднодневна?

  Стрепсияд: Най-напред кажи ми, моля ти се, какво е това, което вършиш.

  Сократ: Въздухоплавам и съзерцавам слънцето.

  Стрепсияд: Ще рече, ти презираш боговете от кошницата, а не от земята, ако допускаш въобще, че има...

  Сократ: Никога не бих могъл правилно да изследвам небесните неща, ако не ми виси духът тъй, че мисълта да ми се слее с въздуха като него лека. Стоя ли на земята и оттам да съзерцавам висшите неща, нищо не бих могъл да открия. Защото някаква тайна сила на земята тегли към себе си влагата на мисълта. Същото действа и водният кресон.

  Стрепсияд: Какво каза? Мисълта тегли влагата в кресона? Но, мили Сократчо, я слизай вече и ме научи на това, за което съм дошъл.

  Сократ: И защо си дошъл?

  Стрепсияд: Искам да изуча изкуството да говоря. Защото съм заплетен в лихви, лихвари, имотецът ми е заложен.

  Сократ: И как не можа да се предпазиш от дългове?

  Стрепсияд: Погуби ме тая страшна конярска болест, изяде ме. Затова моля ти се, изучи ме на оная реч, която нищо не плаща. Заклевам се в боговете, ще ти платя в законови пари труда.

  Сократ: В кои богове се ти заклеваш? Преди всичко у нас боговете не са на чест.

  Стрепсияд: Тогава в какво се кълнете? Да не би в железни пари, както във Византия?

  Сократ: Искаш ли основно да изучиш висшите, свръхземните неща тъй, както са?

  Стрепсияд: Разбира се, стига да може.

  Сократ: И да се разговаряш с Облаците, нашите божества?

  Стрепсияд: Да, разбира се.

  Сократ: Тогава седни върху това легло.

  Стрепсияд: Ето, сядам.
  Сократ: А сега вземи тоя венец.

  Стрепсияд: Венец пък защо? О, Сократе, да не ме принасяте жертва като Атамаса[9]?

  Сократ: О, не. Но с всички, които посвещаваме в тайнствата, постъпваме така.

  Стрепсияд: А от това каква облага ще имам?

  Сократ: Ще станеш изпечен оратор, воденица ситно да мели. Стой само мирно [Сократ го посипва с брашно].

  Стрепсияд: Ей Богу, и не лъже. Ето скоро ще стана брашно.

  Сократ: Старецът да мълчи благоговейно и да слуша молитвите. Царю велики, необгледан въздух, ти държиш високо земята; и ти, светли Ефире, и вие, дивни богини – Облаци гръмосветкавични, станете, явете се, о господарки всевишни на мислителя.

  Стрепсияд: Почакай, почакай малко да сдипля отвътре палтото си, че да не се измокря цял. И, какъв съм глупав аз! Да изляза от дома и да не си взема кожената гугла!

  Сократ: Елате вече, о многообични Облаци, елате за ума на тогова. Въз свещените ли снежни вихрове на Олимп седите, безсмъртни хора ли с нимфите играете в градините на вашия баща Океана; със златни ведра ли черпите струите на Нил; около Меотийското езеро сте се наредили във венец или сте накацали по белите чуки на планината Мимос – чуйте ме, приемете с радост, посрещнете с усмивка нашето жертвоприношение.

  [Настава мълчание на сцената. Издалеч се чува пеенето на пътуващите Облаци, които са хорът на комедията].

  Хорът на Облаците [Строфа]: Нетленни облаци, да се дигнем, да се покажем росни и пъргави из дълбоките пазви на баща ни Океана, затътняли да полазим към високите върхове на дървокоси планини. Оттам ще погледнем далековидните ридове, плодосочната свещена земя, ще чуем на бистрите реки шуртенето и гръмката песен на морето. А на мраморно огледало грее отразено неуморимото око на Въздуха. И нека отмахнем дъждливи була, да открием безсмъртни лица и да погледнем света свободно с далекозарни очи.

  Сократ: Преблаженни Облаци, виждам вие се отзовахте на моята молба. [Към Стрепсияда]. А ти чу ли техния глас и бученето на небесния гръм?

  Стрепсияд: И ви обожавам, о преблажени Облаци, и ми иде да отговоря с гръм на вашия гръм. Дотам съм уплашен от вас и треперя. Но, грех не грех, не ще мога да се сдържа, ходи ми се повънка.

  Сократ: Не се шегувай и недей постъпва като онези проклети комици-поети, а благоговейно мълчи. Ето иде голям рой богини с песни.

  (300) Хорът на Облаците [Антистрофа]: Моми дъждоносни, да тръгнем към тучните поля на Палада Атина, да видим младата земя на Кекропса, юнашката родина, де се празнуват светите тайнства, де тайнственият дом се отваря за посветения. Що дарове за небесните божества! Що високострехи храмове! Що мраморни образи на боговете! Що шествия на блажените, що с венци окичени олтари божи! Що угощения, що изблик на радост – всяка година, всеки ден! А кога пролет донесе веселия празник на Диониса – що звучни борби на хоровете[10], що дълбоки песни на гласовити флейти!

  Стрепсияд: За Бога, моля ти се, кажи ми, Сократе, кои са тия жени, които говорят на такъв важен език? Да не са някои полубогини?

  Сократ: Никак. Те са небесни Облаци – големи богини на безделниците. Те ни вдъхват и мисли, и сладкодумие, и ум, и шарлатания, и словоизвъртане, и ловкост в препирните, и вдъхновение.

  Стрепсияд: Аха, ето защо душата ми чувства окриление; нали чу техния глас. И копнее да остроумничи и да бъбри за дима; и с мисълчица мисълчица да боде и да противоречи на събеседника си. И дотам, щото, ако е възможно, иска ми се да ги видя тия Облаци.

  Сократ: Тъй ли? Гледай тогава накъм планината Парнет. Ето виждам ги, тихо слизат.

  Стрепсияд: Че де са, де? Покажи ми ги.

  Сократ: Да, идат, толкова много са. Вървят, криволят из долини и гори.

  Стрепсияд: Каква е тая работа? Защо аз не ги виждам?

  Сократ: Ей там близо до входа.

  Стрепсияд: Е, най-сетне, почнах малко да ги забелязвам.

  Сократ: Но сега вече добре ще ги видиш, ако нямаш в очите си сламка колкото краставица.

  Стрепсияд: Ай, ай! О вие, преблажени! Всичко покриват вече.

  Сократ: И ти досега не знаеш, че те са богини и не ги почиташ?

  Стрепсияд: Е, да! Мислех, че са мъгла, пара, дим.

  Сократ: Разбира се, ти не знаеш, че те хранят много философи, пророци, лекари, мазновчесани ленивци, престъпници до нокти, дълбоко тъмните гръмнопойни поети дтирамбисти, шарлатани, метеоролози, те хрантутят всички безделници, защото ги възпяват.

  Стрепсияд: Ще рече за това дрънкат в своите стихове:

                        На облаците бързият напад
                        отмахва деня на запад;
                        и буйната коса на Тифона

                        стоглав и гръмки на небосклона

                        вилнеещи бури кат орли,

                        с въздушни крила кат стрели.

                           И дъждове, на облаци сълзите,

                           и пари, на боговете душите... 

  И за такива стихове поглъщат тлъсти косове от големи и добри ягули и месо на печени дроздове.

  Сократ: Поради тях. И не е ли заслужено?

  Стрепсияд: Я ми кажи какво им се е случило, ако наистина те са Облаци, та приличат на жени? Че те обикновено не са такива.

  Сократ: Ами какви са?

  Стрепсияд: Точно не зная. Истина, те приличат на големи парцали вълна, само не на жени, не и не... Те имат и носове.

  Сократ: А сега отговаряй на въпросите ми.

  Стрепсияд: Говори бърже каквото обичаш.

  Сократ: Като си поглеждал нагоре, дали някога не си виждал някой облак да прилича на Кентавър или на пантера или на вълк или на бик?

  Стрепсияд: Е, да, виждал съм. Че какво от това?

  Сократ: Стават всичко, каквото поискат. Видят ли някой дългокос развратник от тия ленивците педерасти, като например сина на Ксенофонта, за да се присмеят на позора му, оприличават го на Кентаври.

  Стрепсияд: А какво се биха направили, ако видят оня грабителя на народните пари, Симона?

  Сократ: За да му покажат какъв е, веднага стават вълци.

  Стрепсияд: Затова те вчера, щом съгледаха тоя страхливец Клеоним, който си хвърли оръжието и избяга, веднага се преобразиха на зайци.

  Сократ: А днес, понеже са видели развратния Клистен, виждаш и ти – станали жени.

  Стрепсияд: Блазе ви, господарки. А сега, ако въобще сте приказвали с някого на тоя свят, дайте и мен да чуя вашия небегръмък глас, вий, премощни царици.

  Хорът на Облаците: Поздрав, старче от старото време, ти който дириш мъдри речи. А ти, жрецо на възвишени празнословия, научи ни какво ти трябва. Защото едвали бихме послушали някого другиго от мъдреците, които се занимават с небесни работи, освен Продика – и то зарад неговата ученост и мъдрост; а на теб, защото вървиш дигноглав по улиците и мяташ очи насам-натам. И босоног много мъки теглиш, осланяш се на нас и даваш важност на лицето си.

  Стрепсияд: Земльо! Какъв глас! Какъв свещен, какъв важен и чуден!

  Сократ: Да, защото само те са истински богини. Всичко друго е глупост.

  Стрепсияд: Недей така. Нима Зевс Олимпийски не ни е бог?

  Сократ: Какъв ти Зевс? Не се шегувай. Няма Зевс.

  Стрепсияд: Ти какво казваш? А кой вали? От всичко най-напред искам това да ми кажеш.

  Сократ: Те валят. Това ще те науча с големи доказателства. И така, де си видял ти Зевс да вали без облаци? В такъв случай би трябвало да вали от ясно небе, без да има облаци.

  Стрепсияд: Наистина, това доказателство хубаво го чукна. Досега аз мислех, че Зевс пикае през решето. Но я ми кажи кой гърми. Това ме кара да треперя.

  Сократ: Те гърмят като се търкалят един през други.

  Стрепсияд: Че как така? Ти се много смел.

  Сократ: Напълнят се с вода, трябва да се движат, тласкани от някоя сила; препълнени с дъжд, тежки, те се блъскат един о друг, пукат се и трещят.

  Стрепсияд: А кой ги кара да се движат? Не е ли Зевс?

  Сократ: Съвсем не той, а въздушният Вихър.

  Стрепсияд: Вихър? И това не бях чул. Нямало Зевс, а вместо него царувал някой си Вихър. Но ти още нищо не си ми казал за гърмежа на гръмотевицата.

  Сократ: Не чу ли като казах, че облаците, препълнени с вода, се блъскат един о друг поради тежестта си?

  Стрепсияд: Добре, но как да повярвам това?

  Сократ: Това ще ти докажа по тебе самия. Никога ли не ти се е случвало на големия празник Панатенеи да се напълниш с каша? Нещо загълголи в търбуха ти, пък току изведнъж търбухът ти забучи и загърми.

  Стрепсияд: Да, да. Става ми лошо, загъргори нещо - и току като гръмотевица затрещи кашата и страшно ехти. Папакс, папакс – отначало. Сетне се съединяват и – папапа-папакс! А когато отивам по нужда – почне да бумти също като твоите облаци.

  Сократ: Помисли тогава. От твоя мъничък търбух колко силно бръмтиш. А тоя необятен въздух как да не гърми така страшно?

  Стрепсияд: Затова, значи, тия две думи са тъй близки една до друга „гърми” и „бръмти”. Това добре. Сега от де може да излезе светкавица със своя огън, който един само ще опърли, а другите ще изгори живи? Не е ли очевидно, че светкавиците хвърля Зевс върху клетвопрестъпниците?

  Сократ: Тогава как стана – о ти, глупецо, и ти, който още миришеш на онези златни времена, когато хората се хранеха с хубави приказки – тогава как така, щом като светкавицата удря клетвопрестъпниците – защо досега още не е изгорила ни Симона, ни Клеонима (400), ни Теора? Че те малки ли са клетвопрестъпници? А вместо тях, събаря своя собствен храм или тряска скалата Сунион край брега на Атика или пък високите дъбове. Ха, защо? Сигурно дъбът не ще да е престъпил клетва някаква.

  Стрепсияд: Знам ли? Но ти хубаво говориш. Че собствено какво нещо е това светкавицата?

  Сократ: Когато се вдигне внезапно сух въздух и влезне в тях, и се заключи там, надува ги отвътре като някой мях, сетне стискат силно, той ги разкъсва, излита буйно, реве и се запалва от своя собствен напън.

  Стрепсияд: А, да. Същото ми се случи и мен еднъж на празника на Зевса. Турнах еднъж да се пече един търбух за домашните си. Забравил бях да го разсека. Той се наду, па току пукна, та ми пръсна право в очите и ми изгори лицето.

  Хорът на Облаците: О ти, човече, който си пожелал да се посветиш в нашата висока мъдрост, колко щастлив ще бъдеш ти между атиняните и между всички елини! Стига да не си лишен от памет и от ревност, стига да си издържлив по душа, стига да не се уморяваш нито от ходене, нито от стоене; стига да можеш да търпиш студа и глада, даже и вино да не ти се иска, ни гимнастика, ни други такива глупости. И ако вярваш, както подобава на всеки учен човек, че от всички блага най-голямото благо е да живееш и да мислиш по-добре, отколкото тълпата и да не искаш да блестиш, освен в борбите на езика.

  Стрепсияд: Ако трябва издържливост срещу мъките, да прекарваш нощите в работа, да пестиш, да воюваш против стомаха си и да не ядеш друго, а само боб – бъди спокоен, аз съм твърд като желязо.

  Сократ: И така, занапред не ще признаваш друг бог за бог, освен това, което изповядваме и ние: Хаос, Мъгли и Език. Само тези три.

  Стрепсияд: А на другите няма и да им продумам, даже и да ги срещна. За тях ни жертва, ни свещено възлияние, ни зърно тамян.

  Хорът: Казвай сега смело, какво искаш да ти направим. Няма да искаш напразно. Стига да ни уважаваш, да ни се покланяш. И стига да желаеш да станеш способен мъж.

  Стрепсияд: Господарки! Всичко, каквото искам от вас, то е толкова малко! Искам от всички гърци да съм в говоренето сто години по-напред.

  Хор: Ти ще имаш това от него. И то така, щото от днес нататък в събранията с предложения никой по-често от теб няма да побеждава.

  Стрепсияд: Не ми е мене до предложения в събранията. Не това искам. Аз искам да нагласявам делата в съдилището в моя полза и да се отърва от ръцете на лихварите.

  Хор: Е, ще имаш каквото искаш. Не желаеш нищо важно. Ти без страх се предай само на нашите служители.

  Стрепсияд: Ще сторя това упован на вас. Защото нуждата ме боде. Ах, тез проклети бележени коне! Ах, тоя брак, който ме съсипа! Отсега да правят с мене каквото искат. Ето, това мое тяло тям го предавам. Да го бият, да гладува, да жадува, да се пече, да мръзне, да го дерат, стига да мога да се отърва от тия дългове, да не ги плащам. А на хората да се показвам дързък, сладкодумен, нахален, опърничав, ловък лъжец, пускач на измислици, кален в съдилища, цял законник, кречетало, лисица, паница без дъно, плъзгав като намаслен ремък, престорник, лепка, самохвалец, шило, мръсен, всякакъв и никакъв, дрипа за всичко. Ей с такива имена нека ме поздравява, кой де ме срещне и да прави с мен каквото иска. Ако, ако иска дори – нека, нека ми извадят червата, да ме сдробят, да направят от мен суджуци и да ме поднесат на философите.

  Хор: Бодър и смел е духът ти. И знай – след като се изучиш при нас – твоята слава на земята ще стигне дори до небето.

  Стрепсияд: Че от това каква облага за мен?

  Хор: Ти ще прекараш целия си живот между нас, всеки на теб ще завижда.

  Стрепсияд: О, дали ще доживея такова блаженство!

  Хор: И още как! Сонм клиенти ще се тълпят пред вратите на твоята къща, ще горят от желание да се доближат до тебе и с теб да приказват и да се съветват; ще ти предлагат да им водиш дела за милиони, да вземаш за себи си колкото щеш. [Към Сократа]. Но я вече почвай да учиш тоя старец, възбуди духа му, изпитай силата на неговия ум.

  Сократ: Добре. Хайде сега, разкажи ми сам за свойствата на твоя ум, за да зная и какви оръдия да насоча срещу теб. За всекиго трябват нови.

  Стрепсияд: За Бога, да не мислиш да ме обсаждаш като някоя крепост?

  Сократ: А, не; искам да ти задам някои питания, за да видя каква памет имаш.

  Стрепсияд: Паметта ми е двойна: кога имам да вземам, помня добре; кога имам да давам – клетник аз – всичко забравям.

  Сократ: Дарба да говориш имаш ли?

  Стрепсияд: Да говоря – не, но да усуквам – да.

  Сократ: Тогава как ще можеш да се учиш?

  Стрепсияд: Не бери грижа за това; отлично.

  Сократ: Ще рече, като ти подхвърля някой мъдър въпрос за небесните работи, ще можеш веднага да го лапнеш, нали?

  Стрепсияд: Аха, като куче мръвката – така и аз ще лапвам мъдростта, нали?

  Сократ: Простак! Варварин! Страх ме е, старче, ще ядеш бой ти. Я да видим, какво би правил, ако някой те бие?

  Стрепсияд: Нека ме бие. След няколко удъра, ще си взема свидетели и ще заведа дело.

  Сократ: Тогава събличай се.

  Стрепсияд: Откраднах ли ти нещо, та ще ме претърсваш?

  Сократ: Не. Но такъв е обичаят – трябва гол да влезеш в школата.

  Стрепсияд: Но аз не съм дошъл да търся някоя открадната вещ, та да се боите да не я вмъкна сам.

  (500) Сократ: Я се събличай. Какво бърбориш само!

  Стрепсияд: Кажи ми поне, ако бъда внимателен, ако уча с ревност, на кого от твоите ученици ще приличм?

  Сократ: Ще бъдеш цял Херефонт мършавия.

  Стрепсияд: Горко ми! Ще бъда полумъртъв.

  Сократ: Стига си бърборил, ами я върви след мен. Бързай де!

  Стрепсияд: Дай ми поне един меден кравай, както е обичаят, когато се влиза в бездните. Треперя от страх при мисълта, че трябва да влезна вътре. Струва ми се, слизам в пещерата на Трофония.

  Сократ: Влизай де. Какво си се заовивал около входа?

  Хор: Влизай, ликувай зарад тая твоя доблест. Ти си стар – и пак искаш да натопиш духа си в дълбините на новата мъдрост и учен да станеш.

  Хорът [Парабаза[11]]: Зрители, ще кажа пред вас истината, заклевам се в Диониса, който ме е отгледал. Дано победя сега и да се прославя с дарбите си – поне толкова, колкото ви мислех за просветени зрители, на които представих тая най-гениална от всички мои комедия. Но аз се оттеглих – несправедливо победен от глупавите мои съперници[12]. Този упрек ви правя аз, просветени зрители, за които написах тая комедия. Аз никога няма да бягам от оценката на просветените. И затова тука, пред тези мъже, на които винаги ми е било приятно да разказвам, представих еднъж моя Скромник и моя Безпътен[13] с голям успех. И тогава аз бях още момиче, не бе редно да раждам[14]; подхвърлих детето, други прибраха моето първиче – и то израстна под вашата благородна опека, вие го отхранихте да порасте. Оттогава смятам, че вие сте се заклели във верност към мен. И така, подобно на Електра в трагедиите на поетите, тая моя комедия иде при вас и се надява да ви познае като ценители пак тъй просветени[15]. Щом зърна отрязаната къдрица от косата му, тя го позна. И вижте моята комедия колко е скромна и срамежлива сега: тя не иде с онова увиснало кожено късче отпреде – дебело, червено на върха, за да разсмива простаците; тя не се подиграва на плешивите глави, не играе оня срамотен танц кордакс. В моята комедия няма такива дъртаци, които, като декламират стиховете си, бият с тояга партнерите си, за да минат за духовити. Тя не се хвърля на сцената с пламнали главни и с крясъци: „У-у! У-у!” Не. Тя излиза пред вас, като се осланя само на своята вътрешна сила и на своята поезия. И аз, макар и да съм такъв велик поет, не съм горд. Нито пък искам да ви лъжа, като ви представям едно и също нещо по два и по три пъти. Не, аз винаги създавам нови творения, оригинални и различни едно от друго – всички съвършени и възвишени. Бих по търбуха Клеона[16], когато той бе всесилен; сега, когато той е мъртъв и безсилен, не смея да го закачам. Моите съперници, другите комици, правят тъкмо обратното. За наследника на Клеона, за Хипербола мълчаха, докато бе на власт; падна – и се нахвърлиха върху него и върху майка му. Ето, от тях най-напред представи своята комедия „Марикас” онзи мазен Евполис[17]. И то не бе негова комедия, а моя. Тоя крадец взима, че глупаво облича моите „Конници” в други дрехи, уж да ги измени малко, прибавя една отвратителна пияна бабичка да танцува срамотния танц кордакс. Или пък старата онази басня на комика Фриних, който изкарва на сцената едно морско чудовище, за да погълне бабичката. После върху падналия Хипербол се нахвърли и комикът Хермип, след него много други и всички само току предъвкват моето сравнение с тлъстата ягула. Бих желал тези, на които се нравят такива комедии, да не могат да търпят моите. А вие, които се наслаждавате от моята поезия и от мене самия – бъдещето ще ви слави заради вашия тънък усет.

  Полухор [Строфа]: Царю небесни, властник на боговете, Зевс велики – най-напред теб призовавам да дойдеш и почетеш нашите песни, нашите игри. И теб, премощни тризъбецодържецо Посейдоне; ти, с бури разтърсваш и суша, и соленото море. И теб, Ефире, най-знатни родителю наш, ти, който всички ни храниш. И теб, Аполоне, ти, който държиш юздите на огнената колесница и който обгръщаш цялата вселена с бляскави лъчи, ти, Фебе, велик и на небето, и на земята.

  [Хорът на Облаците от свое име се обръща към гражданите]: Просветени зрители, напрегнете вниманието си и ни чуйте добре. Вие ни обидихте и ние искаме да ви укорим явно. От всички богове ние най-много полза сме ви принесли – на вас и на вашия град. На всички богове принасяте жертви, само за нас нищо. А ние сме ви закриляли. Ето – вие решите някой глупав и безнадежден поход – ние почваме да гърмим и да валим. Изберете ли за пълководец тоя враг на боговете, този пафлагонски кожар Клеон – ние набръчкаме вежди, избухваме с нашия гняв: светкавица блесне, гръмотевица гърми, месечината изменя пътя си, слънцето забулва своя светъл лик и не иска да ви грее с пълководец като Клеон. И все пак, вие го избрахте. Да, право казват, Атина взима само гибелни решения. Но боговете обръщат грешките ви в добро. Искате ли и сега да бъде сполучлив вашият избор? Добре. Осъдете за продажност и за злоупотреба тая граблива врана Клеон[18], турете на врата му едно хубаво намазано въже и вашата грешка ще баде поправена, и веднага държавата ви ще зацъфти, както някога.

  Полухор [Антистрофа]: Помогни ми и ти, Фебе, царю Делфийски, ти, който си господар на високите Кинтийски скали; и ти, блажена Дево Артемидо, която живееш в златните свои чертози в Ефес, дето ти се покланят нежните (600) белоснежни лидийски моми; и ти, богиньо на нашата родина, Атино, с тая царска егида, закрилнице на държавата ни, и ти, който скиташ из парнаските долове и чуки заедно с твоите делфийски вакханки и разтърсваш димния плам на високите борини, о Дионисе веселодушни!

  Хор: Тръгвахме насам. Иде при нас Месечината и ни заръчва от нея да ви донесем много здраве – вам, атиняни, и на вашите приятели. Това едно. Сетне каза, че ви е сърдита. Вие сте се отнесли с нея много зле, с нея, която само добро ви е правила - и то не на думи, а на дело. Преди всичко, всеки месец, благодарение на нея, вие спестявате най-малко по един лев за осветление. Защото всеки казва на слугата си привечер, когато излиза: „Момче, не купувай борина, има такава хубава месечина.” И после още хиляди други добрини. И при това вие не пресмятате правилно дните. Вашият календар е една бъркавица. И затова боговете се карат на Месечината всеки път, когато се върнат у дома и не намерят очакваните гозби. Гражданите не забелязали деня, в който било отредено да се празнува. В известни дни, когато трябва да принасяте жертви на боговете, вие търгувате, вие работите по съдилищата. А често, когато ние, боговете, гладуваме от скръб поради смъртта на Зевсовите деца Мемнон и Сарпедон, вие се предавате на веселие, правите на боговете обилни излияния и жертвоприношения. Ето защо миналата година, когато по жребий се възложи на Хипербола да бъде пратеник в свещения съвет на Амфиктиониите, ние, боговете, му грабнахме венеца. И с право. Само така ще научи той, че дните на живота трябва да се нареждат според Месечината.

  Сократ: О, Дишание! О, Хаос! О, Въздух! Не съм виждал досега толкова див човек, толкова глупав, толкова тъп, толкова безпаметен като тоя. Тъкмо заучи някоя дребна тънкост, току я забрави, още преди да я научи. Но все пак, имам надежда, ще го изведа вънка на светло. Стрепсияде, къде си? Излез, взимай си леглото.

  Стрепсияд: Но дървениците не ми позволяват да го изнеса.

  Сократ: Стига де! Постави го тук и слушай.

  Стрепсияд: Ето.

  Сократ: Е, сега какво по-напред искаш да научиш от това, което досега не си учил? Ритми ли, размери ли или поеми.

  Стрепсияд: За размерите, моля. Защото неотдавна брашнарят ме излъга точно с две крини.

  Сократ: Не затова говоря. А кой размер считаш най-хубав: тристъпния или четиристъпния?

  Стрепсияд: Предпочитам полушестостъпния.

  Сократ: Ти говориш глупости, човече.

  Стрепсияд: Обзалагам се с теб, ако твоят четиристъпен размер не е полушестошестинен.

  Сократ: По дяволите! Колко си див и неук! Но да видим, може би за ритмите по-скоро ще можеш да научиш нещо.

  Стрепсияд: И какво ще ми помогнат тия ритми за моето препитание?

  Сократ: Преди всичко, ти ще бъдеш по-приятен и ще изглеждаш просветен във време на угощенията. Сетне, ти ще можеш да различаваш кое се вика военен ритъм, кое дактил.

  Стрепсияд: Дактил ли? Че това зная вече.

  Сократ: Кажи.

  Стрепсияд: Че това не е ли дактил тоя пръст[19]? Като бях дете, служех си и с тоя.

  Сократ: Дивак! Простак!

  Стрепсияд: Проклетнико, че защо ми е да уча всичко това?

  Сократ: А какво?

  Стрепсияд: Научи ме, научи ме на оная пренеправа дума.

  Сократ: Но ти трябва да научиш по-напред някои други неща. Кои от четвероногите са от мъжки род?

  Стрепсияд: Че не съм луд да не знам кои са мъжки! Пръч, козел, бик, вълк, осел.

  Сократ: Видя ли, че не знаеш? И на мъжкия, и на женския влък и осел казваш, че са от мъжки род.

  Стрепсияд: Че как така?
  Сократ: Как ли? Има вълк и вълк.

  Стрепсияд: Посейдоне! Имаш право. Е, как да назовавам женските?

  Сократ: Вълчица, ослица.

  Стрепсияд: Вълчица, казваш? Въздух! Отлично. И само зарад тоя урок ще напълня твоите нощви с брашно с пъп.

  Сократ: Ето ти сега и друга грешка. Нощви казваш също като да са от мъжки род, когато те са от женски.

  Стрепсияд: Че как така съм ги наричал кога са от мъжки род?

  Сократ: Разбира се. Наричаш ги. Също като кога казваш Клеоним – Клеоними.

  Стрепсияд: Не разбирам. Разправи.

  Сократ: За тебе все едно нощви или Клеоними.

  Стрепсияд: Но, драги мой, Клеоним няма дори и нощви; хлябът си меси в дибек. Тогава как, как да казвам?

  Сократ: Как ли? Трябва да кажеш твоята нощва, както би казал твоята Сострата.

  Стрепсияд: Ще рече женската нощва?

  Сократ: Сега добре го каза.

  Стрепсияд: И така нощва, Клеонима[20].

  Сократ: А сега трябва да те науча кои имена са женски, кои мъжки.

  Стрепсияд: Че не зная ли кои са женски?

  Сократ: Кажи де.
  Стрепсияд: Лизила, Филина, Клитагора, Димитрина.
  Сократ: А кои са мъжки имена?
  Стрепсияд: Хиляди – Филоксен, Мелезиас, Аминиас.

  Сократ: Глупак. Това мъжки имена ли са?

  Стрепсияд: Според вас тия не били мъжки имена?

  Сократ: Разбира се, не. Защото ако срещнеш Аминиас, как ще го извикаш?

  Стрепсияд: Как ли ще го извикам? Така: Ела, ела Аминиа[21].

  Сократ: Видя ли? Ти му даваш женското име Аминиа.

  Стрепсияд: Е, пък не е ли право, щом той отбягва да служи като войник? Но защо ми е да уча всичко това, което се знае от всички?

  Сократ: Нищо, нищо. Но ти я легни тук.

  Стрепсияд: За какво?

  Сократ: Измисли нещо за твоите работи.

  Стрепсияд: Моля ти се, не ме карай да лягам на това легло. Ако е необходимо да се легне, кажи ми да легна на земята и ми заповядай там да мисля, каквото ще мисля.

  Сократ: Не, не може.

  Стрепсияд: Горко ми! Как ли ще ме накажат днес тия дървеници!

  (700) Хор: Мисли, изследвай; мятай се, премятай на всички страни, върти буден ума си; срещнеш ли някоя мъчнотия, веднага се обърни към друга мисъл. Само недей позволява сладкият сън да заседне върху твоите очи.

  Стрепсияд: Ау! Оф, ау! Оф!

  Сократ: Какво пъшкаш? Какво те измъчва тъй?

  Стрепсияд: Горко ми! Умирам. Пълзят из леглото ми дървениците, хапят ме, разнищват ми слабините, смучат ми душицата, щипват ме между краката, горят ме отзад, убиват ме.

  Сократ: Гледай да не те сполети нещо по-страшно.

  Стрепсияд: Нима? Загубих си парите, загубих си спокойствието, кръвта, обущата и на всичкото отгоре трябва да бдя в това легло и то, когато едвам дишам.

  Сократ: Хей, ти там! Какво правиш? Размишляваш ли?

  Стрепсияд: Аз ли? Размишлявам, размишлявам.

  Сократ: И какво измисли?

  Стрепсияд: Дървениците дали ще оставят нещо от мен?

  Сократ: Да пцовисаш, проклетнико!

  Стрепсияд: Че аз пцовисах вече.

  Сократ: Недей се изнежва, покрий си главата. Трябва да се изнамери някоя грабителска мисъл и едно скривалище за нея.

  Стрепсияд: Ех, кой ли би могъл да ми даде в моите вълнени завивки някоя грабителска мисъл?

  Сократ: Но я чакай пак да видя, какво направи тоя! Хей ти там, спиш ли?

  Стрепсияд: Не, о, не, не, не, не.

  Сократ: Улови ли нещо?
  Стрепсияд: Нищо.
  Сократ: Съвсем нищо?

  Стрепсияд: Нищо, а само нещо в дясната ръка.

  Сократ: Не ще ли си закриеш здника, че да измислиш нещо друго?

  Стрепсияд: Защо? Моля ти се, Сократе, обясни ми това.

  Сократ: Ти сам изнамери първом нещо, че сетне ми кажи и на мен.

  Стрепсияд: Хилядо пъти ти казах какво искам. Чуй ме, искам да ме научиш как да не плащам дългове и лихви, разбери.

  Сократ: Тогава покрий се, съсредоточи ума си, който е толкова лек; изучавай подробно, дели, разпределяй, изпитвай добре.

  Стрепсияд: Оф! Оф!

  Сократ: Стой мирно. И ако те хване някоя мисъл, отпусни я и пак лови, и мисли пак.

  Стрепсияд: О, мили Сократе!
  Сократ: Какво, мили старче?

  Стрепсияд: Намерих оная мисъл, която ще ме научи да не плащам лихвите.

  Сократ: Казвай.

  Стрепсияд: Научи ме сега. Да си купя една магесница тесалийска, да я накарам през някоя нощ да улови Месечинката, да я затвори в някоя кутийка като някое огледалце и да я пази...

  Сократ: Каква ти полза от това?

  Стрепсияд: Каква ли? Щом няма да изгрява месечина вече, няма да се плащат и месечни лихви.

  Сократ: Че как тъй?

  Стрепсияд: Че нали дълговете се разпределят на месеци и лихвите на месеци текат?

  Сократ: Добре. Виж сега нещо по-тънко. Ако те осъдят да платиш пет таланта, какво ще правиш тогава?

  Стрепсияд: Хъ! Хм! Какво ли? Не зная. Трябва да мисля.

  Сократ: Ти не дръж мисълта завинаги около и при теб, а я пусни да витае във въздуха като някой бръмбар, вързана за краката с конец.

  Стрепсияд: Намерих една мисъл гениална – с нея ще мога да отменя присъдата.

  Сократ: Каква е тя?

  Стрепсияд: Не си ли виждал у бакалите един прозрачен и хубав камък, с който добиват огън?

  Сократ: Искаш да кажеш палителна леща?

  Стрепсияд: Да.
  Сократ: Е, та?

  Стрепсияд: Да отида с тоя камък да седна на слънце срещу съдията, когато пише присъдата. Ще стопя восъка, на който ще напише осъждането да платя.

  Сократ: Хубаво, прекрасно!

  Стрепсияд: О, колко се радвам, че унищожих един дълг от пет таланта!

  Сократ: Ха, сега, дръж другия въпрос.

  Стрепсияд: Кой?

  Сократ: Дадат те под съд, нямаш свидетели, ще загубиш делото. Как можеш така да нагласиш работата, щото да осъдят противника ти вместо теб?

  Стрепсияд: Просто и лесно.
  Сократ: Кажи де.

  Стрепсияд: Да ти кажа. Щом има някое друго дело да се разглежда преди моето, ще ида и ще се обеся.

  Сократ: Глупости!

  Стрепсияд: Не, наистина, не. Не могат да ме съдят, щом видят, че съм умрял.

  Сократ: Ти се играеш. Махни се. Не ща да те уча повече.

  Стрепсияд: Защо така, мили Сократе, заклевам те в боговете, защо?

  Сократ: Че ти току-що научиш нещо, веднага го забравиш. Я ми кажи, какво беше научил най-напред?

  Стрепсияд: Ха, да видя, какво бе първото? Първото какво ли бе? Ха де! Какво бе онова, с което излъгахме брашното? А? Какво, че какво ли беше?

  Сократ: Махай се по дяволите, глупако, ти нямаш никаква памет, дъртако!

  Стрепсияд: Горо ми! Какво ще стане с мене? Ще трябва да загина, не можах да се науча да говоря ловко. Поне вие, Облаци, вие ми дайте някой добър съвет.

  Хор: И ние, старче, даваме ти тоя съвет: ако имаш син да си отгледал, прати него тука да се учи.

  Стрепсияд: О, аз си има един хубав и чудесен син. Но той не иска да разбере как страдам аз.

  Хор: И ти му позволяваш това?

  (800) Стрепсияд: Е, да – че той е едър и як. А после произхожда по майка от онази птица Кисира. Но пак ще ида да го търся. Ако не иска, ще го изпъдя из къщата си. А ти, Сократе, влез си вътре и ме почакай малко.

  Хор (на Сократ): Разбра ли сега, че само благодарение на нас ти се отрупваш с велики блага? Ето ти един човек, готов да ти се подчини на всичко. Видя ли колко е възхитен, гледай да го обръснеш колкото се може по-ниско. Добрите сгоди рядко дохождат и бърже си отивот.

  (В къщата на Стрепсияд баща и син се разправят)

  Стрепсияд: Слушай, ти вече тука няма да останеш, заклевам се в Облаците. Върви и яж стълбовете на дядо ти Мегакла. Че само те са останали от славното му богатство.

  Фидипид: Горкия! Какви беди са те сполетели, тате? Ти не ще да си с ума си, кълна се в Зевс Олимпийски.

  Стрепсияд: Ето ти, ето ти тебе Зевс Олимпийски! Глупости! Ти си вече толкова голям и все мислиш, че съществува някакъв Зевс Олимпийски? Ха! Ха!

  Фидипид: Че защо е пък тоя смях?

  Стрепсияд: Мисля си, ти си все още малко момченце, щом още вярваш в ония старешки и изтъркани басни. Но я ела по-насам, за да се научиш на ум. Ще ти кажа нещо – щом узнаеш това – ще станеш веднага мъж. Само недей го казва другиму.

  Фидипид: Ето ме. Сега казвай.

  Стрепсияд: Ти се закле в Зевса, нали?

  Фидипид: Да.

  Стрепсияд: Видиш ли сега колко хубаво нещо е ученето? Няма Зевс, мой Фидипиде, няма.

  Фидипид: А какво има?
  Стрепсияд: В и х ъ р ъ т  танцува, той пропъди Зевса.
  Фидипид: Хей, ти полудя ли?
  Стрепсияд: Знай, така е.
  Фидипид: Кой казва това?

  Стрепсияд: Сократ Безбожний и Херефонт, който мери стъпките на бълхите.

  Фидипид: Ти дотам ли си полудял, че да идеш да вярваш на тия гадници?

  Стрепсияд: Празни думи. Не говори така лошо за тия мъдреци и просветени хора. Те от пестеливост – от тях никой никога не се е ни бръснал, ни стригал, нито си е чистил и рязал ноктите, нито се е мил някога. А ти – като да бях умрял – взе че ми уми всички имоти. Ами, я иди по-скоро при тях и, вместо мене, учи ти.

  Фидипид: Че какво добро може да се научи от тях?

  Стрепсияд: Какво ли? Всичката човешка мъдрина. Преди всичко ти ще разбереш, че си простак и тъпак. Хм, я ме почакай малко тук.

  Фидипид: Горко ми! Какво ще правя? Баща ми полудя. Дали да го обявя за невменяем, или да му заръчам смъртния ковчег?

  Стрепсияд (Носи две жаби): Ха, сега, кажи какво е това. Казвай де!

  Фидипид: Жаба.
  Стрепсияд: Хубаво. А това?
  Фидипид: Жаба.

  Стрепсияд: И двете едно ли са? Смешен си. Още еднъж да не казваш така. Едната е мъжка, другата – женска. Едното е жаба, другото – жабок. А жаба, както каза ти, е само от женски род.

  Фидипид: Жабок? Това ли е толкова дето си научил и учил? Затова ли отиде при онези най-безпътни деца на земята?

  Стрепсияд: О, аз научих и много други неща, но едно уча, друго забравям поради напредналите си години.

  Фидипид: Зарад туй ли си загуби и дрехата?

  Стрепсияд: Не я загубих, а я посветих на философията.

  Фидипид: А обущата си къде остави, глупако?

  Стрепсияд: И аз, както Перикъл държавните средства: похарчих ги за необходими държавни нужди. Но я върви, ходи да влезем. Бъди виновен, ако трябва, само бъди послушен на баща си. Когато ти бе на шест години, аз ти се подчинявах тогава. Спомням си на Зевсовия празник, ти искаше да имаш една количка. Аз ти купих една с първия грош, който получих като съдия.

  Фидипид: Скоро ще се каеш, че си искал това.

  Стрепсияд: Блазе ми, послуша ме! (Завежда сина си при школата на Сократа). Ето го, ето го, Сократе, излез вече. Водя ти сина си; не искаше, но го принудих.

  Сократ (излиза): Че това е още момченце, не е навикнало на тия кошове, в които ние окачваме нашите умове.

  Фидипид: А за да навикнеш още по-добре, трябва да се обесиш в тях.

  Стрепсияд: Я го гледай ти обесника! Ти смяташ да обиждаш учителя си?

  Сократ: Ах, това „да се обесеш” колко наивно го каза и как го проплъзна през устните си! О, как ще се научи той да избягва присъдите, как ще посочва свидетели, как ще покъртва и как ще убеждава! И всичко това Хипербол научи само за един талант!

  Стрепсияд: Не се безпокой, учи го. Той е даровит хлапак. Да, още като бе детенце, строеше къщички, дялаше корабчета, колички от кори режеше. А от корите за количките правеше жаби за чудо. Ти се потруди само да изучи той тия две речи. Тая добрата, оная лошата, която с криви думи събаря добрата. Ако не двете, то поне едната само и то без друго.

  Сократ: Самите думи ще го научат.

  Стрепсияд: Пък аз да си отида. Но ти не забравяй, той трябва да се учи как се противоречи на всяка истина.

  (Правата дума и Кривата дума се донасят на сцената в клетки. Дегизирани са като петли, готови за борба. След като им подхвърлят малко чеснов лук, за да се подлютят, пускат ги навън).

  Правата дума: Ела тук, покажи се на зрителите, ако смееш.

  Кривата дума: Върви, където искаш. Тъкмо пред тълпите ще мога по-лесно и по-добре да те съсипя.

  Правата: Ти да ме съсипеш? Че кой си ти?

  Кривата: Дума.
  Правата: Празна дума.

  Кривата: Но все пак ще те надвия, ако си уж права.

  Правата: И с каква хитрина?
  Кривата: Ще изнамеря нови мисли.

  Правата: Да, цъфтят тия мисли пред тези глупци тука.

  Кривата: Не глупци, а мъдреци.

  Правата: Ще те смажа като червей.

  (900) Кривата: И с какво, кажи!
  Правата: С истината.

  Кривата: Че аз ще я извъртя с усуквания. Защото, според мен, право няма на тоя свят.

  Правата: Няма ли?
  Кривата: А, че къде е то?
  Правата: У Бога.

  Кривата: Има право, ха! Тогава защо не е погубен Зевс, който хвърли в окови баща си?

  Правата: О, лошо ми стана. Скоро дайте легена.

  Кривата: Ти си глупав дъртак и нищо повече!

  Правата: А ти си развратник и безсрамник!

  Кривата: Какви хубави рози ми подхвърляш!

  Правата: И сквернодумец.
  Кривата: Венец от крин ми свиваш.
  Правата: Отцеубиец.

  Кривата: Как не виждаш, че ме пръскаш със златен дъжд!

  Правата: А някога с оловен дъжд те пръсках.

  Кривата: А сега това ми е като накит.

  Правата: Какъв нахалник!
  Кривата: Какъв глупец!

  Правата: Поради теб младежите не отиват вече на училище. Скоро ще разберат атиняните какви уроци дават тия на тези, които са тъй глупави да ти вярват.

  Кривата: Позорно падна.

  Правата: А ти си цъфнал. Колко беден беше, когато казваше: „Аз съм мизиецът Телеф” и пълнеше полите си с мъдростите и клетвите на Пенделена.

  Кривата: Ех, че мъдрина каза!
  Правата: Ех, че глупост!
  Кривата: Напомни ми за теб.

  Правата: И ти си глупав, и държавата, която те храни, за да покваряваш младежите.

  Кривата: Само ти не ще можеш да учиш тоя младеж, ти, който се по-стар от дядо Кроноса.

  Правата: Аз ами, кой друг? Стига той да не иска само славословия и усуквания.

  Кривата (към Фидипида): Ела тука, остави тоя луд.

  Правата: Ще те разплача само да се допреш до него!

  Хор: Спрете караницата и обидите. Не е ли по-добре да си изложите всеки своето. Ти – това, на което учеше някога още, а ти – твоите модерни схващания. Той ще чуе препирнята ви и ще избере една от школите.

  Правата: Съгласен съм.
  Кривата: И аз.

  Хор: Добре. А сега кой от вас ще говори пръв?

  Кривата: Нека той. От това, що ще каже, ще издялам нови думи и мисли и ще го забода като със стрели. И след това, ако продължава още да противоречи, ще му избода очите, ще му издраскам лицето с тия наши мъдрини, които са остри като жило на оса - и той ще умре.

  Хор: Сега нека да се покажат тези. Те се осланят на хитрите речи, на тънките мисли и на своята опитност. Да видим кой ще надвие в препирнята, кой ще се покаже по-мъдър в думите си. Да, на голяма опасност е изложена тая мъдрост, заради която моите приятели почват страшна борба. О, ти, който си увенчал с толкова добродетели хората на миналите времена, застъпи се за делото, което ти е скъпо, покажи ни природата си.

  Правата: Ще говоря за старото възпитание, ще кажа как бе поставено то, когато цъфтях аз и проповядвах истината и когато скромността бе на почит. Преди всичко тогава се смяташе за неприлично да бърборят кресливи хлапета. Когато отиваха на училище да се учат на музика, всички деца от махалата си вървяха наредени; и боси, дори и когато валеше сняг на едри парцали. А после, насядваха на земята с разчекорени крака, учителят ги учеше да пеят или някоя песен, като „Страшната Палада, що градовете разбива” – по стария мъжествен глас на бащите им. Ако някое от тях си позволеше да направи или да каже нещо неприлично, или да почне да пее с нежни мекушави тонове, като тия, които сега се разпространяват с такова усърдие от учениците на женствения поет Фриних, то се смяташе, че сквернят музите и много удари се сипеха върху него. А в палестрата децата трябваше да седят със стиснати и надлъж прострени крака тъй, че вънкашни хора да не могат да видят нищо неприлично. А когато ставаха, заглаждаха пясъка, за да не остане някой отпечатък от тялото им и да възбужда сладострастни мисли у другите. Никога никое дете не се намазваше с елей по-долу от пъпа. И затова на долните им части на тялото цъфтеше нещо като мъх и роса по праскови плодове сутрин. Те не се доближаваха до любовници с нежен и сладък глас, със страстни погледи, за да възбуждат сладострастието им. Седнали на трапеза, никой от тях не смееше да вземе ни репичка, ни зрънце анасон, ни лист от лютиче, преди да почнат по-старите, никой не смееше да яде рибата, печените гургулици, преди да му се позволи, нито да си кръстосва краката.

  Кривата: Овехтели работи от времето на градозакрилника Зевса, когато му колеха цели бикове на празника; гъмжат старомодните закопчалки във вид на скакалци също и поети като отдавна забравения Кикид.

  Правата: Да, но тъкмо това възпитание създаде калените маратонски борци. А ти учиш сегашните деца да се смърлушват в много дрехи. И кога ги видя на празника на Панатенеите да танцуват, просто побеснявам от гняв пред техните срамни кълчения с щита – с нищо не зачитат богиня Атина. И затова, момко, дерзай, избирай мене: аз съм Правата и Силната дума. И тогава ще се научиш да мразиш уличното, безнравствените къпални ще избягваш, от срамотните работи ще се стамуваш, ще се научиш да се докачиш и да пламтиш от истински гняв, когато те някой обиди в честта ти. После ще знаеш да правиш място на по-старите, да почиташ родителите си, да не ги обиждаш и да не допускаш нищо подобно: ти сам ще бъдеш жива срамежливост. Не ще се излагаш при танцувачките с бурните си ръкопляскания. Защото, ако се отдадеш еднъж на такива страсти, някоя развратница ще ти подхвърли ябълка - и беше, свърши се вече с твоето добро име. Не възразявай на баща си, не го наричай дъртак, не му напомняй старостта, която те е отгледала.

  (1000) Кривата: Него ако послушаш, мамче, заклевам се в Диониса, ти ще станеш също като онези глупави Ипократови синове, с които всеки се подиграва, като ги нарича „мамини детенца”.

  Правата: Не, не. Винаги ще си бодър и ще цъфтиш със своето здраве в гимназията. Няма да се скиташ из прашните улици да слушаш и да правиш гадни закачки, няма да те влачат по съдилища зарад леконравни постъпки. А ще си слезеш към Академията заедно с някой скромен твой възпитаник, ще отидеш под свещените маслини, ще легнеш там, на глава венец от бяла тръстика. Сладка ще ти е почивката, ще дишаш миризмата на тиса и на крехките тополени пъпки. Мило ще ти е да гледаш как се пука пролетта, да те приспива тихото шумолене на явора и на бряста.

  Върши това, що ти казвам, мисли само за това. И твоите гърди винаги ще са здрави, пълни, кожата ти – светла, плещите ти – широки, езикът ти – къс, пълни бедрата, мирна главата.

  Ако ли пък и ти се увлечеш от нравите на днешното време, преди всичко ще бъдеш бледен, с тесни плещи, със слаби гърди, дълъг език, мършави бедра, немирна глава, дълги процеси. Той ще те накара да вярваш, че туй, що е срамно, то е честно; туй, що е честно, то е срамно. И на туй отгоре ще те привикне на гнусните Антимаховски сладострастни щения.

  Хорът (Антистрофа): О, поклоннико на тая възвишена и славна мъдрост! Колко сладко и колко хубаво е цветето на твоите думи! Блазе на ония, които са живели някога, във времената преди нас! А ти, комуто кимва мекушава и изтънчена сладкозвучна муза, ти трябва да кажеш нещо ново, защото твоят съперник бе славен. Както изглежда, ти трябва срещу него да пуснеш всички стрели на своя ум, ако искаш да го надвиеш и да не станеш смешен.

  Кривата: Уф! Отдавна се задушавам вече, горя от желание да дам своите възрази и да съсипя всичко това. Истина, в училищата софистите ме наричат Кривата дума. Но това е затуй, защото аз най-напред измислих как може всеки да се противопостави на законите и правото. А това струва милион и повече – да се заемеш със защитата на кривата страна – и да спечелиш! И гледай сега как ще съборя възпитанието, за което иска да те спечели той. Първом той ти забранява да се къпеш в топли бани. Кои ти са доводите против топлите бани?

  Правата: Защото са опасни, защото изнежват човека.

  Кривата: Стой! Сега те улових през кръста, не можеш се отърва. Кажи: от синовете на Зевса, според теб, кой бе най-силен по дух и по тяло, кой изтрая най-тежките мъки и извърши най-големите подвизи?

  Правата: Според мен, от Херакла по-силен няма.

  Кривата: Така. А сега, кажи, моля, къде си видял да има Хераклови бани студени? И все пак, кой е бил по-силен от него?

  Правата: Да, именно покрай тия заключения ние виждаме всички бани, изпълнени с младежи, които бездействат по цял ден в празни приказки, а гимназиите са празни.

  Кривата: После ти осъждаш младежите, които се събират по площадите и улиците, а пък аз одобрявам това. Ако това бе така, както мислиш ти, Омир и Нестор не биха чели своите работи на площади и на улици, също и толкова мъдри хора. После ти казваш, че младежите не би трябвало да се предават на изкуството леко да говорят. Аз пък твърдя противното. Освен това ти им препоръчваш да бъдат целомъдрени. И двата ти съвета са еднакво вредни. Кажи кога си видял целомъдрието да е принесло някому полза? Отговори и се опитай да ме обориш.

  Правата: На мнозина. Пелей например заради целомъдрието си доби чрез Хермеса от боговете един меч, който му спаси живота.

  Кривата: Един меч. Тоя нещастник Пелей добива добив за чудо. Хипербол – онзи продавач на лампи – със своя разврат спечелил не един, а много таланти пари – не зная точно колко, но положително знам това – ни един меч.

  Правата: Със своето целомъдрие Пелей спечели за жена и хубавата морска богиня Тетида.

  Кривата: ... която го напусна после и си отиде. Именно защото той не беше страстен, съвсем не бе сладък и годен през цяла нощ да бди в леглото. А жените, както знаеш, мислят много другояче. Я се остави, ти си голям простак. А ти, момче, поразмисили всичко, каквото може да ти донесе разумното въздържание и онова, което ще ти отнеме: хубави момичета, жени, комар, ястия, питиета, безгрижни и буйни смехове. Щом като ще се лишаваш и от такива неща, защо ти е да живееш? Стига по това. Сега да минем към необходимостите на самата природа. Тя иска. И ти сгрешиш, блудстваш, браконарушаваш и хоп, пипнат на място. Загубен си, щом не си ловък в говоренето. А бъдеш ли с мене, не се бой – отдай се всецяло на страстите си, скачай, смей се, не се срамувай от нищо. Да речем, сварят те с чужда жена. Ти веднага кажи в очите на мъжа й, че нищо лошо не си направил. Или пък сравни своето положение с онова на Зевса; кажи, че и той не е можал да устои на любовта на жените. А ти кой си? Прост смъртен! Е, как можеш да си по-силен от Зевса!

  Правата: Ами, ако твоя ученик набият на кол, ако му тикнат ряпа, ако го оскубят, ако го посипят после с гореща пепел по оскубаните части, както е законът за браконарушителите – как ще докаже това, че не е разкапан от разврата?

  Кривата: Но какво лошо в това да си разкапан?

  Правата: Има ли по-голям позор от това?

  Кривата: А какво би казал, ако те оборя и тука?

  Правата: Ще млъкна. Какво друго?

  Кривата: Е, добре, казвай тогава нашите адвокати, какви са те?

  Правата: Разкапници.

  Кривата: Добре го каза. А демагозите?

  Правата: Разкапници.

  Кривата: Най-сетне ще признаеш, че говореше глупости. На зрителите – какви са те повече? Погледай ги добре.

  Правата: Гледам ги.
  Кривата: И какво виждаш?

  (1100) Правата: За Бога, повечето ми се виждат разкапаници. На, тогава знаем вече и тогова; също и тоя с дългите коси.

  Кривата: Какво ти остава да кажеш още?

  Правата: Победен съм. О, разкапници, земете това ми наметало, земете го; ето и аз се предавам на вас.

  ---

  Сократ: Е, сега? Ще отведеш ли сина си или ще го оставиш да го уча да говори?

  Стрепсияд: Учи го, наказвай го, не забравяй добре да му изостриш езика – от една страна за малки дела, от друга – за големите.

  Сократ: Бъди спокоен. Ще ти го предам пълен софист.

  Фидипид: И бледен, и разкапан, ха!

  Стрепсияд: Земи го.
  Фидипид: Ще се каеш после.
  ---

  Хорът: Зрители, съдии, ще ви кажем какво бихте спечелили, ако ни възнаградите, както що е право. Първом, когато ще искате на пролет да разорете нивите си, най-напред вам ще валим дъжд, а на другите – по-сетне. После ще ви пазим плодовете и лозята така, че нито суша да ги гори, нито премного дъжд да ги разкапва. Ако ли пък някой смъртен обиди нас, богините безсмъртни, той нека знае, че ще му отмъстим люто: земята му не ще му даде ни вино, ни хляб. Щом почнат да запъпват маслините и лозята му, нашето силно духане ще ги олющи. Ако прави керпичи, ще му валим, а с нашата едра градушка ще му изпотрошим керемидите. Ако той се жени или някой от неговите близки, или приятели, ще валим цяла нощ, та да не може да заведе у дома невестата си. И тогава той по ще желае да се пресели в Египет, отколкото да онеправдава нас.

  ---

  Стрепсияд (Сам, смята): Още четири, още три, още два дена, още една нощ – после ето ти проклетият срок. Треперя, въздишам, зъзна: иде денят на стария и на новия месец. Ето ги всичките ми кредитори се заклеват, дават гаранция, решават да ме погубят и да ме съсипят. Аз ги моля да бъдат милостиви и справедливи: „Драги мой, недей иска сега ти пари, почакай малко за другите, прости ми за още по-другите.” А те казват, че по тоя начин те никога не щели били да си получат парите, дават ме под съд за измама, осъждат ме... Но, поврага! Нека ме съдят! Съвсем и не искам да зная, стига Фидипид да е изучил как се говори. Сега ще узная. Да похлопам на портите на школата. Момче, хей, момче, момче!

  Сократ: Здравей, Стрепсияде!

  Стрепсияд: Задравей, Сократе! Първом вземи тая торба брашно. Учителят не бива да се оставя без подаръци. Е, син ми, когото неотдавна взе при себе си на учение, научи ли вече онова прочуто слово?

  Сократ: Научи го.

  Стрепсияд: Блазе ми! О, всевластна измама!

  Сократ: Сега вече можеш да се избавиш от каквото искаш съдилище.

  Стрепсияд: Даже и свидетели да има, че съм взимал с лихва пари?

  Сократ: Колкото повече свидетели, ако ще и хиляда да са, толкова по-добре.

  Стрепсияд: Тогава да викна и кресна през глава. Горко ви, хей, лихвари! С вашите пари и с вашите лихви на лихвите, плачете! Вие не можете ми стори нищичко вече. Ето тука, в тази къща, се учи мой син, острят му езика от двете страни. Ето той е моят защитник, спасителят на моя дом, смърт за моите врагове! Ах, неговият беден баща – отрупан бе той с нещастия, сега син му го спаява. Иди скоро, повикай ми го. Мило дете, миличко, бързай, баща ти те вика.

  Сократ: Ето го.

  Стрепсияд: Приятелю, мой спътник, приятелю!

  Сократ: Земи си дедето и си върви.

  Стрепсияд: О, о, чедо! Ах, ах! Каква наслада усещам като гледам твоята бледост! По лицето ти се познава. Ти можеш най-напред всичко да отричаш, а после на всичко да възразяваш. Ето цъфти на твоите устни това: „Що казваш? Ти се преструваш, че си пострадал, когато ти сам си накарал други да страдат. И добре знам какво зло си им направил.” На, в лицето ти личи атическият поглед. А сега гледай да ме спасиш така, както що ме съсипа.

  Фидипид: От какво се боиш?
  Стрепсияд: Старият и новият ден.
  Фидипид: Има ли стар и нов ден?

  Стрепсияд: Денят, в който ще ме дадат под съд за дълговете.

  Фидипид: Толкоз по-зле за тях. Защото не може да бъде това да има ден, който да е два дена.

  Стрепсияд: Как?

  Фидипид: Разбира се. Може ли една и съща жена, в едно и също време да бъде и стара, и млада?

  Стрепсияд: По закон...

  Фидипид: Аз ще кажа, че не разбират смисъла на закона.

  Стрепсияд: Какъв е тоя смисъл?

  Фидипид: Дядо Солон обичаше народа.

  Стрепсияд: А това какво общо има с новия и със стария или с последния и с първия?

  Фидипид: Законодятелят Солон бе определил за протестиране два деня – последния на стария месец и първия на новия. Гаранцията за даване под съд трябва да се дава само първия ден на новия месец.

  Стрепсияд: А защо му бе и последният ден?

  Фидипид: Защо ли? Бедний татко мой! Длъжниците имат един ден на разположение да си изравнят сметките доброволно. Не сторят ли това, другия ден – първия на новия месец – ще бъдат дадени под съд.

  Стрепсияд: Тогава чиновниците защо взимат таксите за даване под съд и на двата деня – и на стария, и на новия?

  Фидипид: Струва ми се, те вършат същото, което вършат и лакедемонците на трапезата при угощения: преди да е сложено, гълтат. Така и те – от бързане да вземат таксите по-рано – нали те са именно за тяхната заплата – приемат ги един ден по-рано.

  (1200) Стрепсияд: Така ви се пада, о вие, нещастници, като сте толкова глупци, че ние си играем с вас – ние, учениците. Вие сте камъни, празно число, добитъци, овци за стрижене, счупени паници. Да – и за мене, и за моя син трябва да ликувам гръмко: „Колко си щастлив ти, Стрепсияде, колко си мъдър! И какъв син си отгледал!” Така ще ми викат и приятели, и всички зрители, когато ти с твоето ловко слово ще спечелиш делата в съда. Но нека по-напред те нагостя хубаво. Влизай у дома.

  Пазиас (кредитор към своя свидетел, когото води, за да може после да докаже, че е започнал процеса правилно): Бива ли човек да си дава парите на заем? Не. По-добре щеше да бъде да си набръчкам челото и да откажа още тогава, отколкото сега да се излагам на толкова неприятности. Пък и тебе да влача по съдилищата, зарад моите пари да свидетелстваш – а на туй отгоре от приятел да стана неприятел на съседа си. Но все пак – никога аз няма да опозоря отечеството си, никога докато съм жив. И ще дам Стрепсияда под съд –

  Стрепсияд: Ти кой си?

  Пазиас: - и на стария, и на новия ден.

  Стрепсияд: Свидетелствам: той каза и двата деня. Но защо ме даваш под съд?

  Пазиас: Зарад онези дванайсет мини, които ти заех, за да купиш оня дорест кон.

  Стрепсияд: Кон ли? Чухте ли – за кон. А вие всички знаете, че аз мразя конете.

  Пазиас: Да, да. Ти се заклеваше в боговете, че ще ми върнеш парите.

  Стрепсияд: Е, да: тогава моят Фидипид още не бе изучил онова непобедимо слово.

  Пазиас: А сега – защото го е изучил – искаш да се откажеш от дълговете си?

  Стрепсияд: Разбира се, иначе, защо ще ми е тая наука?

  Пазиас: И ти ще се закълнеш в боговете, че не ми дължиш?

  Стрепсияд: Какви богове?
  Пазиас: Зевс, Хермес, Посейдон.

  Стрепсияд: Ех, да; бих дал най-после три гроша за едно заклеване.

  Пазиас: Да се обесиш, безсрамнико!

  Стрепсияд: Да те насоли човек и да те опече – тогава би мирясал.

  Пазиас: Я го гледай, как се подиграва!

  Стрепсияд: Тъкмо шест мери сол би стигнало.

  Пазиас: Заклевам се в Зевса и във всички богове, няма да те оставя ненаказан, че си ми говорил така.

  Стрепсияд: Много искам да знам за твоите богове. Учителят се смее кога чуе някой да се заклева в Зевса.

  Пазиас: О, о! За тия твои думи ти някога ще отговаряш пред съда. А сега отговаряй: ще ми върнеш ли парите, които ми дължиш, или не? Имам си работа.

  Стрепсияд: Почакай малко. Веднага ще ти отговоря точно. (Влиза вкъщи).

  Пазиас: Какво ли ще прави?

  Свидетелят: Мисля, иска да ти върне парите.

  Стрепсияд: Къде е тоя, който иска от мен да му върна парите? Ха, казвай, какво е това?

  Пазиас: Това ли какво е? Нощви.

  Стрепсияд: Ти си толкова прост и пак искаш да ти върна парите? Няма да дам нито грош томува, който вместо да каже на тоя един предмет нощва – казва нощви.

  Пазиас: Значи няма да си платиш дълга?

  Стрепсияд: Не, доколкото знам аз. Я скоро да се махаш оттук! Ето ти вратата!

  Пазиас: Ще си ида. Но знай добре, да не съм жив, ако не внеса залога и не те дам под съд.

  Стрепсияд: Тогава ти искаш освен дванайсет мини да загубиш и залога? Ех, не ми се ще тъй да пострадаш, жал ми е за теб, дето казваш нощви, вместо нощва на едната нощва.

  ---

  Аминиас (друг кредитор): О, о! Ах!

  Стрепсияд: Ха. Кой е тоя, който се вайка така? Да не е това някой от нещастните богове на нещастният трагик Каркин?

  Аминиас:  Искаш ли да знаеш кой съм? Един нещастник.

  Стрепсияд: Тогава върви си по пътя.

  Аминиас: О, богове жестоки! О, щастие, което счупи колелата на моя живот! О, Атина Палада, ти ме погуби!

  Стрепсияд: Че какво зло ти е направил Тлеполем?

  Аминиас: Не се подигравай с мен, драги; а кажи на сина си да ми върне парите, които съм му дал, защото сега много зле ми вървят работите.

  Стрепсияд: За кои пари говориш?

  Аминиас: За тия, които той взе от мен под лихва.

  Стрепсияд: С теб ще да се е случило някое нещастие, както изглежда.

  Аминиас: Да, паднах от колата.

  Стрепсияд: Тогава защо говориш такива глупости, като кога си паднал от магаре?

  Аминиас: Искам си парите – това ли наричаш ти глупости?

  Стрепсияд: Не, не може да бъде другояче, ти си луд.

  Аминиас: Какво?

  Стрепсияд: Ти наистина ще да си имал сътресение на мозъка.

  Аминиас: Заклевам се в Хермеса, ще те дам под съд, ако не ми платиш дълга.

  Стрепсияд: Кажи ми, какво мислиш, водата, която Зевс праща от небето във вид на дъжд – тя винаги нова ли е или е същата, която слънцето изсмуква от земята?

  Аминиас: Не знам и не искам да знам това.

  Стрепсияд: Е, тогава как се осмеляваш да искаш пари ти, който не знаеш нищо за небесните работи?

  Аминиас: Ако не си улеснен сега, плати ми само лихвите досега.

  Стрепсияд: Какви животни са тия лихви.

  Аминиас: Лихви ли? Всеки месец, всеки ден дадените на заем пари растат и растат заедно с времето. Това е лихви.

  Стрепсияд: Хубаво каза. Е, та какво после? Ти мислеш ли, че морето сега има повече вода, отколкото някога?

  Аминиас: Не, толкова. То не бива да се увеличава.

  Стрепсияд: Е, морето, в което се вливат всички реки, не ставало по-голямо и с по-много вода, а ти искаш твоите пари да стават повече? Я, махай се оттука, че ако зема тоя остен.

  Аминиас: За това деяние ще повикам свидетели.

  Стрепсияд: Не ще ли се махнеш вече, какво чакаш още? Хей, старо харо!

  Аминиас: Това е вече повече от нахалство.

  (1300) Стрепсияд: Още ли стоиш? Чакай да те мушна отзад, ти, лош вол. Бягаш сега, а? Щях да те науча тебе и твоята кола, и твоите колела!

  Хор (Строфа): Ето къде водят лошите работи. Тоя старец иска да не връща парите, които е зел на заем. Но, без друго, днес ще му се случи нещо, което скоро ще го накаже зарад неговите лоши помисли. Отдавна гори той от желание син му да може да оборва правото и да печели и най-несправедливите дела. Това негово желание ще се изпълни. И скоро, скоро може би той ще поиска син му да е ням.

  ---

  Стрепсияд: Олеле, олеле! Съседи, роднини, съграждани, помощ, спасете ме, убиват ме! Горко ми! О, главо моя! О, уста моя! Проклетнико, ти биеш баща си!

  Фидипид: Да, татко.

  Стрепсияд: Ето, вижте, признава, че ме бие.

  Фидипид: Разбира се.

  Стрепсияд: Ти проклетнико, ти отцеубиецо, ти разбойнико!

  Фидипид: И викай си ти, и повтаряй, и ме наричай каквото искаш – толкова по ми е приятно.

  Стрепсияд: Мръснико!

  Фидипид: Обсипвай ме с розите на твоя език.

  Стрепсияд: Ти биеш баща си?

  Фидипид: И ще докажа, че имам право да те бия.

  Стрепсияд: Безсрамнико! Как щяло да е право да биеш баща си?

  Фидипид: И това ще докажа и ще победя с езика си.

  Стрепсияд: И това ще докажеш?

  Фидипид: Няма нищо по-лесно от това. Избирай, коя от двете речи искаш да ти държа?

  Стрепсияд: От кои речи?
  Фидипид: Правата или кривата?

  Стрепсияд: Да, аз те накарах да учиш как се оборва правото и сега ти искаш мен да ми докажеш, че имаш право да биеш баща си, че това е почтено!

  Фидипид: Да. И така ще ти докажа, щото, след като ме чуеш, сам няма да ми възразиш на това.

  Стрепсияд: Е, добре. Кажи какво ще кажеш.

  Хор: Потруди се, с т а р ч е, да намериш начин да го надвиеш. Защото той, ако не бе убеден в своята сила, не би бил тъй дързък. Има нещо, което го прави толкова сигурен. Явно е, душата му не се смирява. Но я кажи на хората, откъде изникна тая крамола, без това не можеш да минеш.

  Стрепсияд: Ще ви кажа от какво се започна препирнята. След като ядохме, казах му да вземе лирата и да запее песента на Симонида за златното руно. А той току ми викна, глупаво било да се пее с лира и във време на пиене, като някоя жена, кога меси хляб.

  Фидипид: И нямах ли право още тогава да те набия и да те мушкам, когато ти ме караше да пея? Аз скакалец ли съм или какво?

  Стрепсияд: Тъкмо това ми говореше още вътре и казваше, че Симонид бил лош поет. И все пак, аз се въздържах, насилих гнева си. После му казах, вземи поне едно миртово клонче и ми кажи няколко стиха от Есхила.

  Според мен, насмя се той, Есхил е пръв между поетите, защото неговите стихове бучат, бурни, безбрежни, твърди, груби. Е, още тогава, знаете ли, как кипна душата ми? Но пак задуших гнева си и казах: Е, тогава, кажи някои от новите прочути поеми! И той – какъв позор! – почна да декламира нещо от Еврипида, който разправя как един брат обезчестил сестра си, родена от същата утроба[22]. Аз вече не можах да се сдържа и почнах да го ругая по най-остър начин. След това, както става обикновено, почнахме да се надругаваме. Току скача той върху ми, счупва ми кокалите, смазва ме, дави ме, убива ме.

  Фидипид: Нямах ли право? Че защо не викаш ти, че Еврипид е най-гениалният поет на севта?

  Стрепсияд: Еврипид най-гениален? Ах, да бих могъл да говоря! Но ударите пак ще се струпат върху ми.

  Фидипид: Разбира се; и с право.

  Стрепсияд: Как така с право? Безсрамнико! Да биеш мен, който те родих и отгледах! Ти едва бъблеше, аз се мъчех да отгадая какво желаеш. Ти речеш „брин” – аз разбирах, донасях ти вода. Викаш „мама”, аз ти донеса хляб. Едва изречеш „ака” – аз те грабна и те изнеса навън, и те държа. А сега, когато ти ме давеше, аз крещях, ревях, че ще се изходя от болки, а ти, разбойнико, не иска да ме изнесеш. И аз се изаках така, както си ме душеше ти!

  Хор (Антистрофа): Знаем, младите горят от нетърпение да чуят какво ще отговори Фидипид. Защото, ако той съумее да докаже, че е имал право тъй да постъпи с баща си, тогава ние не даваме ни счупена пара за кожата на по-старите. И така, сега твой е ред да говориш, о създателю и носителю на нови идеи, да намериш средства да ни убедиш. Дай на твоя език сила да добие право.

  Фидипид: Колко сладко е да си пропит от (1400) нови и гениални мисли и да можеш да презираш установените закони! Ето аз, докогато се грижех само за конете си, не можех да кажа три думи подред, без да сбъркам. А сега, когато тоя мой баща ме отмахна от тия работи и аз се предадох на възвишени мисли и речи, и дълбоки размишления, надявам се, мога напълно да докажа, че е право човек да бие баща си.

  Стрепсияд:Тогава, препускай. И хиляди пъти ми е по-добре да ти храня конете, отколкото да ти търпя боя.

  Фидипид: Ще почна оттам, дето бях, когато ме прекъсна, и, преди всичко, това ще те запитам: кога бях дете биеше ли ме ти?

  Стрепсияд: Да, защото те обичах и ти мислех доброто.

  Фидипид: Е, кажи ми, моля ти се, не е ли право и аз така да ти мисля доброто и да те обичам, и да те бия, ако боят е обич?

  Как щяло така да бъде – твоето тяло да е неприкосновено за бой, а моето да е за бой? Че и аз нали съм син на свободен баща? Децата плачели – ами бащата не може ли да плаче? Ще кажеш, от закон било тъй отредено, децата да бъдат бити? Тогава – аз ще кажа, че старците са дваж по деца. И много по-уместно е старците да плачат, отколкото децата, защото много по-голяма е грешката, която те грешат.

  Стрепсияд: Но никъде няма това – бащите да бъдат бити от синовете си.

  Фидипид: Че не е ли бил и той човек, който пръв е създал тоя закон, не е ли убедил и той с думи нашите предци да му се подчиняват? Ами аз нямам ли право да установя за в бъдеще нов закон, според който децата да имат право да бият бащите си? За боя, който сме търпели преди моя закон, ние можем да ви простим. Ние не се оплакваме, че вие сте ни бъхтили безнаказано. Но не виждате ли петлите или другите животни, как се бият с бащите си? И при това, между тях и нас няма почти никаква разлика, освен тая, че те не внасят предложения в събранието.

  Стрепсияд: Щом искаш във всичко да си като петлите, защо и ти не се ровиш в сметта и не спиш по градините?

  Фидипид: Сравнението съвсем не е така, даже и сам Сократ не би направил това.

  Стрепсияд: Ако е така, и ти не бий. Иначе, ти сам себе си ще виниш някога.

  Фидипид: Отде - наде?

  Стрепсияд: Затова, защото е право аз тебе да наказвам, а ти твоя син, ако ти се роди някога.

  Фидипид: Ами, ако нямам си? Тогава напразно ще да съм плакал толкова, а ти ще ми се смееш под носа, дори и когато умираш.

  Стрепсияд: Да. Според мен, вие, мои връстници, той има право. Трябва да им се признае това, което е тяхно право. Право е да ни бият, щом мислим лоши мисли.

  Фидипид: Изпитай сега другата реч.

  Стрепсияд: Загинах, ако не сторя това.

  Фидипид: И може би не ще се сърдиш за това, което ти направих?

  Стрепсияд: Я ми разправи, от това пък каква облага ще изтегля?

  Фидипид: Както бия теб, така ще бия и майка си.

  Стрепсияд: Какво думаш ти? Че това е още по-грозно.

  Фидипид: А какво ще кажеш, ако докажа с кривата реч, че трябва човек да бие майка си?

  Стрепсияд: Е, е! Ако направиш и това, не ти остава нищо друго, освен да се хвърлиш сам във Варатрон, гдето хвърлят осъдените на смърт. Хвърли и Сократа, хвърли и Кривата онази реч. Облаци! От вас ми дойдоха тия тегла – а вам се бях доверил всецяло аз!

  Хор: Сам си виновен за всичко, що теглиш, защото ти сам тръгна по пътя на злото.

  Стрепсияд: Защо не ми казахте това още тогава, а мене, простият селяк, ме излъстихте с надежди?

  Хор: Ние винаги постъпваме така, щом разберем, че някой се предава на лоши мисли. Тласнем го в беда, че той да се научи да почита боговете.

  Стрепсияд: Уви! Горчиво е това, Облаци, но е вярно. Не трябваше да гледам да не върна парите, що съм взел на заем. А сега, мили мой, ела с мен, за да накажем тоя нечестивец Херефонта, пък и Сократа, които измамиха и двама ни.

  Фидипид: О, не, не. О, не, не. Не искам да обиждам учителите си.

  Стрепсияд: Но трябва да се почита Зевс, закрилникът на бащите.

  Фидипид: Ето ти пак сега Зевс, закрилник на бащите! Какъв си глупав! Нима има такъв Зевс?

  Стрепсияд: Има.

  Фидипид: Не може да бъде. Нали царува Вихърът, който изгони Зевса?

  Стрепсияд: Не го е изгонил, ами аз мислех така тогава за тоя Вихър.

  Фидипид: Тогава дръж за себе си тия твои глупости.

  Стрепсияд: Ах, каква бе тая моя лудост! Колко съм бил глупав, че зарад тоя Сократ се отказах от боговете. А ти, мили Хермесе, не ми се сърди, не ме погубвай; прости ми. Тяхната бъбривост ме подлуди. И дай ми съвет, дали да ги дам под съд, или да направя нещо друго, което ти отредиш. (Замисля се). Право ми казваш, не трябва съд. По-добре още сега да подпаля къщата на тия празнословци. Ела, ела, Ксантий, вземи една стълба, излез, земи една брадва, сега качи се на тая школа, откърти покрива, ако обичаш господаря си, нека падне върху им. А на мен – донесете ми една пламнала главня. Аз ще ги науча тях, ще им отмъстя на тия лъжци.

  Ученик (Отвътре в школата): О, о!

  Стрепсияд: Хайде сега – нека тая главня им хвърли живи пламаци.

  Ученик: Човече, какво правиш?

  Стрепсияд: Какво ли правя? Какво друго, ако не това, че водя препирня за възвишени работи с гредите на тая къща?

  Втори ученик: Хей, кой ни пали школата?

  Стрепсияд: Онзи, комуто откраднахте дрехата.

  Трети ученик:  Погубваш ни, погубваш, хей!

  Стрепсияд: Тъкмо това искам и аз. Стига брадвата да не излъже надеждите ми или пък аз да не падна и да си разбия главата.

  Сократ: Хей ти там на покрива, какво правиш?

  Стрепсияд: Рея се из въздуха и наблюдавам слънцето.

  Сократ: Ах, горко ми – задуших се.

  Херефонт: Изгорях.

  Стрепсияд: А защо сквернихте боговете? А защо се блещихте на месечината? (Към слугата Ксанти). Дръж ги, удряй, убий ги! Има защо, а най-много зарад тяхното безбожие.

  Хорът: Да излезем оттук . Днес хорът напълно извърши своята работа.

  К Р А Й


  [1] iJvppo" = кон.
  [2] Дорест кон, Конерад, Хубавоконен.
  [3] Фейдомай = пестя.
  [4] Фидипид = кон за лукс и пестя.

  [5] Сцената е същата само че на срещната страна се предполага школата на Сократ.

  [6] Младежите се събирали на учение в палестрата. Сократ, който често се навъртал там, за да приказва, тоя път уж се готви да направи някой опит, а в това време открадва дрехата, която ще продава.

  [7] По онези времена в Атина били докарани триста пленени лакедемонци, които били обсадени дълго в Срактерия. Стрепсияд ги сравнява с тях поради измършавелите им лица.

  [8] Атиняните били толкова пристрастени към процесите, щото Стрепсияд не може да си представи Атина, даже и на карта, без съдии. Против тая страст на атиняните Аристофан е написал комедията „Осите”.

  [9] Атамас – герой на Софоклова трагедия. Всяко животно за жертва е било украсено с венец.

  [10] Театралните представления, които са посветени на Диониса.

  [11] Парабазата е съществена част от античната комедия. В нея се говори без маски, обикновено бързо и в анапести. Парабазата няма нищо общо с действието и събитието на комедията. Тя е нещо като свободна трибуна в самата комедия. Често поетът говори от свое име и за себе си.

  [12] Аристофан представя своята комедия „Облаци” още в 423 г. Бил победен от гениалния си съперник Кратинос и от един посредствен комик, по име Амейпсияс. Аристофан получил само трета награда. Огорчен от това, той се заел да преработва своята комедия. Ние сега притежаваме преработеното издание. В парабазата се говори за първото. Сравни предговора.

  [13] Два противоположни характера от комедията на Аристофана „Угощението”, която е изгубена и от която са запазени само някои незначителни откъслеци.

  [14] Първите си произведения Аристофан е представил под името на двама свои сътрудници Клеонид и Калистрат, после негови актьори. Някои мислят, защото само 30-годишен мъж било позволено да представя от държавната сцена.

  [15] Сравни трагедията на Есхила „Орест”, Всемирна Библиотека № 116. Намек върху странното опознаване на Орест от Електра при гроба на баща им само по една отсечена къдрица.

  [16] В комедията „Конниците” всесилният демагог Клеон се напада с нечувана дързост от страна на Аристофана.

  [17] След Аристофана най-любимият и най-елегантният комик, паднал на бойното поле на 35-годишна възраст.

  [18] Явно е, тая част на парабазата е остатък от първото издание на „Облаците”, когато Клеон е бил още жив и всесилен.

  [19] Дактилос значи пръст, значи и дактил – размер. Стрепсияд прави неприлични намеци.

  [20] Аристофан представя Клеонима като жена поради неговата прочута страхливост.

  [21] Игра с окончанията на имената. Звателен падеж на гръцки от Аминиас е Аминиа – значи женски род.

  [22] Еврипид, като поет на модерните, често е третирал подобни сюжети, дето страстите не познават никакви граници. Затова Аристофан мрази Еврипида.

   

 • Есхил, Прометей-

  ЕСХИЛ

  ПРОМЕТЕЙ

  Превод: Александър Балабанов, 1917 (19051)

  Електронна обработка: Милена Василева, 2009

   

   

  ЛИЦА:

  Власт.

  Сила – нямо лице.

  Прометей.

  Ефест.

  Хор от Океаниди.

  Океан.

  Ермес.

  Ио.

   

                                                 СЦЕНА

           Висок скалист връх. Надясно море, наляво пустиня. – Власт и Сила донасят Прометея. Ефест с млат, вериги, железни колове и обръчи.

   

   

   

                                                       Власт

           Достигнахме и края на земята,

           До скитската пустиня дива. И сега,

           Ефесте, изпълни що ти заръча

           Баща ни. В железа тогоз немирника!

           На тез скалисти върхове го прикови!

           Че той открадна твойто цвете, огъня

           Вседелен, и на смъртните го подари.

           Такъв злодей наказват боговете

           Така. Веднага ще да се научи той

           Пред Зевсовата мощ да се прекланя,

           И туй човеколюбие да отлюби.

   

                                                       Ефест

           Вий, Власт и Сила, свойто свършихте

           И ви олекна вече на ръцете,

           Но аз, аз как да закова роднина бог

           На тоя див и мрачен връх, където

           Вилнеят бурите. А трябва. Че беда

           На Зевса волята да занемаря.

  (Към Прометея, когото Власт и Сила слагат на скалата и го държат.)

   

           О, смелий син на мъдрата Темида,

           Неволно теб неволник заковавам

           В железа на тоя връх пустинен

           Човешки крак где никога не стъпва.

           И дълго, дълго ти на знойни слънчев пек

           Ще да чернееш; всякога със нетърпение

           Ще чакаш пъстропола нощ да ти закрий

           Виделина, сланата слънце да изпий,

           Безспирни болки тъй ще те терзаят –

           Не е роден спасителят ти още.

           С Човеколюбието си това сдоби.

           Ти, бог, презря гнева на боговете

           И на човеците през мяра даде чест.

           Ще бдиш сега на тия мрачните скали,

           Изправен тъй, коляно без да свийнеш.

           И много ще да охкаш и ридаеш...

           Напусто – Зевсу камък е сърцето.

           Че груб, жесток е всякой нови властелин.

   

                                                       Власт

           Е, стига ти! Извивай млата, удряй!

           Защо ли жалиш тоя бог на бози враг?

   

                                                       Ефест

           Приятелство, роднинство страшна имат мощ.

   

                                                       Власт

           Така! Но бива ли пък да не слушаш

           Ти бащин глас? Как? Още не трепериш ти?

   

                                                       Ефест

           Че ти – такъв си ти – немилостив, жесток!

   

                                                       Власт

           Не ще да му олекне и от твоите

           Ридания; какво се мъчиш само?

   

                                                       Ефест

           Проклето да е моето изкуство!

   

                                                       Власт

           Защо проклинаш? Право да ти кажа –

           Изкуството не е в нищо криво тук.

   

                                                       Ефест

           Но все пак другиму да бе се дало!

   

                                                       Власт

           Че всяка работа тежи, ти знаеш,

           И Зевс е само в тоя свят свободен.

   

                                                       Ефест

           Така е, виждам; няма що да кажа вече.

   

                                                       Власт

           И пак не бърза той да го застегне!

   

                                                    

                                                        Ефест

           Пък ти – не виждаш ли ги тез окови?

   

                                                        Власт

           Е, бързай, бързай ти, ръце му окови

           На таз скала. Хей, удряй с млата!

   

                                                        Ефест

           Е, няма що да мисля вече, стана то.

   

                                                       Власт

           Ха, чукай ти, отвсъде здраво стягай,

           Че хитрий изход и във безизходство знай.

   

                                                       Ефест

           На, таз ръка веч няма той да вдигне.

   

                                                       Власт

           Тъй яката и другата я застегни;

           Да види той пред Зевса как се мъдри!

   

                                                       Ефест

           Сега не ще ме укорява никой веч.

   

                                                       Власт

           О, да! Вземи и с този клин железен

           Гърди му прободи и закови го – тук!

   

                                                     

                                                       Ефест

           О! О!

           От твойте болки стена, Прометее!

   

                                                       Власт

           Нима ти още жалиш Зевсовия враг!

           Я скоро сам за себе да не охкаш!

   

                                                       Ефест

           Но, виждаш, гледка не за гледане с очи.

   

                                                       Власт

           Тогова закован! Голямо чудо!

           И около ребра му обръчи турни.

   

                                                       Ефест

           И туй ще стане – стига заповядва!

   

                                                       Власт

           Ще заповядвам, не – и ще крещя дори.

           Я слез и с обръч застегни бедра му.

   

                                                       Ефест

           Без много-много труд и туй се свърши веч.

   

                                                       Власт

           И на крака му не забравяй тез звена.

           Знай, тежко ще изкупваш всяка грешка.

   

                                                       Ефест

           Сега да си вървим. Той цял е в железа.

                                                         (Излиза)

   

                                                       Власт

  (Към Прометея, който е окован тъй, че цялото му тяло виси във въздуха; ръцете опънати назад и оковани за скалите; също и краката. Един железен кол забит в гърдите му: с него е закрепено пък тялото за задната скала.)

           Злодействуй тук сега; от боговете

           Ти огън краж и на подневни същества

           Раздавай го! Да видим – щат ли тия

           Да снемат нещо от товара твой.

           “Предведец” криво те нарекли тебе,

           Че теб предведец някой трябва ти сега

           Да може те спаси от тая примка!

                                                         (Излиза)

   

                                                       Прометей (сам)

           Светли ефире, ветри бързокрили,

           Извори речни, морски усмивки,

           Землъо Всемайко, слънчев лик и тебе,

           Що виждаш всичко – призовавам аз –

           О, гледайте, аз – бог – търпя от боговете!

                    Погледнете какъв позор

                    Ще вися векове!

                    И това поругание мен

                    Низпосла на Олимп

                    Властелинът нов...

                    О! О! От сегашни тегла

                    И от бъдните стена сега!

                    И кога ли ще дойде краят!

           Но що говоря? Бъдещето зная –

           И зло не ще ме ненадейно сполети.

           Да, виждам аз, съдбата има сила

           Непобедима: трябва, що ми е дошло,

           Да гледам как по-леко да пренасям...

           Но пак, мълчи и не – за мене все едно!

           Човешки род пригледах аз – и ето

           В каква се безнадеждна примка улових.

           Да, аз им искра огън в тръст донесох,

           А туй им всяко трудно дело облекчи

           И всякога ще им помага в всичко.

           Такова тежко престъпление сега,

           При облаците закован, изкупвам!

           О! О!

           Какво шуми? Отгде туй благовоние?

           Човек ли? Полубог ли? Ил пък някой бог?

           Не е ли някой зрител празен,

           Дошъл на край земя? Защо ли друго пък?

           Е, вижте, закован злочестий бог –

           На Зевса врага и на всички богове

           От олимпийския чъртог омразен

           За неговото човеколюбие.

           А? ст... не чувам ли нейде да пляскат крила?

           И въздухът подсвирва леко... и фучи...

           Каквото и да иде, зъзна от страх.

  (В туй време пристигат на крилати кола Океанидите, дъщери на Океана. Те се тъй стоят в колата си – във въздуха, доде ги не покани по-сетне Прометей да стъпят на земята.)

   

                                                          Хор

                                                       Строфа І

                    Не плаши се! Теб на помощ бързо

                    Таз дружина долетя

                    Тук до тоя връх висок.

           Щом усмилихме сърцето Зевсу,

                    Леко вятър духна нас;

                    Че на млата гръмки ек

           Стигна дори в пещерите наши;

                    Девствен ни покой смути

                    И в кола крилата идем боси.

   

                                                        Прометей

                    О! О!

                    Вий рожби на Тетида многодетна

                    И на Океана, що цялата земя

                    Обгърнал е с водите тъмни;

                    Я вижте, вижте, закован,

                    Как тука на скалите

                    В небесни висини

                    Векове в позор

                    Ще бдя като страж.

   

   

   

                                                          Хор

                                                       Антистрофа І

           Виждам, Прометее, и очите ми,

                    Потопени в сълзи,

                    Тъмна ги мъгла покри,

           Щом съгледах как тяло ти вехне

                    Тук на мрачните скали,

                    Оковано в железа. –

           Цар в Олимп е Зевсу произвола:

                    Всички силни той сломи,

                    Те са нищо вече днес.

   

                                                       Прометей

           Долу под Ада да бе ме той хвърлил,

           Мъртвите де скитат,

           В безграничния, мрачния Тартар!

           Там във вериги да бе ме сковал,

           Че никой да не ми идва

           С мен да се гаври!

           Клетник, сега съм увиснал тука,

           Моите врази да се радват и гаврят!

   

                                                          Хор

                                                       Строфа ІІ

                    Има ли сърце тъй твърдо

                    Да се радва и сега?

                    Кой над теб се не смилява?

                    Само Зевс, тиран жесток,

                    Беззаконно и без милост

                    Тъй наказва боговете.

                    Той не ще и да престане

                    Дор го някой не сломи.

   

                                                          Прометей

           Мен ще търси той –

           Нека сега съм в тежки вериги –

           Мене – той на блажените царете;

           Да му открия заговора,

           Който ще го лиши от скиптър и чест.

           И тогаз няма да може

           С песни сладки да ме обае

           Нито пък ще ме уплаши със закани.

           Аз не ще му кажа, додето

           Тия окови не паднат, додето

           Той не умий ми позора.

   

                                                          Хор

                                                       Антистрофа ІІ

           О, ти, дръзкий и в злощастие,

                    С необуздан си език,

           Смело пак стоиш на свойто.

                    Аз пък тръпна, виждаш,

                    Зарад твоята съдба.

                    Зевс с коварно е сърце –

                    И не знам на твойте мъки

                    Ще ли доде нявга край.

   

   

                                                       Прометей

           Отдавна зная туй – жесток е наший Зевс,

           Държавата сега е той, но нека!

           И той ще ми омекне, вярвам твърдо аз,

           Смири ще се.

           Необузданий си гняв ще обуздай

           И тогаз ще ми доде любезен и мек

           Като другар другарю.

   

                                                       Хор

           Открий ни, вести ни всичко сега

           Да видим какво престъпление пред Зевса

           Тез тежки тегла ти навя, тоз позор.

           Разправяй ни, ако това те не мъчи.

   

                                                       Прометей

           Че тежко ми е то – разправям,

           И да мълча: и тъй, и инак – все беда.

                    Когато олимпийците дигнаха бунт,

           Родиха се раздори между тях. Едни

           Решават Кроноса от трон да свалят,

           Та Зевс уж да владей; а други напротив:

           Не Зевс да бъде властелин искат.

           И рекох аз титаните да вразумя,

           Тях чада на Земята и Небето.

           Но не можах. Презряха хитростта ми те,

           Надменните, на свойта сила само

           Облегнати, ще сграбчат мислеха властта.

           А майка ми Земя-Темида –

           Предсказваше ми често бъдещето тя: –

           Че сила, якост няма да надвият,

           Че тука победи ще само хитростта.

           И аз разправям им туй предсказание,

           А те – не щат дори да ме погледнат.

           Тогаз видях, че най-добре ще бъде

           С майка си при Зевса да отида,

           Да вземем негова страна и ние.

           И ей сега от моя план е всичко туй,

           Че пещерата черна и дълбоко

           На Тартара веч Кроноса вековний крий

           И всички му другари.

                                                Туй направих

           За тоз тиранин олимпийски, а сега

           С какво ми тоя отвърна, погледнете!

           Да, на тираните вродена болест е

           И на приятелите да не вярват.

                    Но вий ме питахте каква вина сторих,

           Че съм наказан тъй. И туй ще чуйте.

                    На трона на баща си щом се качи Зевс

           Властта раздели между боговете

           По ред. – И управлението – пак на тях.

           А за човешки клети род - ни дума.

           Той бил решил всецял да го премахне

           И ново поколение да създада...

           Не се застъпи никой за човека.

           И дръзнах само аз. Спасих от Ада

           Човешки род.

                    За туй се аз превивам днес

           Ей под таквиз тегла безмерни. Тежка

           За страждущи, за зрителите пък – тъга.

           Над человеческия род се аз смилих –

           За мене нигде милост! Чудно натъкмен

           Вися тук, зрелище за срам на Зевса.

   

                                                       Хор

           От камък е оня, с желязно сърце,

           Кого не покъртят и твоите мъки;

           Че мене – о, тъй да не видях аз теб! –

           Душата ми жалост сломи, Прометее!

   

                                                       Прометей

           И за приятели си жалък станах веч!

   

                                                       Хор

           След туй? Не искаш ли да ми разправиш?

   

                                                       Прометей

           И смъртний участта си не предвижда веч.

   

                                                       Хор

           Нима намери и за тая болест цяр?

   

                                                       Прометей

           Вселих в душата му надежди слепи.

   

                                                       Хор

           Голяма благодот е туй за смъртний.

                                                       Прометей

           На туй отгоре дадох им и огън.

   

                                                       Хор

           Как? Огън тям – създания подневни?

   

                                                       Прометей

           От него ще научат те безброй неща.

   

                                                       Хор

           И ето зарад грешките ти Зевс те –

   

                                                       Прометей

           Опозори – и няма да ме пусне тъй.

   

                                                       Хор

           А края на теглата си не знаеш?

   

                                                       Прометей

           Когато Зевс благоволи, по-рано не.

   

                                                       Хор

           Ще благоволи? Таз надежда пък отде?

           Нали си престъпил? И как си престъпил!

           Сърце ми не дава да кажа. Дири

           От черни си мъки и спасение найди.

   

                                                       Прометей

           Не си ли на примката за теб е леко

           На страждущий да даваш и съвет, и ум

           Отдавна зная всичко туй. Но аз исках,

           Исках – и тъй престъпих, не отричам;

           Теглата на човешки род връх себе взех.

           Наистина, не вярвах аз, че тука

           Ще чезна, тука на приоблачни скали,

           На тоя връх пустинен и печален...

           Но вий не ме оплаквайте за тез тегла:

           Стъпете – и ще чуете за бъднината,

           И всичко ще узнаете от край до край.

           Не бягайте, не бягайте от мене,

           От страждущия днес, - че злото не стои:

           Днес мен, а утре теб то сполита.

   

                                                       Хор

                    Ето, Прометее, слизам

                    Още с първия ти зов

                    От колата си хвърката

                    И от бистрия ефир,

                    Гдето хвъркат леки птички.

                    Ей, нозете ми нагазват

                    Вече твърдата земя

                    И желая аз докрай

                    За теглата ти да чуя.

  (В туй време пристига Океан на крилатия си кон.)

   

                                                       Океан

           Ей, свърших си дългия път,

           Вече стигнах при теб, Прометее!

           И моя крилатия кон –

           С юзда го не карах, а с мисъл.

           Е, виж ме колко ти съчувствувам!

           Тъй трябва то: род сме един.

           А след рода

           Ти ми си най-свет.

           И не пустословен ласкател

           Съм аз.

           Ще видиш: само загатни

           С какво да ти услужа.

           Та нявга да ми не кажеш: “Имам

           По-верен приятел от Океана”.

   

                                                       Прометей

           А, а! Че що от туй? И ти ли доде

           Позора ми да гледаш? Как ли пък посмя

           Водите да оставиш, що наричат

           По твое име, тез дълбоки пещери,

           Та на земя да стъпиш? Зрител или

           От състрадание си ти дошъл?

           Е, гледай зрелище – на Зевса врага,

           Бунтовника против тиранството, ей тука

           С какви мъчения го изтезават.

   

                                                       Океан

           Да, виждам, Прометее! Но сега ще дам

           Добър един съвет на тебе умний:

           Виж кой си и признай веч новия закон:

           Че нов сега тиран в Олимп царува.

           Противиш ли се нему тъй и смело

           Говориш, знай, ще чуе Зевс от трона свой –

           И по-високо да седи. Тогази

           Играчка ще ти са сегашните беди.

           О, чуй, злочестник, остави таз ярост

           И гледай от бедите да се отървеш;

           Туй бабешки съвет е, може да речеш;

           Но виждам ази, Прометее, в тоя час

           И необузданий език какво навлича.

           А ти нито смиренье, ни отстъпка

           Пред злото: и искаш още да ти дойде.

           Но мене слушай ти: не ритай на ръжен.

           Нима не виждаш кой ни управлява?

           Монарх без всяка отговорност, страшно

                                                                     строг! ...

           Но да вървя веч. Ще се поопитам

           Да ти помогна някак в тези беди.

           Пък ти смири се, дръж уста си малко!

           Че ти, премъдрий, ти поне ще знаеш –

           Език развързан зло, че си навързва.

   

                                                       Прометей

           Щастливецо, не се захвана с мене ти,

           Сега си чист от всякоя опасност.

           Пък и сега недей да се тревожиш –

           Не можеш го склони, неумолим е Зевс.

           Я по-добре ти сам без зло да минеш.

   

             

                                                       Океан

           Че ти си знаял по-добри съвети

           За другите! – На вътре не приказвам:

           И да не искаш ти – ще ти помогна аз;

           Че Зевс към мен е доста благосклонен;

           И вярвам да избавя теб от тез беди.

   

                                                       Прометей

           Похвална, виждам, твойта ревност,

           Не си да не желаеш мен добро. Недей,

           Не се грижи за мен. Трудът ще бъде

           Напразен, ако се потрудиш нещо ти.

           Я стой си мирно, добър си в безопастност,

           Че аз, ако страдая, зарад мен не ща

           И други още да търпят неволи.

           И малко ли е тежко мен за злата чест

           На брата ми Атлас; далеч на запад

           Сам на плещи си стълбовете днес държи

           На Небо и Земя?... Ужасно бреме!

           Скърбя и за родений от Земя Тифон,

           Що нявга в пещерите киликийски

           Живееше, Рушителят – чудак стоглав –

           Лежи сега сломен. –

                    Веднъж застана

           Самичък срещу всички богове в Олимп.

           И скърца зъби в яд, очи му мътят

           Искри. Ще сваля Зевса от престола той!

           Но Зевс не спи. Изпраща гръм веднага.

           И гордия бунтовник право по сърцето...

           И днес лежи той труп бездушен, тамо

           На тесний морски бряг прострян. Една му част

           Под Етна, а на другата пък горе

           Ефест върти ли чука! Нявга ще оттам

           Да бликнат огнени реки и стръвно

           Полята сицилийски ще да загризат

           И огнен океан ще ги залее.

           Такъв ще бъде нявга на Тифон гневът;

           Той ако е сега от Зевсовия гръм

           Свъглен. –

                    Но ти не си дете, на теб

           Съветник ти не трябва; виж сам сега,

           Търси си лесен край, до колко можеш,

           Да се избавиш от страдания и злини.

                    Пък ази таз горчива чаша

           Ще мога я до капчица изпи,

           Не ще ли Зевс гнева си да забрави.

   

                                                       Океан

           Но ти не знаеш ли, че яростна душа

           С думи може да се излекува?

   

                                                       Прометей

           Кога човек се овреме притича,

           А не кога духът е вече закипял.

   

                                                       Океан

           Каква ли пък вреда, кажи, намираш,

           Ей тъй да поопитам само а моя цяр?

                                                       Прометей

           Напразен труд и глупо добродушие.

   

                                                       Океан

           Ех, нека само туй да ми е болестта –

           Кога понася – умний крий ума си.

   

                                                       Прометей

           Изглежда само тука да съм сбъркал аз.

   

                                                       Океан

           Разбирам, думи ти дома не пращат.

   

                                                       Прометей

           Съчувствието да не ти навей вражда.

   

                                                       Океан

           На новия ли властелин враждата!?

   

                                                       Прометей

           От неговия гняв добре се ти пази!

   

                                                       Океан

           Теглата твои, Прометее, мен урок.

   

                                                       Прометей

           Иди си, бързай. Все на туй ухо лежи!

   

           

                                                       Океан

           Готов ме подканя и твоето слово;

           Ей, плясна с крила си и коня ми веч;

           И как се той радва, че скоро коляно

           В домашни обори ще свийне на мир!

                                       (Изхвръква)

   

                                                          Хор

                                                       Строфа І

                    Съдба ти тежка, Прометее,

                    Разкъсва моето сърце;

                    Сълзи по нежните ми бузи

                    Текат, текат си на порой.

                    Жестоко Зевс ни управлява

                    По своя воля и закон;

                    Той жилото си ядовито

                    Забива и в богове.

   

                                                       Антистрофа І

                    Тифона и Атласа в запад

                    Оплаква цялата страна,

                    Но твойта зла чест вси народи

                    В свещена Азия сломи.

                    И страшни вопли и ридания

                    Се носят по гори, поля,

                    Земя, море – те зарад тебе

                    От ужас яростно бучат.

   

   

                                                       Строфа ІІ

                    Колхидските девици чудни,

                    Неустрашимите в бой[1]

                    И племената скитски тука,

                    Прострели се докрай земя.

   

                                                       Антистрофа ІІ

                    До езерото меотийско;

                    И войнствений арийски род,

                    Що крепостта кавказка владя –

                    В сълзи е всичко зарад теб.

   

                                                       Строфа ІІІ

                    Сама видях аз нявга

                    Как клетият титан Атлас,

                    Превит под стълбовете

                    На Небо и Земя, стои.

   

                                                       Антистрофа ІІІ

                    И там бучи морето пенно

                    Дори от тъмни дълбини,

                    И тътнат пещерите адски,

                    Ридаят бистрите реки.

   

                                                       Прометей

           О, не от гордост бе това мълчание.

           Да, туй съзнание сърце ми днес гризе,

           Че тъй позорно тук ме изтезават.

           Не ази ли на тия млади богове

           Властта им дадох в ръцете? Нищо,

           Туй нека премълча. Не е и ново

           За вас. Но чуйте, що сторих за смъртни:

           Безумни бяха – ази с ум ги надарих.

           Разказвам туй, но не да укорявам

           Човека, а само да покажа вам

           Какво добро съм им направил.

           Те имаха очи, но бяха вси слепци,

           С уши, но глухи бяха. И заспали

           Прекарваха живота си без цел, без ред,

           Заблудени в мъгла. Ни къщи светли

           От камък знаеха да си градят, нито

           От дърводелство имаха понятие.

           А в дупки се заравяха, в тъмнина

           Като в мравуняк същ. И ни на зима,

           Ни на цветиста пролет, ни на летни дни,

           Кога настъпва знаеха те края.

           А всичко вършеха тъй безразсъдно:

           Дор им покозах аз небесни светила

           Кога изгряват и кога захождат.

           Да смятат и да пишат ги научих; дарих

           Им памет, майката на всички музи –

           Добитък впрегнах първи аз в ярема,

           Научих ги да ездят и товарят,

           Че тежки труд да не измъчва само тях.

           Аз първи заюздих конете на кола

           И с туй се днес гордее всеки дом богат,

           И кораб платнокрил им първом аз

           Устроих. Ей такива добрини от мен

           Човешки род видя! Сега пък аз не знам

           От мойте мъки как да се избавя.

   

                                                        Хор

           Тегла ти са ужасни

           Кат лекар лош кога се разболее,

           В отчаяние – не знаеш сам сега

           С какви ли цярове да се лекуваш.

   

                                                       Прометей

           Но още чуйте и чудете ми се вий

           Какви изкуства, леснини намерих.

                    Безпомощен бе против болестта напред

           Човешки род. Не знаеше лекарства,

           Ни питни, ни мехлеми, гниеше си тъй.

           Научих го да прави билки; с тях сега

           От всяка болест се спасява бърже.

           От мен узна той и да отгадава

           И сънища, и тъмний на съдбата глас,

           И знамения, що на път се случват,

           И кривоклюнни птици в техния летеж –

           Що значат отляво и отдясно –

           Вражда, приятелство или другарство.

           И в жертвоприношения показах

           Вида на вътрешности от животни,

           И бозите с какъв обичат цвят жлъчта,

           И всички менения на дроба,

           И първи аз запалих тлъсти бутове

           И крехки рибици – и тук открих му

           Тайнството на пламъчните знаци...

           Очите на човешки род отворих.

           Дотук за туй. Но вътре в своите недра

           Богатствата, земята що ги крие –

           Желязо, мед и злато, и сребро –

           Посмял ли би да каже нявга някой,

           Че той ги е от мене по-напред открил?

           Не! Само пустохвалец би рекъл това!

           И най-сетне вкратце всичко разбери:

           Човеку вси изкуства даде Прометей.

   

                                                       Хор

           Недей забравя свойто злополучие

           С тез безмерни на човешки род блага.

           И, знам аз, тез окови кат ти паднат,

           На Зевса равен ще да бъдеш ти по чест.

   

                                                       Прометей

           Не е съдба още отредила туй,

           Преди от тия примки да се отпримча

           Безбройни изпитания ме чакат –

           Необходимостта надвива ума.

   

                                                      Хор

           А кой е кормчий на необходимостта?

   

                                                       Прометей

           Орисница Трилична и Еринии зли.

                                                       Хор

           Нима е по-слаб и всесилни Зевс от тях?

   

                                                       Прометей

           И той не ще избегне от съдбата.

   

                                                       Хор

           Но неговия дял не е ли вечна власт?

   

                                                       Прометей

           Не питай за това, не ще го чеуш.

   

                                                       Хор

           И доста важно ще е туй, що криеш тъй.

   

                                                       Прометей

           За друго да говорим! Че не е дошъл

           Часът и таз велика моя тайна

           Да чуйте. Тук е моето спасение

           От тез вериги тежки и от тоз позор.

   

                                                          Хор

                                                       Строфа І

           Мисли противни на Зевса всемощни,

           Стойте далеч от мен! Аз дълго

           Там при свещения бряг на баща си

           Бикове тучни ще коля за жертва;

           Хули уста ми не ще да изпуснат;

          Нека вовеки ме учи таз мъдрост:

                                                       Антистрофа І

           Който живее в сладки надежди,

           Нему в сърцето грей радост нетленна.

           А сега тръпки побиват ме цяла,

           Теб окован като виждам в упорство,

           Почит на смъртни че дал си да казваш.-

   

                                                       Строфа ІІ

           Почит на тия подневни създания!

           Ще ли сега и на теб да помогне

           Някой от тоя нищожен народец -

           Сляп и недъгав, и вързан и глупав?

           Не тия, смъртните, ще отминават

           Зевсова воля какво е решила.

   

                                                       Антистрофа ІІ

           Твоята зла чест на туй ме научи.-

           Друга днес песен запяла бих тебе,

           Не като на сватба, що пях ти, когато

           Мойта сестра Езинона отведе

           С дарове скъпи като я подмами,

           Тебе блажена съпруга да стане.

                    (Втурва се Ио)

                                                       Ио (в полуда)

           В кой край? При кой народ?

           Кой виси над тая

           Бездна? Какъв ли грях изкупува?

           Да съм, че да съм се залутала?

           О! О!

           Пак ме жегна.

           Ето го... ето го иде

           Аргосовия призрак... помощ! Помощ!

           Ей стоокатият пастир мой!

           Как ме той дебне! Нали е убит!

           Как го земя не погълна! И от ада дори,

           И от ада ли доде мен да преследваш

           Край тези брегове пустинни?

           Ей го и с кавал ми засвирил

           На приспивка.

           О! о! о!

           Де ще ме тласне

           Този мой проклети бяс,

           Да? О, Зевсе, какво ти направих,

           Зевсе, какво?

           Че тъй ме наказа –

           Бясна да скитам,

           Бясна и луда?

           О, господарю!

           Чуй ми молбите,чуй!

           С гръм ме тресни,

           В дън ме земя втикни

           Дай ме на стръвно море!

           Че не мога аз вече,

           Тез изпитания, не мога търпя.

           Нямам сила. –

           На девата рогата. Чуваш ли гласа?

   

                                                       

                                                       Прометей

           Какво? Не е ли туй момата бясна

           Инахова? Раздуха тя любовни жар

           В сърцето Зевсу и сега я гони

           Ревнивост Херина вредом и безспирна.

   

                                                       Ио

           Името на баща ми ти знаеш?

           Кой си ти, кой, кажи ми,

           Клетнико! Казвай на мене клета

           Как ми узна болестта? –

           Пак ме жегна. О, няма,

           Няма за мене мир!

           Херини гняв

           Злобно безпир ме яде.

           Има ли, има ли по-тежък

           От моя дял?

           Още какви изпитания ме чакат?

           Казвай ти, казвай скоро!

           И знаеш ли

           Някоя билка за болестта ми?

           О, кажи, кажи ти,

           Бързай, не мога.

   

                                                        Прометей

           За всичко, що разпитвош ще ти кажа;

           И с ясни думи, без загадки – ей сега!

           Приятели така се разговарят.

           Пред теб е, огнедавца Прометей.

                                                        Ио (с дълбок патос)

           О, ти спасителю на человешки род,

           Безстрашний Прометее, кой те мъчи тъй?

   

                                                       Прометей

           Току що си оплаквах сам съдбата.

   

                                                       Ио

           А мене няма ли да ме послушаш ти?

   

                                                       Прометей

           Почакай само, всичко ще узнаеш.

   

                                                       Ио

           Кажи ни, кой те закова на тоя връх?

   

                                                       Прометей

           На Зевса волята, ръката на Ефеста.

   

                                                       Ио

           А, че какви ли грехове изкупуваш?

   

                                                       Прометей

           Туй само няма да разправям пак сега.

   

                                                       Ио

           Тогаз предвести на мене клета,

           Кога ще да ме остави тоя бяс.

   

                                                       Прометей

           Не знай – за тебе по-добре ще бъде.

   

                                                       Ио

           Защо ли криеш и от мен за мене?

   

                                                       Прометей

           О, не от завист, не от завист крия.

   

                                                       Ио

           Тогава що не ми обадиш, да си знам?

   

                                                       Прометей

           Не ми се ще да съкруша сърцето ти.

   

                                                       Ио

           От мене повече не се грижи за мене.

   

                                                       Прометей

           Щом искаш да ти кажа; ето, слушй.

   

                                                       Хор

           Почакай. Първом мойта просба изпълни.

           Сама тя по-напред да ни разкаже

           Злочестните си безбройни, болестта.

           След туй й предвести, какво я чака.

   

                                                       Прометей

           Да; Ио, не бива ти да им откажеш туй,

           Не бива – те сестри са на баща ти.

           Пък има и защо да си излей скръбта

           Човек и да поплаче, поридае,

           Кога го слушат ближни с обич.

   

                                                       Ио

           И как ли да откажа? Ази всичко

           Сега ще ви открия. Нека ми сърце

           Разкъса спомена на туй събитие –

           Кога ме връхлетя божественият бяс.

                    Идват у моята спалня

           Всенощни призраци; и шепнат ми

           Насъне сладко те: “Блажена дево,

           Не ти ли вече омръзна туй моминство?

           Я ставай, вънка те очаква, ставай,

           Най-знатният жених; Зевс гори за теб.

           Той иска тебе за съпруга. Моме,

           Недей немари Зевсови прегръдки ти.

           Излез, излез и бързай при реката,

           В зелените ливади, там до татко ти

           Стадата си пасе и Зевсу угаси

           С милувки страстен огън”. Всяка нощ

           Такива сладки сънища сънувах;

           Доде се най-после реших да питам

           Баща си. Той веднага праща хора,

           Един след други, при Додона, Пития

           Да питат тях с какви дела и думи

           На боговете може да се угоди.

           Донасят всички пратени оттам

           Се тъмни, неразбрани тълкувания.

           Но най-накрая една Инаху доде вест

           И ясна, и ужасна: заповядват

           Баща ми да изпъди мене от дома,

           От родна ми земя в незнайни крайща,

           Ако не иска Зевс да му прати гръм

           И цялото семейство да погуби.

           Повярва той на тез прокуди. Завчас

           Неволно мен неволната изгони.

           От страх пред Зевса. В същия ден

           Изникнуват рога мен на челото.

           И още и щъркол жилото заби в мен.

           Аз, бясна, зъгвам се към Лерна тамо,

           Де бистрите води на Керхния шуртят.

           Но и жестокий Аргос стоокат навред

           По стъпките ми иде... Скоро него

           От ненадейно зла съдбина връхлетя,

           Отиде той в ада. Пляска мен сега

           Богинята с трънливия си бич:

           И от една земя в друга се лутам.

           Ти виждаш мойта болест. Ако знаеш,

           Вести за бъдещите ми страдания,

           Но без да лъжеш от съчувствие – по-голям

           Позор не зная от лъжата. Бързай.

   

                                                       Хор

                    О! О! Стига! Недей вече, спри!

                    Нивга аз не вярвах, нивга,

                    Че такваз ще чуя страшна вест –

                    Болки, стонове и ужас!

                    Остър меч прониза ми сърцето.

                    Съдбо! Съдбо!

                    Тръпки ледени ме побиват

                    С мъките на таз мома.

   

                                                       Прометей

           Ти още отсега трепериш толкоз?

           Я чакай, бъдещето да узнаеш!

   

                                                       Хор

           Разправяй, казвай! Сладко е на болний

           Какво ще тегли да узнае наведнъж.

   

                                                       Прометей

           Без труд изпълних първата ви просба –

           Каквото питахте за нейните беди,

           Напрежните сама ви тя разправи.

           Сега пък чуйте още как ще страда.

           Тя Хериния гняв ще да изпитва.

           Сега, о рожбо на Инаха, чуй и ти

           Кои земи ще трябва да преминеш.

                    Оттук на изток ще завиеш най-напред

           И таз пустиня щом като изходиш

           Ще видиш скитите, чергарский тоз народ,

           Що сплетените си подвижни хижи

           С далекострелни пази лъкове. При тях

           Недей се спира, а край бреговете

           Скалисти, де бучат вълните, замини.

           Отляво там халибите живеят,

           Ковачите, от тях пази се много ти:

           Туй диво племе не пропуща чужди;

           И после там при Буйната Река

           Да слезнеш; но недей я ти прегазва,

           Не можеш: не напразно с туй е име тя;

           А бързай на Кавказ да се възкачиш,

           На най-високата от всички планини,

           Оттамо Буйната Река извира

           И от призвездни върхове на юг

           Се спускай; тъй ще стигнеш скоро

           При Амазонки мъжеборки.

           И те ще някога да обитават

           Темискира при страшний термодонски бряг –

           На кораб мащеха и враг моряку.

           Те там ще теб любезно да опътят

           Между вратите на морето тесни,

           Между Кимерските и тамо смело ти

           Преплувай меотийский проток. Затуй

           И вечно ще да се приказва в света

           За твоя път и “Босфор”

           Ще бъде името на протока. И тъй

           Веч от Европа в Азия ти стъпваш.

                    Видяхте ли какъв е олимпийский цар

           С всички груб? Залюби тая смъртна,

           А после я отблъсва да се скита в бяс.

           Зъл младоженец, дево, теб се паднал!

           И до сега каквото съм разправил аз –

           Не е край, а начало на бедите.

                                                       Ио

           О! О! Горко ми, горко!

   

                                                       Прометей

           Ти отсега завайка и заохка.

           Какво ще правиш всичко като чуеш.

   

                                                       Хор

           Нима ти още мъки ще й казваш?

   

                                                       Прометей

           От безнадеждни мъки бурен океан.

   

                                                       Ио

           И аз живея още? О, хвърли се,

           Хвърли се, Ио, от тези стръмни канари!

           В бездната спасение те чака;

           Неизцелими болки бърза смърт цери.

   

                                                       Прометей

           А с моите страдания да бъдеш ти?

           За мене и смъртта я няма и смъртта

           На всичките тегла, що дава вечен край!

           И тъй ще да си чезна в мъки аз,

           Доде не падне злият тоз тиранин Зевс.

   

                                                       Ио

           Нима и Зевс ще падне нявга? Зевс ли?

   

                                                       Прометей

           Ще сяйш от радост в тоз му тежък ден, нали?

   

                                                       Ио

           Защо не? Щом ми праща тия мъки.

   

                                                       Прометей

           Е, знай, не е на вятър туй, що думам аз.

   

                                                       Ио

           А кой ще грабне Зевсовия скиптър?

   

                                                       Прометей

           Самичък той с безумните си планове.

   

                                                       Ио

           Че как? Кажи ми, ако туй ти не вреди.

   

                                                       Прометей

           Женитба ще го изяде, женитба!

   

                                                       Ио

           С богиня? Ако е за казване, кажи.

   

                                                       Прометей

           Какво ти трябва теб? Това е тайна.

   

                                                       Ио

           И тя, жената му, ли ще го свали?

                                                       Прометей

           Не. Тя от него по-силен ще да роди.

   

                                                      Ио

           И никак няма да му мине таз съдба?

   

                                                       Прометей

           Да, ако ми не паднат тез окови.

   

                                                       Ио

           Че кой ще ти ги снеме, щом не иска Зевс?

   

                                                       Прометей

           Един от твойто семе е наречен.

   

                                                       Ио

           Не думай! Мое чедо да избави теб?

   

                                                       Прометей

           След десет поколения тоз третий.

   

                                                       Ио

           Сега вече не разбирам тъмните слова.

   

                                                       Прометей

           Тогаз не питай и за твоите мъки.

   

                                                       Ио

           Не взимай ми подадений веч залъг ти.

                                                       Прометей

           Тогаз от две неща избирай си едно.

   

                                                       Ио

           Какви? Кажи ми ги и дай ми избор.

   

                                                       Прометей

           Сега за твоите бъдещи тегла ли щеш

           Или за моя избавител, казвай!

   

                                                       Хор

           Едно за нас, едно за нея остави.

           Послушай ми молбата, Прометее!

           На нея нейните тегла й предвести,

           Нам – твоя избавител. Туй те молим.

   

                                                       Прометей

           Кога е тъй – неща да ви оставя аз

           Напразно да се молите на мене.

                    Захващам с твоите лутаници, Ио,

           И всичко си записвай в сърцето.

           Преплуваш ли веч протока ще завършиш

           На слънцето по жежките пътеки;

           След туй през бурно ще море да минеш

           В горгонските на Кистеня поля; и тук

           Живеят трите лебедоподобни

           Форкиди – стари еднозъби три моми.

           И трите са с едно око. Ни слънце,

           Ни месечина е огряла нявга тях.

           На близо и сестрите им крилати,

           Трите Горгони, змиокоси плашила.

           Че, който ги види – дъх не може да поеме.

           Пази се, казвам ти, от тях, пази се!

           Но слушай и за други ужаси сега.

           На Зевса остроклюните псета,

           Едноокати Аримасти диви,

           На Плутона реката златна пазят.

           Ти там недей се приближава. След туй

           В далечната земя ще да отидеш

           На черно племе, где слънцето се ражда.

           Тече през там реката Етиоп. Върви

           По бреговете нейни все, водопада

           Дор стигнеш; тук от библоските планини

           Води си лее Нил Благословени;

           И той в Нилота, триъгълна земя,

           Ще тебе заведе. Тогава тука

           Ще основеш с децата си далечен град.

           Не е ли нещо ясно, неразбрано

           От моите думи, питай, ще ти кажа пак.

           Сега аз имам време колкото искаш.

   

                                                       Хор

           Пропуснал ли си нещо да разправиш

           От бъдещите нейни ужаси, беди,

           Разправяй; ако не, спомни си вече

           За обещанието, нам що даде ти.

   

                                     

                                                       Прометей

           На Ио пътищата чухте вече.

           И, за да знайте басни, че не ви казах

           И миналото нейно ще разправя;

           Пророчеството ми туй нека подкрепи

           И само най-последното ще кажа –

           Излишно е за всичко да разказвам аз,

                    Ти скиташе из молоските поляни,

           Край стръмното Додонско бърдо; ето там

           На Зевса прорицалището чудно

           Чрез шумолене на свещени дъбове.

           Без никакви загадки тебе поздрави

           Кат знатна Зевсова съпруга. Какво?

           Не те ли трогва още сладкий спомен?

           Оттамо пак назад през гръм и бури

           Премина ти големий морски залив.

           За в бъдеще Йонийски ще се казва.

           Да помнят смъртните догде си ти дошла

           И нека туй те увери, че всякога,

           Отколкото се вижда, повече виждам аз.

           Сега на думата си нека дойдем:

           И теб, и вам останалото да вестя.

                    Далеч при устията нилски има град,

           Наречен Канобос. В тоя град ще теб

           От бяс Зевс да те избави. После

           С ръка си кротко той ще те погали,

           Роди щеш черен син по име Кроткий,

           За спомен на милувките на Зевса.

           И той ще жъне всичките поля на Нил.

           От неговото пето поколение

           В Аргос до-щат деви петдесет,

           Подгонени от своите братовчеди,

           Че там от брак престъпен да се отърват.

           И стръвните соколи ще да сграбчат

           Тези нежни гълъби, но бог ще съди тях,

           Че смело в полунощна доба всяка

           С остър нож мъжа си ще прободе

           В гърди; и в земята пеласгийска

           Тела им в кръв облени ще останат.

           Дано Киприда тъй врази ми да погуби!

           И само на една сърцето меко

           Ще спре ръка й от убийството; че тя

           “Страхлива” по ще иска да й казват,

           А не “убийца”. И от нея царски род

           В Аргос ще захване. Доста дълго

           За туй би трябвало да ви разправям аз

           И от това ще семе да излезне

           Героят мощни, който ще избави мен

           От мъки. Туй ме е учила майка.

           А как? Кога? Далеч отвело би ме туй.

           Пък и не е тъй важно то за вази.

   

                                                       Ио

                    О! О!

                    Изгори ми душата!

                    Пак ме жегна,

                    Пак туй огнено жило;

                    Ще се пръсне сърцето ми

                    Свяст ми се вий,

                    Езикът ми се схвана,

                    В пънни уста

                    Валят се смътни слова.

   

                                                          Хор

                                                       Строфа

           Да, мъдрец, мъдрец бил ония,

           Който е изрекъл първи:

           “Само брак с равни дава

           Щастие на този свят;

           Не лъжи се по богатство

           И не гледай знатен род”.

                                                       Антистрофа

           Нивга, орисници, нивга

           Не отсъждайте на мен

           Брак с бозите блажени.

           Клета Ио ази видях

           В полуда как се скита,

           Бягайки от Хериния гняв.

                                                       Епод

           Брак с равни мен не плаши.

           И далеч да е от мен

           Любовта на вишни бози;

           Че, каквото щеш прави,

           Нивга от ръцете Зевсу

           Няма да се отървеш.

   

                               

                                                       Прометей

           И ако се въздига Зевс надменний,

           Ще падне той. Ще се ожени – и тъй

           На прах ще стане неговото царство.

           И клетвите на сваления му баща

           Ще му се струпат всички на главата

           И само аз от боговете, само аз,

           Открил бих нему заговора. Зная

           И мога аз. А нека той сега вилней

           С гръм и молния от небесния си трон

           Надменно. Пак ще падне той с позор

           И нигде няма да намери избавление.

           Един ужасен и непобедим чудак

           Противник Зевсу ще излезне нявга.

           От гръм гласът му по ще да гърми,

           От молния огънят му по ще да гори:

           И Посейдоновийт тризъбец страшен

           Сломи ще тоз юнак в морски дълбини,

           Тогаз в беди си Зевс ще да познае

           Какво е цар, какво е роб да бъдеш.

   

                                                       Хор

           Това, що искаш ти, за Зевса е беда.

   

                                                       Прометей

           Каквото и ще стане: пък и аз го искам.

   

                                                       Хор

           Да вярвам ли, че Зевса някой ще свали?

                                                       Прометей

           И ще страда повече от мене.

   

                                                       Хор

           И как ли ще трепериш ти при тез слова?

   

                                                      Прометей

           Безсмъртен съм! Какво ли ще ме плаши?

   

                                                       Хор

           Но мъки по ужасни той ще ти навей.

   

                                                       Прометей

           Да мъчи! Ази съм готов за всичко!

   

                                                       Хор

           Пред Немезида коленичи, мъдрий.

   

                                                       Прометей

           Пълзи, подмазвай се пред силний ти!

           От нищо по нищо е Зевс за мене.

           На произвол той нека си вилней сега,

           Но скоро и властта ще загуби.

           А, ето вестникът на Зевса иде тук,

           Прислужникът на младия владетел.

           Ще има ли той за мене пресни новини.

                                     (Идва Ермес)

           На теб, премъдър и злораден грешник,

           Ти, който бозите презря и жалки род

           Почете с откраднатия огън,

           На тебе думам! Царят иска да узнай

           С какъв се брак ти хвалиш, че от трона

           Щял Зевса да свали. Без забикалки

           Кажи! И не създавай ми ти двоен труд;

           Че виждаш, Прометее, с такива

           Немирници кат тебе не се шегува Зевс.

   

                                                       Прометей

           Я как се пери той с големи думи!

           Познава се – при богове е той слуга.

           Зелени сте, о нови господари,

           И в яка кула мислите се вие там;

           Но аз самичък не видях ли двама веч

           Как паднаха. И третий скоро с позор

           Ще рухне. Да не мислиш пък, че страх

           От боговете нови имам? Никак не,

           Я си върви по пътя, що си минал веч;

           Не ще намериш ти каквото търсиш.

   

                                                       Ермес

           Се с туй надменното упорство твое

           В таквоз море от мъка си потънал.

   

                                                       Прометей

           О, чуй, добре помни: за твойто робство

           Не бих си дал злочестините мои.

   

                                    

                                                       Ермес

           Нали да бъдеш тука роб е по-добре,

           Отколкото вестник да си върне Зевсу.

   

                                                       Прометей

           Ти, дързък глашатай и роб на боговете!

           На хули пак с хули се отвръща.

   

                                                       Ермес

           Приятно ти е сякаш в тия примки.

   

                                                       Прометей

           Приятно! Ах, дано в такваз наслада

           Да видя моите врази – и тебе с тях!

   

                                                       Ермес

           И аз ли съм ти крив за тези мъки?

   

                                                       Прометей

           Да, тъй е, знай: аз мразя всички богове

           Добро, които със зло ми отплатиха.

   

                                                       Ермес

           Аз виждам – слаба теб не ти е лудостта.

   

                                                       Прометей

           Да мразиш своя враг, ако е лудост.

   

                                          

                                                       Ермес

           Търпим не бил би ти, да си на воля.

   

                                                       Прометей

           Уви!

   

                                                       Ермес

           “Уви”? Такава дума Зевс не знае.

   

                                                       Прометей

           Ще го научи времето на всичко.

   

                                                      Ермес

           А тебе ни на разум не научи.

   

                                                       Прометей

           А то – не бих продумал с като тебе раб.

   

                                                      Ермес

           Не щеш да кажеш значи туй, що пита Зевс.

   

                                                       Прометей

           И трябвало да съм му благодарен пък.

   

                                                       Ермес

           Като с дете си с мен играеш тука.

   

                                                       Прометей

           И от дете не си ли ти по-глупав.

           Кат мислиш, че ще ти открия нещо аз?

           О, с никакви мъчения, ни с хитрост

           Не ще ме Зевс накара да издам това,

           Додето ми не паднат тез окови.

                    Вилней сега, ти, Зевсе, с бури, дъжд и сняг;

           С гръм и мълнии цялата вселена

           Разтърсвай и разбивай – няма, няма ти

           От мен нивга да узнаеш кой ще теб

           От трона вишний да те сгромоляса!

   

                                                       Ермес

           Да видим тебе туй дали ще може да спаси.

   

                                                       Прометей

           Видял съм и решил съм всичко вече.

   

                                                       Ермес

           Свести се, неразумний, ей, свести се, виж

           При тия мъки ум какъв ти трябва.

   

                                                       Прометей

           С ума си ти не ми досаждай!

           Не ще ме нивга ти накараш, нивга

           От страх да падна на колене Зевсу аз;

           Омразния безкрайно тоз тиранин –

           Като жена, прострял ръце, да моля аз

           От тез вериги да ме освободи! Не!

   

   

                                                       Ермес

           Напразно значи съм говорил всичко аз,

           Сърце ти никакви молби не трогват.

           Кат жребец млад, несвикнал на юзди,

           Желязото гризеш и риташ само.

           Но твоето упорство е напразно, знай

           Надменност всякога е немощ гнила

           И не спасение тя носи, а беди!

           И чакай ти сега да видиш как в море

           От мъки неизбежни ще потънеш,

           Като не слушаш мене... С гръм и молнии

                                                                          Зевс

           Тоз диви връх ще първом да събори;

           И мрачна бездна ще погълне връх и теб.

           След много, много векове в подземни

           Терзания тъй ще излезнеш пак на ден.

           Тогаз пък Зевсовото псе крилато,

           Орелът стръвен, кръволочен, гост незнаен,

           Весден от твоя дроб ще ръфа стръвно

           Големи, черни мръвки и ще лочи кръв.

           И не надявай се, че край ще дойде

           За тези ти страдания, доде за теб

           От бозите се някой не прежали

           И в мрачний ад при Тартара да слезне.

           Сега мисли. И туй не са тъй басни само:

           Така ще стане то; че с пустохвалство

           Уста си нивга Зевс не е сквернил. Така

           Прави, мисли, но виж дано се разбереш,

           Упорство че в нищо не помага.

                                                       Хор

           И право ти Ермес говори сега,

           Ти стига с твоето буйно упорство,

           Свести се и благоразумен бъди,

           Че срамота е да греши и мъдрий.

   

                                                       Прометей

           Отдавна знам аз туй, що ти ми извести.

           Не е никак чудно враг врага си

           Да мъчи. – В буен огън да ме хвърли той

           С гръм и молнии и бури нека

           Вселената да разбунтува, нека

           Земята той от корен да я изкърти,

           С плясък и трясък вълните морски

           Да се издигнат до небесни висини,

           В мрачния бездънен Тартар нека

           Съдбата ми жестока да затласне мен –

           Да ме умъртви той не може!

   

                                                       Ермес

           На, вече умът му е размътен; чуйте

           Какво захвана да бълнува и бесней.

           Не е ли съща лудост туй? Що липсва веч?

           Безумний! Няма ли ти да престанеш?

           Сега видяхте всички му беди

           И сълзи ляхте зарад него. Скоро

           Далеч, далеч избягайте от тез места,

           Та от гърмовний небивалий трясък

           Да не изгубите ума си за навек.

                                                       Хор

                    Друго ми нещо кажи;

                    Тъй ще послушам аз теб.

                    Как? Ти ме гониш оттук?

                    Гнусни са твоите слова!

                    Нека загина с него и аз!

                    Мразя измяна безкрай...

                    Още от детски си дни

                    Не мога да търпя това.

   

                                                       Ермес

           Добре да помните какво ви казах;

           Че после в бедите, що ви чакат,

           Съдбата не проклинайте напразно вий,

           Да не речете – Зевс ви зло направи

           От ненадейно и коварно. Не! Сами

           Навяхте си вий злото предвестно.

           Да, глупостта ви ще ви оплете

           В една безкрайна мрежа от злочестини.

                                   (Отива си.)

   

                                                       Прометей

                    Словата му се сбъдват.

                    Трепери земята.

                    Буботи и тътне

                    Гръмовният ек.

                    Светкавици лъкатушни

                    Небето разпарят:

                    Вихрушки се вият; пясък

                    Въздуха смрачи.

                    Воюват ветровете

                    Един подир друг; ще се слеят

                    Море и небе...

                          Ето какво ми направи

                    Злобният Зевс! О, светиньо

                    Майчина! Ефире свещени,

                    Виж ме как страдам

                    За правда аз.

            (Скалата потъва заедно с Прометея)  [1] Амазонките.

   

 • Софокъл, Едип цар-

   

   

   

   

  СОФОКЪЛ 

  ЕДИП ЦАР 

  Превод: Александър Балабанов, 1911

  Електронна обработка: Венцислав Василев, 2007 
   

   

   

   

   

  Лица:

  Едип, цар на Тива

  Йокаста, негова съпруга

  Креон, неин брат

  Тирезий, гадател

  Жрец

  Коринтянин

  Овчар

         служители на Едип

  Пратеник

  Хор старейшини на Тива

  Две момичета на Едип, жреци, момчета 

  СЦЕНА 

  Задната стена на сцената представлява царският чъртог в Тива. Близо до вратата олтар на Аполона, също и други олтари отпред на сцената. По тях насядали или застанали край тях много момчета в траурни одежди, в ръце с маслинови вейки, с повезки и ленти. Някои от вейките са поставени и върху олтарите. Близо до вратата на чъртога стоят неколцина старци в дълги бели одежди и с венци на глава – отличията на жреците.  

  Едип иде с голяма въоръжена свита от чъртога и застава пред групата, която го поздравява със страхопочитание. 

  Едип

  Чеда мои, нови потомци на стария Кадма, защо сте ми дошли тук с тези молебни маслинови вейки в ръце? Градът цял е изпълнен с тамянен дъх и екнал е от тъжни пения и стонове. И аз сам ида тук, чеда, за да не чуя това чрез известници, аз, славеният от всички Едип. Ти, старче, кажи – че теб приляга за другите да говориш – какво има, що искате? Дали се боите от нещо бъдно или дирите помощ срещу дошло? Във всичко искам да ви утеша. Не съм безсърдечен, че да не ме покъртва такваз жална гледка. 

  Жрецът

  Едипе, властелине на моята родина, ти виждаш какви сме наседнали на олтарите пред твоя дом – едни невръстни още да хвъркат надалече, а други със старост обременени жреци, аз на Зевса жрец, и тоз отбор момци. А другият народ пък с вейки молебни по стъгдите броди, край двата храма на Палада и край Аполоновия пророчествен жертвеник. Защото, както виждаш сам, грамадни вълни блъскат ни града. Той не може вече глава да дигне от кървавия бурен гнет, потъва. Плодовете на земята гният, добитъкът на стада измира, родилните мъки на жените са безплодни. Чума върлува в страната. Огненият страхотен бог безспирно хвърля своите отровни игли. Кадмовата обител запустява. И с въздишки и с вопли черният ад богатее.

        Не като равен на боговете смятаме теб – и аз, и тези насядали тук момчета, – но като пръв борец между хората – и в неволите на самия живот, и в бедите, пратени от разгневени божества. Ти освободи града от кървавата дан, която давахме на Сфинкс за нейната гатанка, без да бе узнал или научил по-напред нещо от нас. Подпомогнат само от бога, спаси ти нашия живот. Тъй се приказва и тъй се вярва. И сега, о Едипова глава, по ум най-силна от всички, към тебе дигаме очи и те молим: избави ни! Някой бог ли ще послушаш или ще си помогнеш с човешки съвет? Че и съветът, който иде от другиго, може да  ползва само умния. Смело, най-личен от всички люде, въздигни града! Смело! И знай това: Спасител на нашата родина те наричаме, защото ни спаси. Никога да не помислим за твоето царуване: то ни въздигна и то ни погуби. Закрепи здравето на страната и сега се покажи такъв, какъвто ни дойде някога, кога ни даде щастие и надежди. Че знай: искаш ли да си цар такъв, какъвто си, за твоята слава трябва и народът ти да цъфти. Няма ли моряци – каква облага от кораба? Няма ли войници – какво е крепостта? 

  Едип

  Клети деца, знайно, не незнайно ми е това, за което сте дошли. Добре виждам аз, всички страдате зле, но и като страдате тъй, няма ни един между вас, който страда толкова, колкото страдам аз. Да, вашите болки се събират само в едного и само в него, не в другиго. Моята душа стене за града, за теб, за мен – за всички. Затуй не мислете, че събуждате заспал човек от неговата леност, о не, вярвайте, нееднаж съм плакал, нееднаж съм се скитал из заплетените пътища на грижите. И единствената надежда, която изпъкна в грижите, и тя е вече на път: Креон, брата на съпругата ми, изпратих в Делфи, в храма на Феба, за да пита какво да правя, какво да кажа, за да спася града. И ето вече страхувам се за него, дните броя: за чудо е, че толкова се бави. А щом пристигне – какъв злодей бих бил, ако не извърша всичко, което ще иска богът! 

  Жрецът

  И колко навреме каза това! Ето, вестят ми тези, че Креон е дошъл. 

  Едип

  Цар Аполоне, дано е дошъл с радостна вест! Как му греят очите! 

  Жрецът

  Весел. Иначе не би си покрил главата с тоя тежък лавров венец. 

  Едип

  Скоро ще узнаем. Близо е вече, може да му се чуе гласът. Княже, родственико мой сине Менойков, с каква поръка си дошъл от бога? 

  Креон (който в това време влиза)

  Добра. Защото и тежката наричам добра – стига добре да се изпълни. 

  Едип

  Какви са думите? Че това, що каза, и радост, и страх буди то. 

  Креон

  Ако искаш да чуеш пред тези тук, готов съм да говоря, ако не – да влезем вътре. 

  Едип

  Пред всички говори. За тях – тяхната мъка по̀ ме боли, отколкото болките на моя живот. 

  Креон

  И тъй, чуйте словата на бога. Ясна е волята на Аполона: трябва да се премахне кървавият грях, който се храни в нашия град, и, ако не може да се изкупи, да не се търпи повече. 

  Едип

  С какво да го изкупим? Какъв е грехът? 

  Креон

  Да се изпъди или пък кръв за кръв. Че тази кръв трови града. 

  Едип

  Кой е този мъж, който е бил убит? 

  Креон

  Лайос ни бе цар, о царю, преди да бъдеш ти. 

  Едип

  Чул съм, зная. Не съм го виждал никога. 

  Креон

  За неговата смърт да се отмъсти на убийците му – това ни се заповяда ясно. 

  Едип

  Отде са те? Къде биха могли да се намерят? На давноминали дела следите лесно се изличават. 

  Креон

  Тук били те. Това, което по нехайство е забравено в тъмата, усърдието веднага открива. 

  Едип

  Къде е убит Лайос – дали у дома си, дали на полето или в някоя чужда земя? 

  Креон

  Тръгна да пита прорицалището и не се върна вече оттам. 

  Едип

  И няма нито известник, нито някой спътник, от когото да може да се узнае как е станало това? 

  Креон

  Избити всички, освен един. Но и той само едно ни каза. 

  Едип

  Какво? Едното много би могло да ни научи, само ако улови тънката нишка на надеждата. 

  Креон

  Разбойници ги нападнали, казва, и не един, а мнозина убили царя. 

  Едип

  Как така разбойници? Тогава ще са били подкупени оттука с пари, за да се осмелят на това. 

  Креон

  Така ще е. Но никой не излезна отмъстител за Лайосовата смърт. 

  Едип

  Какво ви попречи да разследвате престъплението? Убиха вашия цар! 

  Креон

  Тази тъмнослова Сфинкс със своите гатанки. Тя ни принуди да не видим това, което бе пред очите ни, поради бедствията от нея. 

  Едип

  Отново ще захвана и ще извадя делото наяве. Предостойни Аполон, достойно и ти се застъпваш за убития цар. И ето, виждате ме ваш справедлив помощник, защитник и на вашата земя и на Аполона.

        Не само зарад далечни родственици, но и зарад мен самия сам ще да открия това престъпление. Че този, който е убил него, и мен може да убие. И тъй, като се застъпвам за Лайос, на себе си помагам. Но, чеда, ставайте бърже оттук, вдигнете от олтарите тези молебни вейки*. Нека някой от вас да свика Кадмовия народ тук на събрание. Всичко ще опитам. Или ще бъдем щастливи с Аполона, или ще паднем – пак с Аполона. 

  Жрецът

  Деца, да станем. Тук бяхме дошли за това, което ни се извести. Феб, който ни е пратил такваз поръка, да ни бъде закрилник и да отпъди напастта! 

  Остава само Едип и очаква да се събере народът.  

  Хорът (от 15 старци, представители на народа, влиза)

  Сладки Зевсови думи, дойдохме ли веч от златочъртожните Делфи в благородната Тива? Тупти плахото ми сърце и тръпне в ожидание, спасителю Делийски Пане! Искаш ли още сега всичкото изкупление да ти отдадем или във въртенето на годините до века все да ти плащаме? Кажи ми, о дете на златната надежда, речи реч безсмъртна.

       Тебе първом призовавам, Зевсова дъще, безсмъртна Атино и твоята сестра Артемида, която седи на славния престол всред стъгдата, и далекострелнаго Аполона. И тримата вие явете ми се, бранители мои. Че отдавна ли бе? Избухна в града пламъкът на смъртта, отпъдихте го далече вие. 

  -------------------------------- 

  * Това е знак, че молбата е чута. 
   

       Елате и сега!

        Уви! Безбройни тегла търпя: болен, молепсан е целият ми народ – и никой с нищо не може да го изцери. Не зреят плодовете на богатата земя, не понасят жените родилните болки безплодни. Като ята прелетни птици, по-силно от бурята на огъня се тласкат тълпи от умиращи вред по дрезгавия път към мрачния бряг на ада.

        От неспирни умирания градът опустява. Лежат по земята купища трупове, примамка за нови трупове. Невести и баби падат пред олтарите - едни там, други - тук и молят, въздишат и стенат и ридаят за спасение от тези грозни напасти. Гръмки пеани избухват и сърдечен писък пронизва въздуха. О, златна Зевсова дъще, прати ни радостна подкрепа!

        Арес чумоносец вилнее сега, но не с желязно оръжие, а с пламък. Иде той – и аз пищя. Нека се махне, да бяга от нашата земя, нека потъне в морски дълбини – там де стърчи замъкът огромен на Амфитрита. Или да се разнесе към дивите тракийски брегове!

        О! Каквото пощади нощта, денят го убива.

        Тогава, Арес, умолявам те, о властелине на гръмотевиците, тресни го с твоя огън!

        От златоизплетена тетива, Аполоне, пускай твоите неизбежни стрели нам в помощ. И ти, Артемида, ела със своите пламнали главни, с които сновеш по горите ликийски.

        Призовавам златокосия Бакха, свой бог в тая земя, виноокия бог, другаря на менадите – и той да дойде със своята високопламнала борина да изгори тогова проклетия между боговете – бога Ареса. 

  Едип

  Молиш. А това, което молиш, ако искаш да добиеш и, послушен на моите думи, да се избавиш от тая чума, ще намериш цяр и облекчение в бедите. Аз сам съм чужд на словата, които ще кажа, чужд и на делата. И не тъй, без улики, само отдалече бих се догаждал. И сега вам, Кадмови граждани, между които аз съм най-новоприетият, на всички ви това ще кажа:

        Който от вас знае от кого е убит Лайос Лабдаков, нему заповядвам да ми каже всичко, що знае. И ако се бои – щом трябва сам себе си да обвинява, - ако се бои, пак да каже. Нищо друго лошо няма да го сполети - жив и здрав от тая земя ще да си иде. А пък ако някой знае някого другиго от чужда земя за убиец, да не мълчи – ще го обсипя с награди и почести. Но ако вие мълчите, ако заповедта ми се занемарява – или от личен страх, или от страх за някой приятел, чуйте от мен какво реших да правя тогаз: убиецът, който и да бъде, да е проклет. Додето се простира моята власт, никой не трябва нито подслон да му дава, нито да му заговори. И да не го допуска никой да взима участие в молитвите и жертвоприношенията, нито да му поднесе бистра вода да си умие ръцете*. Всички да го пъдят из къщи. Че той е нашата зараза, както ми извести

  преди малко питийското прорицалище на Аполона. 

  -------------------------------- 

  * Нови членове на семейството или гости, за да бъдат признати като такива или за да се изрази това признание, трябвало е да умият ръцете си пред трапезата с поднасяната им вода в някакъв съд. Почти същото е сега и у турците. 
   

        Така помагам аз и на бога, и на убития човек. Проклинам скрития в тъма упорит деец, бил той един, били те мнозина. Нека той зъл в зло живота си да мине. Проклинам и себе си – нека същото и аз претърпя, ако той с мое знание се намира в къщата ми. А вам заръчвам всичко това да изпълните ради мене, ради бога и зарад тая страна, която гине в неволи и мор.

        Но и да не бе от бога заповядано така, не биваше да оставите без възмездие такова престъпление – убийството на първия ви мъж, на вашия цар. Сега аз държа властта, която преди бе негова, мое е леглото на неговата жена и - да не бе погубила съдбата неговия род - щях да му бъда толкоз близо, щото нашите деца се биха казвали братя и сестри. Но сега е ударен от съдбата неговият живот. Затова в отплата на всичко това за него аз ще се боря като за своя собствен баща и ще опитам всичко, докато хвана убиеца на сина на Лабдака, който произлиза от Полидора, от Кадма, от самия Агенор.

        И тез, които не биха се подчинили на моите заповеди, тям, моля боговете, никога да не раждат жените им деца. Да капнат и погинат от таз беда, която ни съсипва днес – и още по-лоша да ги сполети. А вам и на останалите Кадмови потомци, които одобрявате моята заповед, моля да помага самата правда и всички завеки весели богове. 

  Хорът

  Ти ме обвърза със своята клетва – и аз говоря, царю. Не съм убил, нито мога да посоча кой е убил. Аполон, който ни е пратил това питане - той трябваше да ни го обясни, като ни каже най-сетне кой е убиецът. 

  Едип

  Право каза. Само че никой не би могъл да принуди боговете да правят това, което те не желаят. 

  Хорът

  И още нещо искам да кажа, ако бива. 

  Едип

  И още трето едно недей забравя да го кажеш, стига да знаеш нещо. 

  Хорът

  Цар Аполон на царя на ясновидците, на Тирезия, всичко открива. Него, о царю, ако запитаме, най-точно би ни отговорил. 

  Едип

  Аз и това не съм забравил. По съвета на Креона двама вече изпратих за него. И отдавна се чудя, че още не е дошъл. 

  Хорът

  А всичко друго – празни стари приказки. 

  Едип

  Какво е това? Всяка дума искам да претегля. 

  Хорът

  Бил убит, говори се, от някои пътници. 

  Едип

  И аз чух, но никой не е видял, няма свидетел. 

  Хорът

  Но ако той още има в себе си чувство за страх, не ще се противи на тежката твоя клетва. 

  Едип

  Който е извършил такова дело, не пита за думи. 

  Хорът

  Но има кой да го изобличи. Ето, водят веч божествения пророк – от всички хора само нему е дадена по рождение истината. 

  Едип (към Тирезия, слепец, воден от едно момче)

  О, ти, който виждаш всичко с духа си – и небесно, и земно, Тирезий, макар и да не гледаш, все чувстваш от каква болест страда градът, на който теб единствен, царю, сме избрали закрилник и спасител! Феб, – ако нещо не си чул от известниците – Феб чрез пратениците вест ни изпрати, че една била само избавата от таз болест – да убием убийците на Лайоса или да ги изгоним оттука. Било с птиче предсказание, било с друго някое от твоите изкуства – помогни ни. Спаси себе си, спаси държавата, спаси и мен, спаси ни от всяко зло, което ни се е натрупало поради убийството на царя.

        Че от теб зависи нашето спасение. И за човека няма по-хубаво дело от това да помага когато и както може. 

  Тирезий

  Уви! Уви! Колко е мъчно да бъдеш мъдър, когато мъдростта ти нищо не помага! И всичко туй знаех аз – и пак дойдох! Защо дойдох? 

  Едип

  Какво има? Колко си наскърбен! 

  Тирезий

  Пусни ме да си ида. Послушай ме! Тогаз ти твоята и аз моята беда по-лесно ще да претърпим. 

  Едип

  Твоето слово не е ни право, не е ни любезно към земята, която те е отхранила, щом искаш да скриеш туй, що знаеш. 

  Тирезий

  Да, виждам, и теб не ти е по-добре от твоето слово. Дано не сполети и мене! 

  Хорът

  За боговете, не скривай туй,  което знаеш – всички тук сме паднали пред тебе на молба. 

  Тирезий

  Че всички сте безумни. Но аз няма да открия моите, да не кажа – твоите, бедствия. 

  Едип

  Какво? Знаеш и не казваш? Искаш да бъдеш наш предател и да погубиш града? 

  Тирезий

  Аз нито на теб, нито на себе си ще напакостя. Защо питаш още само тъй? Не ще чуеш нищо от мене. 

  Едип

  Не? О, най-долни от долните – че ти и камъка би разгневил! Не казваш? И стоиш тъй безмълвен и студен, и неумолим?  

  Тирезий

  Кориш, че съм толкоз упорит? А че сам ти не по-малко упорито искаш, не мислиш. 

  Едип

  Кой може да остане спокоен при такива думи, като те слуша как презираш града? 

  Тирезий

  Ще дойде то само – и да го замълча. 

  Едип

  Тогава защо не казваш това, което ще да стане явно? 

  Тирезий

  Не ща ни дума повече да кажа. А ти сега, ако искаш, гневи се най-свирепо. 

  Едип

  Пък и не ща и да скрия нещо от това, което виждам в гнева си. Чуй и знай – ти си съучастник в това убийство, подбудител, ако не си убивал с твоята ръка. И – да не бе сляп – бих рекъл, че ти си единственият престъпник.  

  Тирезий

  Така? Тогава остани верен на заповедта, която току-що издаде сам. И от днес нататък с никого от тези не говори, нито с мен, защото осквернител на тази земя си ти! 

  Едип

  Колко безсрамно каза тези слова! И мислиш оттук ненаказан да си отидеш? 

  Тирезий

  Да! На истината силата имам аз! 

  Едип

  Отде си се научил? Не ще да е от твоето изкуство. 

  Тирезий

  От теб. Че ти ме принуди да говоря. 

  Едип (презрително)

  Какво, какво? Кажи още еднаж по-ясно. 

  Тирезий

  Нима още не си ме разбрал? Или да не искаш да ме подмамиш да говоря? 

  Едип

  Дотам не зная сам. Кажи още еднаж. 

  Тирезий

  Ти си тоз, когото дириш – убиеца на Лайоса. 

  Едип

  Е, не ще ти бъде за радост туй, дето два пъти говориш дързости. 

  Тирезий

  Ти искаш още, за да побеснееш съвсем? 

  Едип

  Колкото ти е угодно. Нали всичко е лъжа. 

  Тирезий

  Казвам, ти не знаеш, че с най-близките си живееш в позорно кръвосмешение, нито се сещаш в какви беди си потънал. 

  Едип

  Но ти наистина се облъщаваш, че можеш всичко това да говориш безнаказано. 

  Тирезий

  На истината силата е нещо. 

  Едип

  Да, но не за теб. За теб е нищо тя, защото ти си сляп и с ушите, и с ума, и с очите. 

  Тирезий

  Колко си жалък! Ти ми се присмиваш за това, за което скоро няма да има човек, който да не ти се присмива. 

  Едип

  Вечна е твоята нощ – и то тъй, че нито мен, нито другиго някого, който вижда светлина, не можеш да покътнеш. 

  Тирезий

  Не ти е съдено да паднеш от мен. Пък стига ти и Аполон само, комуто предстои да извърши това. 

  Едип

  Това от теб ли е или от Креона? 

  Тирезий

  И Креон не ти прави нищо, ти сам си правиш. 

  Едип

  Богатство, власт и талант, надминаващ таланта, в тоз живот с честолюбия изпълнен – каква завист се впива по вас! Когато зарад тоз престол, който ми е даден дар от народа, без да съм молил, този мой верен Креон, този стар приятел засади ми крои и иска да ме събори! И то с такива примки, с таквиз богослужители, с такъв лукав злодей, който милва само парите, а не милва своето изкуство! Я кажи, къде е твоето ясновидство? Защо не каза нищо, когато Сфинкс си баеше гатанките и гатанки, които не всеки можеше да отгадае, а само изкуството на ясновидеца? Нито някой бог, нито някой птичи летеж не те научи. Тогаз се видя, че ти не си ясновидец. И трябваше да дойда аз – този невежа Едип – аз поразих Сфинкс – и не с помощта на поличби или на някой бог, а само със своя разум. Аз, когото ти искаш да събориш, като се надяваш да станеш близък до Креоновия трон. Ти със своето безкрайно зло, ти и тоз, който измисли това, да се очиства града чрез изкуплене.  

  Вдига жезъла въз Тирезия. 

       Ако да не знаех, че ти е полудял и този ум, който ти е оставал, с това разбрал би ти какво си направил. 

  Хорът

  Срува ми се, и неговите слова, Едипе, и твоите в гняв са казани. Но сега не това ни трябва, а да мислим как най-добре можем да изпълним на бога заповедта. 

  Тирезий

  Ти си цар, но и аз имам право да отговарям на твоите думи – в това съм волен аз. Не теб подчинен живея, а Аполону. Затуй нямам нужда и от Креоновата закрила. И тъй, ти ме упрекна, че съм сляп! А ти и гледаш с очите, и не виждаш в какви злини си, нито де живееш, нито с кои.

        Ти знаеш ли от кого си роден? Не ти иде и на ум, че ти си враг на своите – и на тия, които са в ада, и на тия, които са на земята. Че теб преследва и на двамата ти родители проклятието и те мъчи и пъди оттук. Сега с очи, тогаз в мрак. Тогаз всеки завой, всяка пещера в планината Китерон* ще ехти от твоите стонове – тогаз, когато разбереш каква беда е това пристанище, където те тласна благоприятен вятър. И никак не се и досещаш ти каква неволя си приготвил на себе и на своите деца. Сега хули, ругай пророческите ми уста и Креона – от теб по-окаян човек не е загивал никога! 

  Едип

  Кой може да търпи това от тогова!

  Не си ли още в гроба? Още не?

  Махни се оттук, да не те виждат очите ми! 
   

  -------------------------------- 

  * Китерон на пръв поглед като че се споменава само за да се изрази силата и разпространението на воплите според отзвука из най-голямата планина в страната.  
   

  Тирезий

  Че аз не бих и дошъл, ако да не бе ме викал ти. 

  Едип

  Отде да зная, че ще говориш само глупости! Иначе де бих ти дал да стоиш в къщата ми.  

  Тирезий

  Такъв съм аз за теб, глупец съм, а за твоите родители, които те родиха, бях мъдрец. 

  Едип

  За кои? Чакай! Кой ме е родил? 

  Тирезий

  Днешният ден те роди и днешният ден те погуби. 

  Едип

  Как всичко, що казваш, е заплетено и тъмно! 

  Тирезий

  Не бе ли ти този, който най-много можеше да отгадаваш гатанки! 

  Едип

  Смей ми се – но велик съм в това. 

  Тирезий

  И тъкмо това величие те погуби. 

  Едип

  Но нали спасих града! 

  Тирезий

  Отивам си веч. Я, момче, води ме. 

  Едип

  Да, да – нека те отведе. Като си тук, смущаваш, досаждаш. Като не ще те има тук, няма да имаме и ние кой да ни мъчи. 

  Тирезий

  Отивам си и казвам туй, за което съм дошъл, без да се боя от твоето лице. Ти не можеш да ми сториш нищо. Казвам на теб: онзи човек, когото отдавна дириш със заплашвания и с клевети – убиеца на Лайоса – тук е той, според мълвата чужденец и пришелец, но скоро ще се види той роден тиванец. И не ще се радва от това.

        Ще се види на своите деца брат и баща, а на жената, от която е роден, син и мъж, а на бащата – наследник на леглото му и негов убиец. Иди сега в къщи и разпитай. И тогаз, ако намериш, че лъжа, кажи, че не разбирам да гадая. 

  Хорът

  Кого уличи делфийската пророчествена скала? Кому са ръцете кървави от това неизказуемо престъпление?

        Време е да бяга по-бърже от необуздани коне. Въоръжен с огън и светкавици, гони го Зевсовият син Аполон. Хукнали са подире му грозните Еринии – не ще го оставят.

        Блясна неотдавна от снежния връх на Парнас заповед, която подканя всекиго да гони неизвестния. Бил той в дивите гори, бил той под скали и пещери – да бъде гонен като бесен бик. Самотен и окаян, кракът му търси да се скрий от делфийското прорицалище и да го отмахне от себе. Но те – те са винаги около него на ята.

        Страхотия, страхотия издума мъдрият жрец – без да потвърди, без да отблъсне моята вяра. Вися в неизвестност, люшкам се между смътни надежди. Нищо радостно не съглеждам – нито сега, нито напред, нито назад. Никога не съм чувал, не съм чул и днес, че синът на Полиба и Лабдаковият род са някога враждували. И какво може да ме накара да разклащам и да петня Едиповата чест, която се слави от всички? Зарад тъмното убийство на Лайоса ли?

        Зевс и Аполон са проницателни, те виждат в делата на хората – знам това. Но и че един някакъв пророк между самите човеци ще знае повече от мен – това няма смисъл. Всеки със своята мъдрост е мъдрец.

        Никога, никога, докато не видя думите показани с дело, не ще да осъждам царя. Видях самичък аз как бе застанал той пред Сфинкс. Тогаз показа и ум, и любов към Тива. Не! Верен му оставам аз, за мен той е благороден и велик. 

  Креон (иде отстрани)

  Граждани, щом се научих, че този цар Едип с най-лошото ме клевети, зъгнах се натук, подгонен от неизтърпима мъка. Ако мисли, че в таз сегашната неволя нещо лошо съм му направил било с думи или с дело, не ми се живее повече, белязан с такова петно.

        Не е проста бедата, която ми иде от неговите думи, а най-тежката – ще бъда лош за града, лош за вас и лош за гражданите. 

  Хорът

  Но тая нападка се хвърля от избухналия гняв, но не и от разума. 

  Креон

  И от какво пък се доказа, че от мен подбуден, пророкът е изрекъл лъжливи слова? 

  Хорът

  Тъй се чу. Не зная с каква умисъл. 

  Креон

  С отворени очи и със здрав ум ли се повдигна против мен това обвинение? 

  Хорът

  Не зная. Защото това, което вършат господарите, не гледам. Но ето го – сам излиза от дома. 

  Едип (излиза припряно от къщи)

  Я виж го! Как смееш да дойдеш тук? И лице имаш, лице да се явиш пред къщата ми? Иска да ме убиеш, иска да ми заграбиш властта! За бога, моля те, кажи, кажи, да не си ме взел за някой страхливец или за някой луд, че постъпи тъй? Да не си се надявал пък, че няма да съгледам твоите примки или, и да ги видя, не ще мога да се защитя? Не е ли лудост – ти що правиш – да си въобразяваш, че можеш да станеш цар без съгласието на народа, без помощта на приятели? Нали с волята народна само става туй. 

  Креон

  Знаеш ли как? На това, което каза, чуй отговор. И когато узнаеш, сам съди. 

  Едип

  Способен си на думи. Но аз не съм способен да те слушам. Враг и зъл враг мой те имам аз. 

  Креон

  Но чуй ме аз какво ще кажа. 

  Едип

  Само едно да не ми говориш – че не си зъл. 

  Креон

  Ако мислиш, че е нещо добро пуста упоритост без здрав ум, не мислиш добре. 

  Едип

  А ти, ако мислиш, че няма да получиш наказание за злото, което си сторил на близкия си, не мислиш добре. 

  Креон

  Право казваш, знам. Но я кажи, кажи какво е това зло, което съм ти сторил? 

  Едип

  Не бе ли ти, който ме накара да пратя да извикат онзи слепец? 

  Креон

  И сега още мисля, че трябва. 

  Едип

  Колко време има, кажи, откак Лайос... 

  Креон

  Откак Лайос? – направи какво? – не разбирам. 

  Едип

  ... биде убит от неизвестни хора? 

  Креон 

  Дълги и стари години могат да се изброят. 

  Едип

  И тогава ли този слепец се занимаваше с гадателство? 

  Креон

  Също и тогаз бе такъв мъдрец и на такава чест. 

  Едип

  Дали е продумал нещо и за мен тогава? 

  Креон

  Пред мен ни думица за теб. 

  Едип

  И никак не разследваха случката с убития? 

  Креон

  Дирихме, как не? Но нищо не найдохме. 

  Едип

  Защо тогаз този мъдрец не каза това, което казва сега? 

  Креон

  Не зная, обичам да мълча за работи, които не разбирам. 

  Едип

  Но едно нещо ще да знаеш. И ще го кажеш, ако си умен. 

  Креон

  Кое? Ако зная, не ще отричам. 

  Едип

  Ако да не бе придумал ти гадателя, и той нямаше да ме вини в убийството на Лайоса. 

  Креон

  Дали той казва това, ти знаеш. Сега пък мой е ред аз тебе да разпитам, както ти мен. 

  Едип

  Разпитвай. Никога не ще се улича убиец на Лайоса. 

  Креон

  И тъй, моята сестра е твоя жена, нали? 

  Едип

  Не това ще отказвам. 

  Креон

  И царуваш заедно и наравно с нея? 

  Едип

  Всичко, каквото пожелае, има от мен. 

  Креон

  Не съм ли вам двамата и аз равен трети? 

  Едип

  И тъкмо затова си лош приятел. 

  Креон

  Не. Само ако си помислиш малко. 

        Виж дали смяташ, че някой по̀ обича да царува със страх, отколкото да спи без боязън – щом като властта и в двата случая е еднаква.

        Аз наистина не искам да съм цар, щом мога да живея като цар, нито някой друг, ако е умен. Сега имам всичко от теб и без страх. А да бях цар, би трябвало да върша и работи, които не са ми приятни. Как може да ми се нрави самото царуване повече, отколкото власт и сила без бреме и без грижа? Не съм още заслепен да искам блага, от които нямам облага. Сега всеки ме зачита и ми се покланя, всеки иде при мен, щом има някоя просба до тебе, защото и от мен зависи. Това да пожертвам за царски престол? Безумия не знае здравият ум. Не, такваз мисъл никога не ме е пленявала и никой не би могъл да ми я внуши.

        Ти можеш да се убедиш – иди в Делфи, питай дали право съм предал заповедта. А сетне, ако намериш, че аз съм ти плел примка заедно с гадателя – съгласен съм – убий ме. Но не бива да ме обвиняваш само въз основа на недоказани предположения. Еднакво е злото – и правиш от злодея честен човек. За верен приятел човек дава най-милото свое, дава живота си. Това ти полека-лека добре ще разбереш. Само времето показва благородния човек. А лошият нищожник се познава още в първия ден. 

  Хорът

  Ще признаеш, добре се той защити, царю, за тези, които са умни. Бързото решение не е здраво. 

  Едип

  Когато някой е бърз да ми поставя коварно примка, и аз трябва да бързам да се защитя. Защото, остана ли спокоен, той ще постигне своето, а аз моето – не. 

  Креон

  Но какво искаш? Да ме изпъдиш от Тива? 

  Едип

  Съвсем не. Да умреш, а не да бягаш искам. 

  Креон

  Добре. Но само след като ми докажеш защо ме наказваш. 

  Едип

  Я как не ми вярва и не ме слуша! 

  Креон

  Защото виждам, че си заслепен. 

  Едип

  Стига ми умът за мен. 

  Креон

  Еднакво трябва да ти стига и за мен. 

  Едип

  Но ти си престъпник. 

  Креон

  Ами ако грешиш? 

  Едип

  Пак трябва да се подчиниш. 

  Креон

  Никога на лош цар. 

  Едип

  О, държаво, държаво! 

  Креон

  В таз държава съм и аз, не само ти. 

  Хорът

  Спрете, господари. Виждам, тъкмо навреме излиза от дома Йокаста. Чрез нея ще да се изличи вашата вражда. 

  Йокаста (придружена от две прислужници, влиза и застава между двамата)

  Какво безумие, клетници, какъв шум вдигате с вашите гласове? Не се ли червите при тази неволя на държавата да разправяте частни вражди? Няма ли да си отидеш у дома, Креоне? Също и ти? Недейте прави от една дреболия голямо нещастие. 

  Креон

  Сестро, най-тежкото наказание ми дава Едип, твоят съпруг. Едно само се колебае още: дали да ме изгони, или да ме убие. 

  Едип

  Признавам. Хванах го, съпруго, зло че ми крои с лукавство. 

  Креон

  Да не съм жив, да съм проклет, ако съм ти направил нещо от това, в което ме обвиняваш. 

  Йокаста

  За бога, Едипе, повярвай му това. Самата клетва стига, но и аз, и всички ние тук сме свидетели. 

  Хорът

  Свести се, реши се, господарю, моля те. 

  Едип

  Какво искаш да направя? 

  Хорът

  И по-напред не каза лошо той, а сега е укрепен и с клетва – трябва да отстъпиш. 

  Едип

  Ти знаеш ли какво искаш? 

  Хорът

  Зная. 

  Едип

  Кажи тогава. 

  Хорът

  Приятелят, който се обвързва с клетва, да не бъде наказан, изгонен от теб поради слаби подозрения, без да се доказва нищо. 

  Едип

  Тогава знай: щом искаш това, ти не искаш друго освен моето изгнание или моята смърт. 

  Хорът

  Съвсем не. От всички богове на небето най-първия бог, Слънцето, призовавам за свидетел. Да бъда омразен на боговете и на хората, окаяник да загина, ако само съм помислил за това. Но само едно ми гризе сърцето: при тез беди на отечеството и вашата вражда – ще загине то. 

  Едип

  Да си върви. Пък нека бъда убит, нека да бъда в срам и позор изгонен от града. Трогнах се от твоите молби, но не от неговите. А той, където и да е, с него е и моята омраза. 

  Креон

  Със злоба отстъпваш. Но скоро ще мине гневът и тежко ще ти е на душата. Такива души сами на себе са най-тежко наказание. 

  Едип

  Остави ме и си върви. 

  Креон

  Отивам си непознат от теб, а за тези – такъв, какъвто съм.  

  Кратка пауза докато си отива. 

  Хорът

  Царице, защо се бавиш и не го заведеш у дома? 

  Йокаста

  Да разбера по-напред какво е станало. 

  Хорът

  Смътно подозрение по смътни слова се породи. Но хапе и незаслуженият укор. 

  Йокаста

  Един другиго ли подозират? 

  Хорът

  Току речи. 

  Йокаста

  Какво бе това? 

  Хорът

  Стига ми вече, стига ми – при тези неволи на родината – стига и това, което се каза. Край да турим. 

  Едип

  Ето къде ни заведе вашата мъдрост – сломихте моето сърце и сега сте мирни. 

  Хорът

  Господарю, нееднаж съм казвал, мисли ме за лишен от ум, неспособен за никакъв разумен съвет, ако аз се отрека от тебе, който избави моята мила родина. Тя не можеше да дигне глава от талазите на бедствията, а ти я въздигна и я доведе на правия път. И сега, ако можеш, спаси я. 

  Йокаста

  За бога, господарю, научи и мен да зная от какво те обхвана такъв голям гняв. 

  Едип

  Ще ти кажа. От всички тези тук теб най-много уважавам – ще ти кажа лукавството на Креона спрямо мене. 

  Йокаста

  Кажи. Навярно искаш да обясниш враждата си с Креона. 

  Едип

  Убиец на Лайоса ме нарича. 

  Йокаста

  Дали сам знае или е чул от други? 

  Едип

  Гадателя – тоз злодей – подставя, а своя език държи свободен и чист. 

  Йокаста

  Но ти се освободи от всяка грижа зарад това, което си заповядал: моля те, разбери, че нищо човешко не зависи от някакво гадателство.

        Ето ти кратките доказателства за това:

        Еднаж дойде пророчество на Лайоса, ненаказан от самия бог Аполон, но от неговите служители: Лайосу било уречено да бъде убит от сина си, роден от мене и от него. Ето че него убиха – тъй се говори – скитници разбойници на кръстопътя. А детето, което ми се роди, на третия ден още по заповед на баща му, с привързани нозе, биде хвърлено от чужди ръце в непроходима планина. И така Аполон не направи от сина ми отцеубиец, нито пък най-страшното – Лайос да бъде убит от свой син. Нехай за такива пророчества. Това, което някой бог иска да ни открие, той ни го вестява ясно. 

  Едип

  О, Йокасто, от твоите думи как се бунтуват гърдите ми, как гори сърцето ми. 

  Йокаста

  От каква грижа ухапан казваш това? 

  Едип

  Струва ми се чух от теб, че Лайос бил убит на кръстопътя. 

  Йокаста

  Тъй се приказваше и още се приказва. 

  Едип

  И де е онова място, дето се е случило това? 

  Йокаста

  Фокис се казва земята. Там, дето се събират пътищата от Делфи и от Давлия. 

  Едип

  Колко време се е изминало откак е станало това убийство? 

  Йокаста

  Малко преди да се качиш ти на тиванския престол дойде ни известието за това. 

  Едип

  Зевсе, какво си решил да правиш с мене? 

  Йокаста

  Какво те е страх от това теб, Едипе? 

  Едип

  Не ме питай вече. Лайос как изглеждаше? Кажи ми. На каква възраст е бил тогава? 

  Йокаста

  Едър, на главата му първият сняг на старостта. По образ не се различаваше много от теб. 

  Едип

  Горко ми, аз окаяник! Да, сам себе си, без да зная, отрупах с най-тежките клетви. 

  Йокаста

  Какво думаш? Треперя, само като те гледам! 

  Едип

  Страх ме е – слепият гадател не ще да е бил сляп. Още едно кажи и ще бъде всичко ясно. 

  Йокаста

  Тръпна. Но питай – ще кажа, ако знам. 

  Едип

  Той с малцина ли пътуваше или с голяма свита, както пътуват господарите? 

  Йокаста

  Всичко бяха петима – и глашатаят между тях. Една кола и в нея царят. 

  Едип

  Уви! Това е вече ясно. Жена, кой бе този, който ви разказа станалото? 

  Йокаста

  Един слуга – само той се бе спасил. 

  Едип

  Той сега във вашата къща ли е? 

  Йокаста

  Не. Щом се завърна ти, като видя, че ти си на престола на убития Лайос, падна, хвана ме за ръка и ме моли да го изпратя негде вън на полето при стадата, отдето окото му не би стигало до Тива. И аз го пуснах. Той бе достоен, доколкото това е възможно за един роб и за по-голямо благоволение. 

  Едип

  Как да се направи, щото той да се яви тук още сега? 

  Йокаста

  Ще бъде. Но защо искаш това? 

  Едип

  Страх ме е, съпруго, да не съм казал доста много защо искам да го видя тук. 

  Йокаста

  Да, той ще дойде. Но все ще да съм достойна, господарю, да чуя какво те измъчва. 

  Едип

  Не ще те лиша от това, щом съм дошъл и до такива надежди. Че и кому другиму бих могъл да открия, ако не теб, щом се намирам в такваз неволя?

        Мой баща бе Полиб, коринтски цар, а майка – Меропа дорийката. Бях първият гражданин между коринтяните, докато ми се случи нещо странно, което не биваше да ме увлича толкова. На едно угощение в пиянството си някой ми каза, че не съм истински син на баща си. Едва надвих на гнева си онази нощ. На другия ден разправих на родителите си всичко. Те наказаха строго човека, който бе изпуснал тия думи. Това от тяхна страна ме зарадва. Но обидата не угасна. Мълвата се понесе. Затуй скришом от родителите си потеглих към Делфи. Отговор на въпроса ми не даде бог Аполон. Но той ми каза нещо друго страшно, грозно. Речено ми било да имам от майка си деца и да убия баща си. Когато чух това, реших да се скитам из широкия свят, както звездите ми посочат посоката, надалеч от Коринт – не исках аз да видя изпълнени прокобните слова. В моите странствания дойдох на онова място, дето загинал царят, както казваш ти сама. И там, – Йокаста, истината ще ти кажа теб – и там на онзи кръстопът насреща ми излизат един глашатай и един старец, какъвто го описваш ти – на кола. От пътя искат да ме отбият – и коларят, и старецът. В гнева си убивам коларя, който бе е ударил; старецът вижда това, чака ме докато мина край колата и блъсна ме с бича по главата. Изкупи той това с по-лошо. Веднага, ударен с моята тояга, пада той от колата. И другите всички избих. Ако сега този непознат старец има нещо общо с Лайоса, то никой не ще е тъй окаян като мен, не ще е тъй омразен на боговете. Никой гражданин, никой чужденец не бива да ме приема, нито да ми проговаря. Той трябва да ме отритне от къщата си – и това проклятие аз сам навлякох на себе си! Жената на убития прегръщат ръцете на убиеца! Не съм ли потънал цял в позор и в проклятие? Да бягам трябва аз оттук – и никога ни за миг не трябва да се завърна при своите, никога да не стъпя в родния си град. Иначе ще трябва да се оженя за майка си, да убия баща си – Полиба – този, който ме е родил и отхранил. Ако би казал някой за мен, че ме преследва страшен демон, би ли казал много? О, не, вий чисти небесни господари, не ми давайте да видя този ден, вземете ме от този свят преди да добия петното на такова проклятие. 

  Хорът

  Това, господарю, и нас изпълня със страх. Но все пак, докато не узнаеш точно всичко, не се отчайвай. 

  Едип

  Наистина, едничката ми надежда – да чакам овчаря. 

  Йокаста

  А като дойде, какво очакваш от него? 

  Едип

  Ще ти кажа: ако той потвърди това, което каза ти, ще съм спасен от престъплението. 

  Йокаста

  Че какво си чул от мене толкоз важно? 

  Едип

  Ти казваше, той съобщил, че Лайос бил загинал от разбойници. Ако сега и той каже, че от мнозина е убит, не съм аз убиецът. Не е възможно единият да се вземе за мнозина. Но ако каже, че убиецът е само един, тогава е, че аз съм го убил. 

  Йокаста

  Е, знай, тъй ни се съобщи наистина от него. И не бива да изменява това, което е казал веднъж. Целият град го чу, не само аз. Но и да се откаже от първите си думи, от това не ще излезе, че Лайос е така убит, както се очакваше. Помисли, Едипе, нему бе предрекъл Аполон да умре от ръката на сина си. А бедното дете не може да е виновно в неговото убийство. То ще да е умряло по-рано. И затуй не ще се веч никога водя по оракулски думи – ни на ляво, ни на дясно. 

  Едип

  Права си. Но прати за слугата и не се бави. 

  Йокаста

  Сега ще проводя. Но ела вътре. Аз няма да се противя на твоето желание. 

  Всички отиват в къщи. 

  Хорът

  Нека винаги да ми е дадено да се възнасям нагоре в благочестиво смирение, с чисти слова, в делата си невинен пред законите, които витаят във висините на вечната светлина, що ги е родила. Сам Олимп е техният баща, не ги е създала слаба човешка мисъл и никаква забрава не ги приспива с маков сок.

        Произволът е плод на властта. Властта, която стръвно дири злото и насилието, дигне се до най-високия връх – и разбива се, сгромолясва се в пропастта – и не може да направи нито крачка по-нататък. Ала където благото на родината е цел на стремлението, моята молитва към бога е да не го спира с нищо – богът е нашият властелин, него никога не забравям аз.

        Но този, който с думи и с дела върви към пътя на злото и не се бои от възмездие, този, който се присмива на обителта на боговете, той нека да погине с ориста си проклета. Че той не печели с честен труд, не трепва и не се спира пред най-тежкия грях, ръката му посяга и на най-неприкосновеното, предаден на своята суетност. И в това време на измама кой е онзи, който би могъл да запази душата си от стрелите на гнева? И щом позорни дела почест донасят, защо ми е да се покланям на боговете, защо ми е да играя в тяхна чест и да пея?

        Никога вече не ще да ида с набожно смирено сърце към Делфи, сърцето на земята, нито към светилището в Абай, нито към Олимпия, докато тези пророчества до едно не се сбъднат за всички тъй, че с пръст да ги допреш. О ти, повелителю Зевсе всемощни – ако с право носиш това име – прокажи себе си всемощен и своята сила безсмъртна! Ето веч навсъде се приказва, че пророчеството за Лайоса празна дума е било; ето, ето веч бледнее и вехне славата на Аполона – пада честта на боговете. 

  Йокаста (излиза от къщи, придружена от слугини, принася жертва на олтара пред къщата)

  Първенци на страната, рекох да се обърна към олтарите на боговете с венци в ръце и тамян. Защото Едип вълнува душата си с големи и многобройни грижи. Той не съди вече от едно слово за друго, както подобава на разумен човек, а слуша всяко слово, стига то да носи грижа. И ето, моята молба нищо не помогна – и ето, Аполоне, ида при тебе, ти, бранителю, ти, който ни си най-близо, падам на молитва с тези жертви – дай ни утеха и мир. Всички сме изплашени като моряци, когато кормчията е отчаян. 

  Един коринтянин (иде отстрани и пристъпва към Хора)

  Кажете, приятели, мога ли от вас да узная де е къщата на цар Едипа, или по-добре, ако знаете и това, къде е той сам? 

  Хорът

  Тук, чужденецо, е неговата къща, сам той е вътре. Но ето тази е неговата жена и майка на неговите деца. 

  Коринтянин

  Бъди блажена завеки с блажения, щом си честита негова съпруга. 

  Йокаста

  И ти също, чужденецо – достоен си за тези добри думи. Но кажи защо си дошъл и каква вест носиш? 

  Коринтянин

  Добро на твоята къща и на твоя съпруг, царице. 

  Йокаста

  Какво е това и от кого си пратен при нас? 

  Коринтянин

  От Коринт. А това, което ще кажа, ще ти бъде радост, но може би и скръб. 

  Йокаста

  Че какво е това? Как има то такваз двойна сила? 

  Коринтянин

  Цар го избират гражданите на Коринт – тъй се рече. 

  Йокаста

  Как? Нима вече не е цар старецът Полиб? 

  Коринтянин

  Не. Защото смъртта го сложи в гроба. 

  Йокаста

  Какво приказваш? Старецът Полиб – умрял? 

  Коринтянин

  Ако не говоря истината, готов съм да умра. 

  Йокаста

  Момиче, бърже иди съобщи на господаря. 

  Една от слугините влиза в къщата. 

  О, божии прорицания, де сте вий сега? За да не убие Полиба, някога Едип избяга от отечеството си – и ето сега Полиб е умрял от своя смърт, не от Едип. 

  Едип

  Мила Йокастина съпружеска главице, защо ме пак извикваш от къщи? 

  Йокаста

  Чуй тогова и след като го чуеш, сам помисли с какво се свършват страшните прокоби на боговете. 

  Едип

  Но кой е той и какво ми носи? 

  Йокаста

  Иде от Коринт и носи вест, че твоят баща Полиб не живее веч, а че е умрял. 

  Едип

  Какво думаш, чужденецо? Ти сам ми потвърди вестта. 

  Коринтянин

  Щом като е нужно да се потвърди от мен – Полиб е мъртъв, вярвай ти това. 

  Едип

  Насилие или болест го повали? 

  Коринтянин

  На стареца животът е угаснал от тих ветрец. 

  Едип

  Ако разбирам добре, от болест ще да е умрял клетият. 

  Коринтянин

  И то на края на дълго време. 

  Едип

  Ха, ха – кой вече, съпруго, ще зачита пророческите олтари в Делфи или клесливите птици във въздуха? Нали според тях аз трябваше да убия баща си? А той умрял и вече е скрит под земята. И аз, който съм тук, не забих меча си в него. Освен ако не е умрял от жал да ме види. Тогава все бих бил причина за смъртта му. О, не, прокобите, които ме плашеха, умряха те с Полиба, те са в ада. 

  Йокаста

  Не ти ли казвах всякога това? 

  Едип

  Да, да, но аз бях зашеметен от боязън. 

  Йокаста

  Сега вече съвсем ще се освободиш от нея. 

  Едип

  Как? Значи няма що да се боя вече от брак с майка си? 

  Йокаста

  От какво да се бои човек, когато всичко човешко държи съдбата – и нищо не може точно да се предвиди? Най-добре е напосоки да се живее, всеки както може. И ти не се страхувай от някакъв брак с майка. Знаем, малцина ли са онези, които насън са имали майка си за жена? Който немари такива работи, той леко живее. 

  Едип

  Всичко това би било право казано от теб, ако да не бе жива още моята майка. А понеже живее, ако и да говориш разумно – не може да не се боя. 

  Коринтянин

  Коя е таз жена, която ви плаши толкоз? 

  Едип

  Меропа, жената на Полиба. 

  Коринтянин

  Какво има тя, което ви плаши? 

  Едип

  Много. Каза ми еднаж Аполон, че аз ще бъда мъж на собствената си майка и че със собствените си ръце ще бъркам в кръвта на баща си.

        Ето затова отдавна съм излязъл да живея далеч от Коринт – и то щастливо, макар и да е най-сладко да се радваш на лицето на родителите си. 

  Коринтянин

  Нима от такива страхове избяга из Коринт? 

  Едип

  Да. Още и от страх да не убия баща си. 

  Коринтянин

  Защо ли пък, господарю, да не те избавя от тези страхове? Нали ти служа от сърце. 

  Едип

  И достойна ще получиш от мен награда. 

  Коринтянин

  Пък то – тъкмо затова аз дойдох, за да ми бъдеш благосклонен сетне в Коринт. 

  Едип

  Но аз никога не ще се завърна при родителите си. 

  Коринтянин

  Синко, хубаво е като те вижда човек, че не знаеш какво да правиш. 

  Едип

  Как така, старче? За бога, научи ме! 

  Коринтянин

  Щом като по тези причини не се връщаш у дома... 

  Едип

  Боя се да не излезе Аполон прав. 

  Коринтянин

  Ти се боиш да не направиш нещо на родителите си? 

  Едип

  Това е, това ме терзае всякога. 

  Коринтянин

  Но не знаеш ли ти, че съвсем от нищо се боиш? 

  Едип

  Как тъй, когато съм роден от тях? 

  Коринтянин

  Но теб Полиб с нищо не ти е род. 

  Едип

  Какво думаш? Полиб не е ли мой баща? 

  Коринтянин

  Толкова, колкото и аз, повече не. 

  Едип

  Как може той да бъде равен на тогова, който не е мой баща? 

  Коринтянин

  Че нито той те е родил, нито аз. 

  Едип

  А защо ме наричаше свой син? 

  Коринтянин

  Защото той те прие дар от моите ръце. Да помниш това. 

  Едип

  И толкова много обичаше детето, което бил получил от чужда ръка? 

  Коринтянин

  Да, защото отдавна желаеше да си има син. 

  Едип

  А ти купи ли ме отнякъде или ме намери случайно? 

  Коринтянин

  Намерих те из гористите китеронски урви. 

  Едип

  Що си дирил по тез места? 

  Коринтянин

  Пасях стадо в планината. 

  Едип

  Значи ти си бил овчар, ратай? 

  Коринтянин

  Дете мое, тогава аз бях спасител на твоя живот. 

  Едип

  Какво бе моето нещастие, от което си ме избавил? 

  Коринтянин

  Това могат да ти кажат глезените на твоите крака. 

  Едип

  Горко ми! Защо ми напомняш тази стара мъка! 

  Коринтянин

  Аз ти отвързах краката. 

  Едип

  Да, този белег ми остана още от дете. 

  Коринтянин

  Тъй че по тази причина имаш това име, което е сега твое*. 

  Едип

  За бога, кажи дали по заповед на бащата или на майката така съм бил оставен? 

  Коринтянин

  Не зная. Този, който те предаде на мен, той ще знае по-добре и това. 

  Едип

  Ще рече, ти от друг си ме получил, не си ме намерил сам? 

  Коринтянин

  Не. Но един друг овчар те даде на мен. 

  Едип

  Кой е той? Можеш ли да ми кажеш това? 

  Коринтянин

  Някой от Лайосовите слуги ще да е. 

  Едип

  Да не е някой слуга на някогашния цар на тази страна? 

  Коринтянин

  Негов. Негови стада пасеше той. 

  -------------------------------- 

  * Името «Едип» се е тълкувало «човекът с подутите крака», или даже «човекът с прободените глезени».  
   

  Едип

  Дали е още жив той, та да го видя? 

  Коринтянин

  Това вие, гражданите на тая страна, най-добре ще знаете. 

  Едип

  Има ли някой от вас тук, който да познава тогова овчаря, да го е видял някъде на полето или в града? Казвайте! Време е да се открие това. 

  Хорът

  Не вярвам да е друг, освен този същият селянин, когото преди малко искаше да видиш. Но това най-добре ще знае Йокаста. 

  Едип

  Мила, мислиш ли, че е този същият, когото викаме тук? 

  Йокаста

  Че кой е този, който говори тъй? Съвсем забрави това, тези слова са пусти. 

  Едип

  Не може да бъде това – едва улових една нишка и сега да не разследвам и докрай да узная рода си? 

  Йокаста

  Недей, за бога, ако жалиш живота си, недей разпитва. Мъките, които страдам, стигат ми. 

  Едип

  Не се бой. И да съм трижди роб от робски род, ти не ще да изгубиш нищо. 

  Йокаста

  Но все пак, пощади ме, моля ти се. Недей върши това. 

  Едип

  Не ще да спра, докато не се убедя напълно. 

  Йокаста

  Но от обич към теб, казвам ти само това, което е добро за теб. 

  Едип

  Досаден ми е този твой добър съвет.  

  Отвръща се от нея. 

  Йокаста

  Клетнико, нека завеки да не узнаеш кой си ти! 

  Едип

  Няма ли кой да ми доведе по-бърже овчаря? А нея оставете да се гордее със своя благороден род. 

  Йокаста

  Уви! Уви! Клетнико! Само това имам последно да ти кажа, друго не ще да чуеш нищо от мен. 

  Мълчаливо излиза. 

  Хорът

  Защо, Едипе, жена ти си отива и като пронизана стене? Не каза нищо. Срах ме е – зло ще да излезе от това. 

  Едип

  Каквото ще да избухне! Но аз искам да зная кои са моите родители, пък били те и роби.

        А тя е горда и се срамува да не би да е неблагороден моят баща. О, аз съм син на щастието, на светлото щастие, не ме е срам от това. От такваз майка съм роден. Месечините, които са се раждали с мене, и малък, и голям ме отличиха. Такъв съм и такъв оставам. И да не узная никога кой съм? 

  Хорът

  Дали съм пророк, дали само по разум съдя, не зная. Но, заклевам се в Олимпа, Китероне, още утре вечер, когато пълният месец изгрее, още утре вечер ще те празнуваме като роден кът на Едип, като родител и като закрилник. И с песни и с игри ще да ликуваме, че си бил милостив към нашия цар.

        И тебе нека, силни Аполоне, нека и теб това да е угодно.

        Коя, дете, коя мома те роди? От планинския скитник Пана или от самия Аполона?

        Пан се катери по канарите, Аполон бди над стадата – по урви и долини, а пък в пещерите Хермес живее. Да не би пък да е добил син царят на планините без да знае сам – сам Дионис от някоя нимфа хеликонска? Че той често се задиря с чернооки момичета из планините.  

  Овчарят се противи да влезе, воден от неколцина слуги.  

  Едип

  Ако приляга, старци, и на мен да предполагам, струва ми се, ето човекът, когото никога не съм виждал и когото дирим отдавна. Не е ли това онзи овчар? Съвпада неговата старческа възраст с тогова да е връстник. Съвсем добре познавам, че мои са слуги тези, които го водят.

        Но ти по-вярно ще го познаеш, защото си го виждал и напред. 

  Хорът

  Да, познах го, защото той бе един от най-верните овчари на Лайоса. 

  Едип

  Теб най-напред питам, гостенино от Коринт. За тогова ли говориш? 

  Коринтянин

  За него – ти го виждаш. 

  Едип

  Ей, ти старче, гледай ме в очите и отговаряй за това, което ще те питам. Ти бил ли си някога Лайосов слуга? 

  Слугата

  Слуга бях, не купен, а дома израсъл. 

  Едип

  Каква ти бе работата и как живееше? 

  Слугата

  С пасене на стадата прекарвах си най-вече живота. 

  Едип

  Най-често по кои места караше? 

  Слугата

  Понякога в Китерон, понякога из съседните места. 

  Едип

  Дали си спомняш да си виждал някога тогова? 

  Слугата

  В каква работа? Но за кого е дума? 

  Едип

  Ето тогова. Събирал ли си се някога с него? 

  Слугата

  Веднага не мога да си спомня. 

  Коринтянин

  И не е чудно, господарю. Но аз ясно ще го подсетя. Ще да си спомня той добре това: той имаше две стада, аз само едно. Три лета цели – от пролет до есен – бяхме ние съседи. Наближи ли зима, подкарвах стадото си в кошарата, а той към Лайосовия двор.

        Така ли бе това, което казвам, или не? 

  Слугата

  Отдавна бе, но ти казваш истината. 

  Коринтянин

  Сега казвай: спомняш ли си, ти ми даде едно момченце, за да го отгледам като мое? 

  Слугата

  Но защо ме питаш сега за това? 

  Коринтянин

  Приятелю, ето тук е сега това момче. 

  Слугата 

  Да те погуби бог! Не можеш ли да мълчиш? 

  Едип

  А, не ругай, старче, тогова. Ти по̀ заслужаваш наказание, не той. 

  Слугата

  Какво съм сгрешил, господарю? 

  Едип

  Защо не казваш кое е момчето, което дирим? 

  Слугата

  Не знае той какво бърбори и напразно се пъчи. 

  Едип

  С добро не щеш, насила ще те принудя. 

  Слугата

  За бога, пощади ме, аз съм стар човек. 

  Едип

  Кой ще му върже отзад ръцете? 

  Слугите го хващат. 

  Слугата

  Аз, клетникът! Защо? Какво искате да узнаете? 

  Едип

  Даде ли му онова дете, за което говори той? 

  Слугата

  Дадох му го. Да бях умрял още същия ден! 

  Едип

  И това ще те сполети, ако не кажеш истината. 

  Слугата

  И още по-скоро, ако кажа истината. 

  Едип

  Иска да се отърве. 

  Слугата

  Не. Нали току-що казах, че му го дадох? 

  Едип

  Отде взе детето? Твое ли бе или чуждо? 

  Слугата

  Не мое, получих го от други. 

  Едип

  От кой гражданин на този град и от коя къща? 

  Слугата

  За бога, господарю, за бога не питай повече. 

  Едип

  Погубен си, ако същото още еднаж те запитам. 

  Слугата

  Няма що – от Лайосовите хора някой бе. 

  Едип

  Бе ли роб, бе ли някой из неговия род? 

  Слугата

  Горко ми! Дотам стигна работата, щото трябва да издумам най-грозното зло. 

  Едип

  И аз да слушам. Но все пак трябва да слушам! 

  Слугата

  Да, минаваше за син на Лайоса. Но твоята жена е дома – тя ще ти каже най-точно всичко. 

  Едип

  Да не ти е дала сама тя детето? 

  Слугата

  Да, господарю. 

  Едип

  Защо? 

  Слугата

  За да го убия. 

  Едип

  Самата тя, която го е родила? 

  Слугата

  От страх от някакви тъжни прокоби. 

  Едип

  От какви? 

  Слугата

  Предречено било, че той ще убие родителите си. 

  Едип

  А защо ти предаде детето на този старец? 

  Слугата

  От милост, господарю. И понеже мислех, че ще го занесе в друга, чужда страна, откъдето бе и сам. Но всичко това излезна тъй лошо! Ако си този, за когото те взима този тук, знай, ти си окаяник. 

  Едип

  Уви! Уви! Сега е всичко ясно. За сетен път виждам аз слънцето. Познах се: поразен преди да се родя, в живота си кръвосмесител, отцеубиец. 

  Втурва се в къщата – и другите след него. 

  Хорът

  Живее човек! Но, уви! Аз пак трябва да го смятам равен на нищо! Защото кой е, кой е този, който е видял по-голямо щастие от самоизмамата си – и бездната, в която го тласка тя? Като те виждам тебе, Едипе, твоята участ, твоята, о несретни Едипе, на тоя свят нищо не мога да нарека щастливо.

        Едип сдоби пряко мяра блаженство, когато той – ах, Зевсе! – когато той съкруши оная страхотна жена, кривоноктната Сфинкс. И пред смъртта на гражданите ни той се изпречи висока и яка крепост. И тогава цар го нарекохме, велик и славен, господар всемощен на гордата Тива.

        А сега – кой е сега по-злочест от тебе? Кой е сега по-велик от тебе с проклятието си, с неволята си – с преврата на съдбата? О, горда Едипова глава! Можеш ли ти на една и съща гръд и като чедо, и като съпруг, сладост да усетиш? Как можа, как можа досега да те търпи брачното легло на баща ти – и да мълчи?

        Как те изненада всевидящето време! Отдавна те било осъдило то да бъдеш баща на братята и на сестрите си. О, сине Лайосов, сине Лайосов, Едипе – никога да не бях те виждал! И сега нека ридая непресекно из дълбините на ранената моя душа. А правдата – нека пак да я кажа: ти ми възвърна живота, ти ми даде и мира. 

  Излиза един слуга из къщата. 

  Слугата

  О, достойни първенци на тая земя, какви неща ще чуете и какви ще видите, и каква скръб ще ви обхване, ако, както подобава на гражданите, още сте верни на рода на Лабдикидите! Този царски палат крие толкоз ужаси – скоро ще ги видите – че и най-широката река на земята не би измила кървавите петна. Собствена воля, не насилие от други, проля тази кръв – и нищо не ни покъртва по-дълбоко от саможелано зло. 

  Хорът

  И тъй нищо не ни липсва вече да заридаем от дън-душа. Но какво още да узнаем? 

  Слугата из къщи

  За да бъда и аз кратък и за да разберете и вие – загина божествената глава на Йокаста. 

  Хорът

  О, безкрайно клета! Коя бе причината на нейната смърт? 

  Слугата из къщи

  Тя сама. Но от всичко това, което най-боли, не е тук. Не може да видиш нищо. Все пак, доколкото мога, ще разправя бедата на тази клетница.

        Щом влезна в къщи, като луда политна право в спалнята, като си скубеше с две ръце косата. Веднага затвори вратата и извика отдавна умрелия Лайоса, съпруг на младостта си, който от нея убиеца си доби, който остави жена си на своята рожба, за да му роди позор. Рида и пред леглото, в което – о ужас! – и тогаз, и сега роди на съпруга си своя съпруг и на детето си децата. А как загина, не мога да кажа. Не можах да догледам аз докрай. Едип влезна с писък, подире му – нашите погледи. Като побъркан тичаше и от нас искаше нож, питаше де е жена му, де майка му, която е кърмила него и неговите деца. Бесен бе той – някой демон ще да му е открил истината, не ние, които бяхме около него. Грозно изкряска и се хвърли върху вратата. И блъсна я и с трясък паднаха крилата, хуква в стаята – и ето, виждаме и ние: жената обесена виси на една ямка. Щом я видя, диво зарева и свали въжето. Простряно на земята бе тялото. Тогаз – о ужас! – златната игла, която държеше дрехата й на раменете, изважда той, грабва я и я боде в очите си и крещи: „Не ще да видите вече това, което сторих аз, което аз трябваше да търпя. В тази вечна нощ, там гледайте вие това, което аз никак не ще мога да видя, и това, което горя да видя, не ще познаете вие”. При всяка дума забожда иглата в очите си. Отваря клепачите си и –

  кървави се ронят по бузите му очите.

        Не порой кръв, не, а град от черни капки падаше. Тъй и двамата – жена и мъж – намериха това, което всеки от тях жела.

        Старото блаженство заслужаваше името блаженство. А сега, в един ден, в един час стонове, ужас, смърт, позор и там каквито има още имена на нещастията, ни едно не липсва. 

  Хорът

  И сега клетникът почина ли си малко от своята мъка? 

  Слугата из къщи

  Крещи да отворят врата, да покажел някой на всички Кадмови граждани този убиец на баща си, този не знам какво на майка си – грешните думи не ще да повторя аз. И иска да се махне от таз страна, не ще да стои повече, да бъде сам проклятие, както сам си изрече опора – тялото не издържа болките. Скоро ще го видите. Портите се отварят веч. Ето гледка пред вашите очи – изтръгва милост и от закоравял враг. 

  Едип, сляп, опръскан с кръв, излиза от къщата, като стъпва несигурно. 

  Хорът

  О, мъка жестока за гледане, най-жестока от всички, каквито досега съм изпитал. Какъв бяс те, клетнико, обзе? Кой демон те нападна свръх твоята и тъй грозна съдба? Не мога и да те погледна. А много желая да чуя от тебе, да говоря с тебе, да те видя, но грозен, тъй грозен ужас ме обзема от тебе! 

  Едип

  О, о, о, злочестина моя! Де съм се запътил? Де аз, трижди проклетият! Нагде отлитат моите думи? Демоне, как ме грабна! На де ме влечеш? 

  Хорът

  В грозна неволя. Нетърпима ни за очите, ни за ушите. 

  Едип

  Ах, облако на моя мрак, падаш ужасно, падаш като планина, никога не се раздухваш, никога, никога не се разведряваш! Ах, ах – и пак ах! Двойно боде ми душата: болката и мъката на спомена. 

  Хорът

  И не е чудно, че в такива беди двойно се мъчиш и двойно скърбиш. 

  Едип

  О, друже мой! Ти още с твърда вярност ме приглеждаш. И още искаш за мене слепия да се грижиш.

        О, о! Не си скрит от мен, вярно те познах, макар и да тъна в мрак, гласа ти помня. 

  Хорът

  Твоето дело е грозно! Как дръзна да избодеш очите си? Кой демон те тласна? 

  Едип

  Аполон бе това, Аполон, вий драги, той рече да преизпълни мъките, мъките мои, тези мои тегла. Никой не посегна върху мен, а сам аз. За какво ми бяха очите мен, комуто нищо не бе приятно да гледа? 

  Хорът

  Значи тъй е било, както ти казваш? 

  Едип

  Какво ми остава, което бих могъл да гледам с наслада или да обичам или да слушам?

        По-скоро изведете ме от тез места, изведете, приятели, най-грозната чума, таз моя, моя проклета глава – че аз съм от всички смъртни най-омразен на боговете. 

  Хорът

  Нещастнико – и с ума си, и с бедите си! Никога да не бях те виждал! 

  Едип

  Да загине този, който на връх на планината Китерон освободи краката ми от яките въжета. От смърт ме избави – не за доброто ми. Тогава да бях загинал, нямаше да бъда и за приятели, и за себе си извор на такива мъки. 

  Хорът

  И аз бих желал тъй да е било. 

  Едип

  Тогаз нито убиец на баща си тук бих дошъл, нито бих бил съпруг на тая, що ме е родила.

        А сега съм проклет безбожник, син на нечестиви родители. Клетник, добих деца от утробата на майка си! Да, да! Ако има нещо по-зло от злото – на Едип се е паднало то. 

  Хорът

  Не знам как ще мога да похваля твоята постъпка – че по-добре да бях умрял, отколкото да живееш слепец. 

  Едип

  Че това не съм бил извършил както трябва, че не било най-доброто, недей ми доказва, недей ме съветва, защото аз не зная как, когато ида в ада, как, с какви очи ще дръзна да видя баща си, с какви очи клетата си майка – и към двата бях най-жесток, тъй че бесилката не е нищо за мен. Или бих ли могъл да гледам с радост децата, родени мен от... О не, никога вече с моите очи! Не ще да видя нито града, нито стените, нито свещените храмове, които сам аз си затворих, аз триклети, аз прегорди, признати от всички тиванци, аз, който сам си издадох присъдата всеки да ме отритва като молепсан, като престъпник и пред боговете, и пред Лайосовия род. И в очите на тоз народ бих ли могъл да погледна, пред когото открих такова позорно петно? Не, никога! И да би имало някой яз против вълните на слуха – наистина от това бих оградил бедната си глава. Тогаз бих бил и сляп, и глух. И нямаше какво да буди и терзанията на спомена.

        О, Китероне, защо ме прибра? О, да бе ми дал тогава ти гибел, да не би ме оставил да видя пак бащина къща. О, ти, коринтски дом на Полиба, ти ми бе родина, где разцъфна моето щастие, но още в цвета вгнездил се бе червеят на проклятието, който сега се показа – позор за мен и за моя род. И ти, кръстопът в скрития дол, ти, храсталак край тясната пътека, които пихте моята кръв от моите ръце, на баща ми кръвта, спомняте ли си още за мен, че аз при вас, че аз – какво извърших аз – че аз от вас насам потеглих... за какво? Да легна на брачното легло, в което съм роден, от което чрез мен окаяно поколение трябваше да се роди, кръвосмесителски род – бащи, братя, синове, дъщери, майки – всяка степен на кръвния позор на този свят! Стига веч за позора. Не бива и да споменавам това, което аз крия дори и от светлината. Скоро, за бога, изпъдете ме, хвърлете ме където искате, убийте ме, потопете ме в морето, само вашият поглед да не ме постига веч. Да, съвземете се и ме хванете мен, окаяника, смилете се и не се бойте. Не прихваща – само аз един, само мене хваща моето зло... 

  Хорът

  Тъкмо навреме за това, което искаш, иде Креон. В негови ръце е и думата, и делото – сега единствен закрилник на града след теб. 

  Едип

  Ах, как да му заговоря? Какво може той да ми повярва? Нали се показах толкова жесток спрямо него? 

  Креон (иде със свита)

  Не ида, за да ти се присмея, Едипе, нито да те упреквам за миналото.

        Но вие, ако не изпитвате такава почит към родовете на смъртните, мислете поне за пламъка на слънцето на небесния господар. И не изпращайте такава грозота непокрита. Нея не могат търпя ни земята, нито дъждът, нито лъчите на слънцето. Скоро заведете го назад в къщи! Роднински очи по̀ изтрайват роднинските беди, както и от роднини човек по̀ може да слуша нападки. 

  Едип

  За бога, ти излъга моите надежди. Но сега, понеже ти, най-добрият мъж, идеш при мен, най-лошия – вярвам ще ме послушаш. Ради теб, не ради мен говоря. 

  Креон

  И какво искаш от мен да направя? 

  Едип

  Изхвърли ме от таз страна по-скоро, за да бъда там, дето никой не би могъл да ми продума. 

  Креон

  Бих извършил и това, вярвайте, ако да не трябва да питам Аполона какво да правя. 

  Едип

  Че заповедта му не е ли съвсем ясна? Той иска смърт за отцеубиеца, за молепсания. 

  Креон

  Тъй се каза. Но все пак, както стои работата сега, по-добре е да се пита какво да се прави. 

  Едип

  И за мен ли окаяника, проклетия ще пращате да питат Аполона? 

  Креон

  Нали знаеш, сега и ти ще му вярваш. 

  Едип

  Теб завещавам, теб заръчвам да се погрижиш за погребението на тази, която лежи вътре. Твой дълг е да се грижиш за своите. А мен тоз бащин град не ще да ме има жив гражданин. Прати ме в планината, Китерон е моето царство. Майка и баща бяха определили жив да бъда погребан в него, там те искаха да ме погубят, нека сега изпълня тяхното желание.

        Знам добре – мен не ще ме погуби нито болест, нито нещо друго. Щом съм спасен – то ще да съм запазен за нещо съвсем ужасно.

        Нека моята съдба довършва своя път. Само за моите момичета, Креоне – за синовете не се грижи толкова. Животът където и да тласне човек – все не ще умре от глад. Но моите крехки, безпомощни, бедни момичета, без които не сядах на трапеза – от всяка моя гозба хапваха и те – за моите момичета се погрижи. Ах, колко бих желал, ако ми е позволено, да ги допра с ръката си още веднъж и да поплача над тях!

        Позволи, господарю, позволи великодушно. Ръката ми само да ги похване, ще ми е като че пак са мои, като преди, когато можех да ги виждам. 

  Креон дава знак и един от неговите придружници отива към вратата. Излизат двете дъщери на Едип – момичета по на шест до осем години. Едип вслушан мълчи. 

        Не чувам ли как хленчат миличките мои? Какво ми е? Богове, Креон се смили над мене – доведе ми скъпите деца. Истина?! 

  Креон

  Истина е. Отдавна те виждам колко би желал да ги доведа при теб, колко би те радвало това. 

  Едип

  Да си честит, а за таз добрина нека бог те награди повече, отколкото мога аз.

        Дечица, де сте ми? Стойте тук, елате при тез мои братски ръце: те – нявга силни – загрозиха тъй очите на вашия баща. Бащата не бе разбрал, не бе се и досещал дори, че той е син на своята жена. Да не мога вече да виждам, но да плача, това мога още аз, когато си помисля какъв горчив живот ви очаква на този свят. Защото, където и да се съберете с хората, от всяка радост скришом ще бягате дома, в очите си ще носите сълзи от срам вместо радостни лъчи. А когато ще порастете – как може някой вас да поиска? Ще дръзне ли някой да навлече проклятието върху себе си? То убива вашия живот, както уби и моя. Че кой позор ми липсва още? Отцеубиец е вашият баща и съпруг на майка си. И вие сте от същата утроба, от която е излязъл и баща ви. Кой би взел жена с такава зестра? Никой. Милички мои момичета – вие без съпруг и без деца ще извехнете...

        Сине Менойков, Креоне, ти им оставаш баща, че ние, родителите им, ние и двамата сме мъртви. Недей оставя твоите внучки наместо да домуват в къщи на съпрузи, да скитат и просят в чужбина: пази ги от моята участ. Невръстни ги виждаш – което ти им дадеш, това е тяхно. Благородни човече, дай си ръката, тогаз ще зная, че ще изпълниш завета. 

  Креон се приближава и му подава ръка.  

        Вам, деца мои, много имам да кажа, но не ще ме разберете. Сега само това: една да бъде вашата молитва: дето и да живеете, живейте, но с по-добра участ от участта на баща ви. 

  Креон

  Не плачи вече. Ела вътре в къщи. 

  Едип

  Трябва да те послушам, макар и да не ми е угодно това, що казваш. 

  Креон

  Всичко е само до време хубаво. 

  Едип

  Ти знаеш с какво условие, нали? 

  Креон

  Кажи, за да зная. 

  Едип

  Да ме изгониш от таз страна. 

  Креон

  Искаш от мен това, което е у бога. 

  Едип

  Но аз съм от всички най-омразен на боговете. 

  Креон

  И затова те може би скоро ще изпълнят желанието ни. 

  Едип

  Тъй ли мислиш? 

  Креон

  Не обичам да говоря напразно за това, което не зная. 

  Едип

  Тогаз изведи ме оттук. 

  Креон

  Ела сега, пусни децата. 

  Едип

  Само тях не ми отнемай. 

  Креон

  Не би трябвало да искаш всичко да сполучиш, защото каквото сполучи досега, не бе за твое добро в живота. 

  Едип

  Вие, жители на моя роден град Тива, вижте Едипа – той отгада тежката гатанка, той бе най-видният мъж. Никой не е подигнал очи към неговото щастие без завист – вижте ме сега каква буря от неволя ме блъска.

        Никога не заблазявяйте на човек, докато той още плахо се взира в последния си ден, докато не е до края на живота си неулучен от бедата. 
   

  Отвеждат го в къщи, Креон след него с децата. Хорът бавно излиза. 
   

  КРАЙ 

   

   

 • Сафо, Молитва към Афродита (1911)-

  САФО

  МОЛИТВА КЪМ АФРОДИТА

  Превод: Александър Балабанов, 1911

   

   

  Шаренопрестолна, безсмъртна Афродито,

  дете Зевсово, хитра размирнице, моля ти се,

 • Софокъл, Електра (1914)-

  СОФОКЪЛ

  ЕЛЕКТРА

  Превод: Александър Балабанов, 1914

  Електронна обработка: Анета Димитрова, 2008

   
   
   
  Лица:
   

   Педагог (възпитател и прислужник на децата в семейството).

    

   Орест - син на Агамемнона.

    

   Електра, дъщеря на Агамемнона.

    

   Хор от знатни моми.

    

   Хризотемис, друга дъщеря на Агамемнона.

    

   Клитемнестра, съпруга на Агамемнона.

    

   Егист, втор мъж на Клитемнестра и неин съучастник в убийството на Агамемнона.

    

   Пилад, приятел и племенник на Ореста. Нямо лице.

    
    
    
       Действието става в Микена пред замъка на Агамемнона.
    
    

   

  Педагог. Орест. Пилад.

   
          Педагог: Дете на някогашния пълководец при Троя Агамемнона, сега вече ти можеш да видиш отблизо това, за което копнееше толкова. Защото това е старият Аргос, толкова желан от тебе, лесът на ужилената от щъркола бясна Инахова дъщеря Ио. А това там е тържището на вълкоубиеца бог Ликей. Сградата пък отляво е чутовният храм на Хера. А мястото, в което сме дошли, знай, че виждаш златообилната Микена. Ето това е злокобният дом на Пелопидите, от дето някога аз те приех от еднокръвната ти сестра, изнесох те из убийството на баща ти, спасих те и те отгледах така да порастнеш и да отмъстиш за убития си баща. И сега, Оресте, и ти, скъпи гостенино Пиладе, трябва бърже да се решава, какво да се върши. Ето вече и слънцето ярко ни изгрея и буди ясногласните песни на птичките. Черната нощ на звездите отдавна залезе. Преди да е още излязъл някой от къщата, поразговорете се и се посъветвайте. Както сме сега, не трябва да се губи нито миг, часът на делото удари.
          Орест: От всички прислужници най-драг ми си ти. Какъв ясен знак ми даваш на твоята вярност към нас! Благороден кон, макар и престарял, в неволите не унива и не изгубва свяст, а стои с щръкнали уши. Така и ти сега ни поощряваш и сам между първите вървиш напред. Да ти кажа това, което съм наумил. Ти наостри уши и слушай думите ми. Ако съм сбъркал нещо, поправи ме.
   

  Целият текст е публикуван през май 2008 г. в "Литературен клуб", като част от представянето на "Тезей" там.

  Дочетете го ТУК.  

 • Илиада, из Двадесет и трета песен (1898)-

  ОМИР

  ИЛИАДА, из ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ПЕСЕН

  Превод: Александър Балабанов, 1898

    

  ХОМЕРОВА ИЛИАДА. Песен ХХІІІ.

  Патрокловото погребение

   

  Тъй във Илион всички ридаеха. А пък ахайци

  тамо при витите кораби до Хелеспонта дойдоха

  и се разпръснаха бърже – всеки на своя си кораб.

  Сал мирмидонци Ахил не остави ги да се разпръснат,

  а се обърна със думи към таз войнорада дружина:                           5

  „О, мирмидоняни, вий бързоконни, обични другари,

  нека йощ да не отпрягаме еднокопитните кони,

  а да отидем и стигнем със тях и с колите ни тамо,

  за да оплачем Патрокла. – Туй е за мъртвите почит.

  Сетне пък – веке кога със риданье се горко наситим,                      10

  ний ще отпрегнем конете и всинца ще там да ядеме.“

  Рече, и всички ведно заридаха – начело с Ахила.

  Триж окол трупа с риданье коне лепогриви погнàха –

  страст към сълзите във тях им възбуди богиня Тетида.

  Мокреха морския пясък сълзите, по тяхно оръжье                           15

  медно течаха: скръбта им за вожда – страшилище врагу –

  толкоз голяма бе. Громко заплака Ахил, кат постави

  ръце си людеубийци другарю си върху гърдите:

  „Радвай се, мили Патрокле, ти, – ако си в адска обител:

  всичко, що бях ти обрекъл напреде, ще аз да извърша.                    20

  Хектора тука довлякох веч и ще го хвърля на псета;

  и – за мъзда на убийството твое – пред кладата нине

  юноши лични троянски дванаесет ще да заколя.“

  Рече туй – и за божествени Хектор скрои поруганье.

  Ничком в праха той простря го пред смъртния одър Патроклов.   25

  Вси мирмидонци тогаз от плещите си снеха оръжье

  медноблестяще; а и гръмкоцвилни коне отпрегнàха,

  на Еакида край кораба всички насядаха бърже

  на многобройни тълпи. А пък Ахил погребалната гозба

  щедро раздаде. Под остро желязо мучаха там много                        30

  бикове, много овни се изклаха и блеещи кози.

  Много свине белозъби и гойни тогаз се хвърлиха

  в буйния огън Ефестов; кръвта се на потоци лейше

  вред окол смъртния одър на сина Менитов Патрокла.

  А пък войводи ахийски Пелеева син бързоноги,                              35

  който роптайше за тежката участ на своя приятел,

  със утешенья поведоха към Агамемнона славни.

  Щом като в шатъра на Агамемнона равни на бога

  стигнаха, на гръмкогласите там глашатаи казàха

  скоро големи триножник на огън да турнат, да може                      40

  синът Пелеев да склони от кръв да се смъртна омие.

  Той се отказа сурово и клетва си даде със думи:

  „Няма, кълнà се в Зевса, най-мощни от всички безсмъртни,

  няма, не трябва глава ми вода да доближи, додето

  мили Патрокъл във клада не хвърля и помен не сторя,                   45

  и не острижа коса си. Дорде се меж живите движа,

  нивга сърцето ми жалост таквази не ще да изпита...

  Но засега да наседнем на тая печална трапеза.

  Призори ти, Агамемноне, цар на народа, заръчай

  да донесат от гората дърва и ощ все, що е нужно                             50

  тук за умрелий, кой скоро във мрачната бездна ще иде,

  та непресекният да го огън изгори веч и скрие

  скоро от мен, а народът по работа да се разиде.

  Думаше тъй и с вниманье те слушаха него покорно;

  скоро обяд се приготви, и на трапеза седнаха                                  55

  всички. От своя дял повече никой не искаше гозба.

  После, кога си веч жажда и глад утолиха, веднага

  всеки към своя се шатър запъти за сън и почивка.

  А бързоноги Ахил край брега там на шумното мòре

  горко заплака и легна, обкръжен от свойта дружина –                    60

  тамо на пустия бряг, де вълните се удрят със плясък.

  Сладък го сън осени незабавно, разля се навсъде

  и разпиля му душевните мъки. Че доста Ахилес

  бе се уморил, кат гонеше Хектора около Троя.

  Тамо при него яви се духът на Патрокла злочести,                          65

  нему самия приличен по същия ръст и очите

  хубави, и по гласа му, и в същи одежди облечен.

  Той над глава му застана и тия му думи продума:

  „Спиш си, а менека мъртви забрави ме вече, Ахиле;

  Нявга пък, жив кога бях, ти лелейше над мене.                                70

  Веч погреби ме, та в царството адско и аз да се вмъкна;

  нине ме пъдят върло душите – тез сенки на мъртви:

  нито ме пускат те аз да преплавам реката; –

  само се скитам там окол големите порти на Ада.

  Моля те, дай си ръката, че няма веч аз да се върна                          75

  от обиталище адско, ти щом кат ме хвърлиш във огън.

  Вече ний двама не ще да си седнеме скрай от дружина,

  та да кроиме съвети, решенья; погълна ме веке

  черната смърт – от рожденье отсъдена мене.

  Но и за тебе, Ахиле, на бозите кой си подобен,                                80

  речено й тук – под стените на Троя свещена да паднеш.

  Още и друго те моля и, може би, ще ме послушаш:

  твоите кости от мойте далеч да не гуждат заръчай,

  наедно нека почиват. Ведно си живяхме в дворците

  ваши, от тоя ден още, Менойти кога ме доведе                                85

  малък при вас, порад скръбното людеубийство от мене, –

  нявга, когато погубих аз в спора за костни играчки –

  без да желая сам, на Амфидамаса малкото дèте,

  взе ме тогази и в вази отведе Пелей остарели.

  Нежно отгледа ме той и нарече ме тебе съратник; –                        90

  та и останки ни обща нек урна покрива всевечно –

  златната тая амфора, що майка ти мила дари ти.“

  Нему пък в отговор силни Ахил бързоноги продума:

  „Що тъй, о, мили другарю, ти тука дошел си със просби,

  всичко туй да ми заръчваш? Та ази, Патрокле,                                 95

  все ще извърша покорно, ти както обичаш и искаш.

  Но приближи се до мене; за малко ний нек се прегърнем

  двама и с горко ридание да се наситиме нине."

  Щом туй изрече, ръце си юнашки простря към Патрокла.

  Но не можа да го хване; духът като дим под земята                         100

  с тихо шумтене изчезна. Изумен Ахил се изправи,

  плесна с ръце си юнашки и думи тъжовни издума:

  „Тъй е, уви! и навярно в царството адско остаят

  само душата и образ – животът завеки изчезва!

  Ето през цялата нощ на Патрокла злочести душата,                         105

  нему самия по образ прилична, стоеше при мене;

  с плач и ридание горко ме молеше много за всичко.“

  С тези си думи възбуди той страст към риданье във свойте.

  В сълзи облени огрея ги тях розопръстната Еос

  окол печалното тело Патроклово. А Агамемнон                              110

  прати от всичките шатри мъже на дърва да отидат;

  неуморимият воин излезе на всички начело –

  вождът Мерион, съратник на славнаго Идоменея.

  Тръгнаха те с дървосечни секири в ръце и с въжета

  яки; пред себе си караха мулета бързи; и вредом                              115

  низ планината: под нея, през нея и напрек минàха.

  На многоизворна Ида на върха кога се качиха,

  бърже те дъбие високовършни, големи сечаха

  с остро наточена мед. И с трясък ужасен дървята

  падаха тамо. Ахайци ги после насякоха бърже                                 120

  и натовàриха мулета; тия, с крака си земята

  мерейки, къмто полето се спуснаха през храсталаци.

  Всеки дърварин по пънче си носеше – тъй им заръча

  вождът Мерион, съратник на славнаго Идоменея.

  Редом сваляха дървата край морския бряг, де Ахилес                      125

  гробна могила издигна за себе си и за Патрокла.

  Вече, кога наслагàха дървата безбройни, те всички

  седнаха тамо да чакат. Тогази Ахил бързоноги

  на войнорадите свой мирмидонци им заповед даде:

  медно оръжие да си препашат, и всеки коне си                               130

  пак да ги впрегне. Веднага туриха си всички оръжье,

  и в колесници се вождите със огонвачи качиха.

  Конните бяха напреде, последом пешаци вървяха

  на многобройни тълпи, а в средата другари Патрокла

  носеха. Те от глави си отсякоха всички косата                                 135

  и затрупàха го с нея. Главата държеше Ахилес –

  жален, че своя другар безпорочен изпращаше в Ада.

  Стигнаха тамо, де беше им рекъл Ахил, и сложиха

  Наземи мъртвий и бърже се зеха да редят дървата.

  А на Ахил бързоноги тогава за друго му текна:                                 140

  Скрая от клада застана и руса коса си отряза, –

  речному богу Сперхею що бе я обрекъл баща му.

  Тежко въздъхна и рече, във мрачното мòре угледан:

  „Спèрхей, напразно ти татко Пелей обещание даде,

  щом в татковнина се мила аз върна, коса ми в твоя                         145

  чест да остриже, и да изгори хекатомба свещена,

  и петдесет да заколи овни при рекичката тамо,

  дето светият ти благоуханен олтар се издига.

  Старецът туй обеща, ала ти не остави да стане.

  Нивга не ще се завърна веч във татковнина си драга.                     150

  Давам коса си Патроклу – той нека я вземе със себе!“

  Щом туй издума, на мили другарин в ръцете коса си

  турна. И страст за риданье във всичките вòйни възбуди.

  Тъй би ридали те дор да угасне и слънчеви блясък,

  пред Агамемнон Ахил да не бе се изправил и рекъл:                       155

  „Сине Атреев, и после ще можем се доста наплака;

  ала сега на ахайци заръчай (а твоето слово

  най-веч се слуша) – от кладата да се оттръгнат и скоро

  да наприготвят трапеза. А другото ний ще направим:

  най-тежко нам е за мъртвий. Но вождите тук да останат."              160

  Туй властелин на мъже – Агамемнон – щом чу, веднага

  да си разиде по кораби стройни народу заръча.

  Само гробарите тамо остаха дърва да нареждат.

  Клада столактна – надлъж и нашир – направиха

  и на върха й със жалост в сърцето гудиха мъртвеца.                       165

  Много добичета гойни и витороги волове

  тамо пред костра одраха и ги очистиха харно.

  А благородни Ахилес с лойта им мъртвеца покри го

  цял – от пети до глава; пък месото наокол наслага.

  Съдове – пълни със мед и със масло – в средата постави,              170

  малко наклонно към одра. Четир коне дългошии

  той ги повали на кладата с тежки въздишки от ярост,

  царят при свойта трапеза си кучета девет държеше, –

  двете от тях той закла и във кладата ширна ги хвърли,

  и благородни, юначни момчета троянски дванайсет                       175

  с острие медно посече, със зли във душата си мисли.

  Хвърли под кладата силен огън, та все да изтреби.

  След туй Ахил със риданье завика си мили другарин:

  „Радвай се, мили Патрокле, ти, – ако си в адска обител:

  всичко, що бях ти обрекъл напреде, веч аз го извърших.                 180

  И благородни, юначни момчета троянски дванайсет

  с теб изгори ще ги огън, а Хектора, сина Приямов,

  няма във клада да хвърля, ала на кучета люти.“

  Тъй се закани той. Но не припариха псета при Хектор;

  тях Афродита ги – Зевсова щерка – разпъждаше грижно                 185

  денем и нощем. Тя Хектора с розово масло намаза,

  за да се не покварява – от бързите кони повлечен.

  Феб Аполон пък чер облак свали от небе на земята

  и засени го туй място, де Хектор бездушен лежеше,

  силни на слънцето пек да не мож му изсушва отнигде                  190

  нежната кожа прекрасна и жилите на членовете.

  А на умрели Патрокла пък кладата не разпали се.

  Но на Ахил бързоноги тогава за друго му текна:

  скрая от клада застана и се помоли на двата

  вятра: Борей и Зефир, кат им хубави жертви обрече.                       195

  С чаша им златна стори възлияние и ги помоли

  да се покажат, та буйно да пламнат дървата, по-скòро

  да изгорят труповете. Веднага молбите щом чу ги,

  лека Ирида богиня се спусна с вест към ветровете.

  Вси ветрове на гощавка във къщи на буйни Зефира                         200

  бяха се сбрали. Ирида дойде и застана на прага

  каменни. Щом я видяха те, рипнаха всички на нòзе.

  Всеки при себе си канеше нея, но тя не поиска

  нигде да седне, отказа и тия им думи издума:

  „Не е за сядане. Къмто струите летя океански –                               205

  на етиопите в царството, де хекатомба се дава

  на боговете безсмъртни; и ази ще там да се гостя.

  Ала Ахилес Борея и шумни Зефира ги моли

  и обещава им хубави жертви, за да се покажат

  и да раздухат те ширната клада, в която е хвърлен                           210

  мъртви Патрокъл, оплакван от всичките вòйни ахайски.“

  Щом туй изрече, политна. И ветровете рухнàха

  с силно бучене; и облаци те закарàха пред себе,

  стигнаха скоро морето. Подигна вълната, раздвижи

  духане звучно. Запряха се във плодородната Троя                           215

  и се втурнаха във кладата... Огънят силно шумеше,

  цялата нощ те над кладата пламък държаха и звучно

  вееха цяла нощ, и богоравни Ахил бързоноги

  черпеше вино от златен съд, с чаша двустранна безспирно

  нàзем го лейше и мокреше с него пръстта, кат зовеше                     220

  громко душата на своя другар злополучен Патрокла.

  Както бащата ридае при клада на син младоженец,

  свойте родители който със ранна си смърт огорчил е,

  – тъй и Ахил, на другаря си като гореше телото,

  плачеше и забикаляше кладата с тежки стенанья.                             225

  Вече когато изгрея зорницата, ден що предказва,

  и златоризата Еос кога над морето простря се, –

  кладата почна да гасне, а пламъкът буен пресекна.

  И ветровете назад за дома се веднага върнàха

  низ по Тракийското мòре и там забучаха вълните.                           230

  А пък Ахил си от кладата тръгна и легна уморен.

  Сладък го сън осени незабавно. – След малко ахайски

  вси пълководци начело с Атрида се сбраха при него.

  Техните глъчки гръмливи и шум разбудиха Ахила.

  Рипнал от съня, той тези им думи продума:                                     235

  „Сине Атреев, и всички вий други прехрабри ахайци,

  най-напред кладата вие със руйно я вино полейте,

  та и осталата сила на огъня нека изгасне.

  После пък костите ще да сбереме на сина Менитов;

  но ще отбираме вярно, позна-щем ги лесно кои са:                         240

  той във средата на кладата беше, а другите всички

  в края горяха ведно – разбъркани коне и човеци.

  Костите в златен ковчег в лой двупластна обвити ще турнем:

  нека те там да почиват, и аз дор се скрия във Ада.

  Много висока могила сега не заръчвам да стройте –                       245

  само прилична да бъде. А после когато загина,

  ширна, висока ахайците нека могила издигнат, –

  вие, които след мен ще останете на кораби вити.“

  Рече, и всички се на бързоноги Ахил подчиниха.

  Най-напред кладата, огън додето я беше обхванал,                         250

  с руйно я вино поляха. И спадна осталата пепел.

  С плач те на мили другарин свой белите кости събраха

  и ги гудиха във златен ковчег с лой обвити двупластна,

  после във шатър под тънък прекрасен ги плащ оставиха.

  Кръг начертаха до кладата и на могила основи                                255

  тỳриха. Скоро и хълм невисок над земята се там издигна.

  След туй поискаха да си отидат те, ала Ахилес

  тамо задържа тях и ги накара да седнат на кръгло.

  Скоро от кораби дълбокодънни докара награди:

  разни котли и триножници, мулета, бикове, кони,                          260

  широкопоясни млади робини и сиво желязо.

   

   

 • Илиада, Двадесет и втора песен (1898)-

  ОМИР

  ИЛИАДА, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ПЕСЕН

  Превод: Александър Балабанов, 1898

    

  ХОМЕРОВА ИЛИЯДА. Песен ХХІІ.

  Убийството на Хектора

   

  Тъй избегàха троянци в града си както елени,

  и на зъбарите стенни заседнали, те със вода си

  жажда гасяха и пот си изтриваха; па и ахайци

  дор до стените дойдоха, на рамене щитове свели.

  Хектора òрис проклета пък вън да остане осъди, –                        5

  там, при скаейските порти на Троя велика свещена.

  Феб Аполòн на Ахила Пелеев тогава продума:

  „Сине Пелеев, защо ме със бързи си нòзе ти гониш,

  мене безсмъртнаго бога, – ти, който на смърт си обречен?

  Бог че съм негли не знаеш, та тъй се ядосваш на мене?                10

  Ето, заряза троянци, що тъй ги изплаши, и сега

  всички в града се те скриха, а ти се пък тука отвлече;

  ала не щеш ме погуби, – не стига ме нивга смърт мене!“

  Нему пък, страшно разлютен, отвърна Ахил бързоноги:

  „Далекострелец, от всички безсмъртни най-злият, с измама       15

  ти ме отби от стените! С зъби си земята мнозина

  гризнали биха, във крепката Троя преди да се вмъкнат.

  Слава велика отне ми ти нине: тях леко избави,

  без да те плаши отплата за твоята дързост жестока.

  О, да бих сила аз имал, на тебе си пръв отмъстил бих!..“             20

  Рече и с бързи се крачки той гордо запъти към Троя.

  Както в надвара кон припка по равна поляна,

  мята се леко и бързо, така си и сùнът Пелеев

  пъргаво кършеше чудни нозе и колèне безспирно.

  Пръв го Приям престарели съгледа, че там по полето                  25

  тича, и както звездата, през есен коя се явява,

  най-веч от всичките други блести в тъмнината среднощна,

  тъй той сияйше. Звездата Орйоново куче наричат.

  Светла е най-веч, но лоша тя бъднина нам предвещава:

  треска ужасна за клетите смъртни със нея започва.                      30

  Тъй пред гърдите Ахилови мед пламенееше ярко.

  Старецът силно глава си удари с ръцете и после,

  като нагоре издигна, замоли той сина си мили,

  там пред вратите що беше застанал, заканен в душа си

  с сина Пелеев Ахила борба да поемат двамина.                            35

  Жално с ръце разпрострени си старецът сину продума:

  „Хекторе, чедо обично, самичък, без твойте другари

  вънка не стой ми; убит от Пелеец по-силен и страшен,

  по-скоро твоята коба ужасна ще тебе да стигне.

  О, ако бозите него обичаха, както и ази,                                         40

  гарвани, кучета скоро му мършата биха изяли!

  Малко и мен ще олекне от тежката нà сърце жалост:

  той ме от толкова синове храбри юнаци отлъчи,

  кат ги изби ил по острови чужди далечни продаде.

  Ето и нине: троянци се върнаха, – двама от мойте                       45

  тука не виждам аз сина: Ликàона йощ Полидора,

  що Лаотоя, от всички жени най-добрата, роди ми.

  Ако са живи пленèни, тях после щем лесно откупи

  с мед и със злато: във къщи е спорно, защото премного

  старецът Алтес прочути на своето чедо си даде.                           50

  Тèжко на мен и на майка им, що ги родихме, във Ада

  ако веч жилище имат; – а скоро за други ще мине

  мъката, ако не паднеш ти мъртъв, убит от Ахила.

  Мили мой сине, в стените укрий се, троянци, троянки

  за да избавиш; и с слава велика ти сина Пелеев                            55

  да не въздигнеш, душица си като изгубиш премила.

  Разум дор още аз имам, смили се над мене злочести:

  Зевс ще ме в прага на старост дълбока във мъки погуби

  с много патùла: ще видя аз моите синове мъртви,

  щерки си грабнати, всички земнùци разграбени, в боя                 60

  о земя удрени клетите малки дечица без милост;

  зверските ръце ахайски снахи ми ще млади развлачат,

  мене пък най-после псетата ще да разкъсат пред входа, –

  псетата, що съм ги хранил аз, за да ми бъдат пазачи:

  щом като някой ме с медно острие прониже, погуби,                   65

  та да ми моята мила душица извади, – тогава

  там пред вратите, от мойта кръв кат се налочат, те злите

  щат се изтегнат. На младия всичко прилича, и в битка

  мъртъв да падне, и с копье да бъде пронизан, – за него,

  мъртвия, щото се случи, прекрасно изглежда и мило;                  70

  но за злочестните смъртни е най-тежко нещо, когато

  белите косми, брадата на старец убит оскверняват

  псета проклети!“ Така му се моли Приям престарели,

  и от главата си скубеше бели си косми с ръцете.

  Но не можа на юначния Хектор сърцето да трогне.                      75

  Тамо от нейде и майка му с сълзи в очите яви се,

  жално ридайше и бели гърди си отголи с едната,

  с другата пък ръка тя си ненки подигна и сину

  думи крилати продума, сълзи като ронеше едри:

  „Хекторе, чедо, за тия гърди и над мене смили се!                       80

  Ако съм нявга държала над твоите устни тез ненки,

  скоро що мъки и плач запеляват, – спомни си туй всичко,

  сине мой мили, и влез във стените, та тъй да прогониш

  врàгът; – но пръв ти недей се захваща със него ужасни!

  Цветенце миличко, теб ако той те погуби, тогази                         85

  няма да мога на смъртния одър твой да те оплача,

  сине, – ни ази, ни твойта съпруга, що много донесе

  дарове! Бързо и псета при кораби гръцки теб тамо,

  много далече от нази, на късове щат да направят!..“

  Тъй те разплакани двамата думаха, молеха много                         90

  чедо си мило, но Хектор се никак не трогна в сърцето.

  Силний Ахила, що близу веч стигна, реши той да чака.

  Както змията планинска, кога се е с лоши наяла

  билки, край дупката чака човека, и пълна със жлъчка

  злобно поглежда, та па се извива все около свойта                      95

  дупка; – така, и разлютен безкрайно, не щя да отстъпи

  Хектор, но бляскавий щит до стената той сложи, и силно

  като въздъхна, на своето сърце юнашко продума:

  „Ако се ази през портите вмъкна във Троя, горкò ми!

  Пръв Полидам ще с укори зли да ме посрещне; и с право:           100

  Той ме съветваше в Троя аз нашите да ги повърна

  още през тая нощ кобна, кога се Ахил богоравни

  с ярост подигна, но аз не послушах. О, колко по-харно

  щеше да бъде! С безумство си нине народа погубих;

  срам от троянки ме й дългонаметнати и от троянци,                   105

  по-долен някой от мен горделиво да ми не продума:

  „Хектор, облегнат на своята сила, погуби народа!“

  Тъй ще да казват; тогава за мене по-харно ще бъде

  срещу Ахила да тръгна, та или ще него убия,

  или пък тука пред Троя самин ще загина аз славно.                      110

  Що, ако щит си изпъкнал и шлемът си тежки оставя,

  копьето остро до градската ако стена го аз сложа,

  и се упътя с молба към Пелеева син безпорочни,

  та да му дам обещанье Елена да върнем и с нея

  всичко иманье, във Троя кое Александър донесе                          115

  с кораби дълбокодънни (от туй е и свадата люта!), –

  ако дадем на атрейците; а пък с ахайци по равно

  всичко, що скрито й в града, разделиме и с клетва да свържа

  старците в Троя, че всичко ще нà-две и право да лъчат? –

  Що се пък мисли такива пораждат в душата ми сега?                   120

  Няма с молба аз при него да ида и нито пък милост

  той ще към мен да усети, ил да се засрами от нещо;

  щом си аз гол – безоръжен остана, той ще ме убие

  като жена беззащитна! – Но време ли й празен да чакам?

  Тъй си, на камък под дъба седнàли, момиче и момък                   125

  приказки празни приказват любовно дваминца!

  Тука е по-добре двама на бой да излезем и нека

  Зевс Олимпиец кому е победа приготвил да видим!“

  Тъй размишляваше Хектор и чакаше страшни Ахила,

  който веч близо бе стигнал, приличен на бог Ениавли,               130

  шлеморазвяващи войн и на дясно си рамо тресеше

  копье пелùонско, страшно; а около него сияйно

  както огън или слънце при изгрев медта пламенейше.

  Хектор пък, щом го съгледа, изтръпна, и нямаше смелост

  там да остане, но порти остави зад себе, побягна.                        135

  Синът Пелеев след него се спусна с нозете си бързи:

  както соколът планински, най-бързий от всичките птици,

  леко се спуща въз гълъбче нежно и пиле плашливо,

  то се, горкото, надолу извива, а той го настига

  с писък, и скоро душата му да го погълне желае;                           140

  тъй и Ахил се направо затече и бързо, а Хектор

  там под стените троянски премяташе силно нозе си.

  Покрай скала и смокиня висока те минаха двама,

  все под стените по пътя коларски кат тичаха силно.

  Бистър достигнаха извор, от дето и два се притока                      145

  на лъкатушна Скамандра изтичат; – единият топъл,

  много се зиме над него дим изпарява, като от огнище;

  другий и лете тече си студено кат сняг ил градушка,

  ил като лед. И във тия речици си каменни има корита,

  тука невести троянски и хубави, лични девойки                           150

  бяло си платно и дрехите белеха: нявга то беше, –

  нявга във мирното време, преди да надойдат ахайци...

  Те покрай тия места заминàваха: в бягство единий,

  другий по него. Напреде бе храбрият, гонен от бързи Ахила.

  Не се за живина жертвена, не и за кожа те волска,                       155

  що се на първий във тичане дава награда за скорост,

  гонеха, но за душата на Хектора конесмирител.

  Както в надвара по ширно поле за награда голяма, —

  златен триножник, или пък на паднал мъж в битка жената, —

  еднокопитни коне се надварят и мятат нозе си;                            160

  три пъти тъй те Приямовий град обиколиха двама

  с бързи си нозе. И всите ги бози видяха.

  Първи продума Кронион – на люде баща и на бози:

  „Ужас! Юначнаго Хектора мили, аз виждам, че гонят

  окол стените. А моето сърце пък жали за него:                             165

  много бедра е той бикови жертва принасял на мене

  на многодолната Ида по чуките, още и в Троя,

  там на високото място; а нине пък синът Пелеев

  около Троя с краката си бързи го гони безспирно!

  Я отсъдете, безсмъртни, – какво ще решенье да вземем:               170

  пак ли от смърт да го ние избавим, или да позволим

  него, юначния, смърт от Пелеева син да го стигне?“

  Нему тогаз модрооката рече Атина Палада:

  „Татко, о мълниеносецо, с облаци черни обкръжен!

  Щò думаш? Искаш от смърт да изтръгнеш тогоз, що отдавна       175

  веч да умре е обречен от своята тежка съдбина?

  Ако; но знай, че ний всички безсмъртни не сме с теб съгласни!“

  Неи пък в отговор Зевс събирачът на облаци рече:

  „Ти се не бой, Тритогенийо, дъще обична; аз нине

  не по сърцето си думам и кротък ще бъда към тебе:                      180

  без да ме питаш, върши си каквото ти иска душата.“

  С тези си думи подщрекна той нетърпелива Атина;

  и от Олимп се високи тя спусна, надолу политна.

  А бързоногий Пелеец пак гонеше Хектора силно.

  Както сърничка планинска, когато я куче загонва                         185

  низ по долини, поля, от леговище щом я изкара,

  свива се, скрива под някои храсти, като я подушва,

  тича по нея безспирно, доде я настигне и хване;

  тъй и от бързи Ахил не можа да се Хектор укрие.

  Всякога, щом се той спуснеше срещу вратите дардански              190

  близо под кулите яки там, за да подмине с надежда

  да го войниците, що са отгоре, защитят с стрели си, –

  синът Пелеев му пътя пресичаше ловко: веднàга

  пак на поле го изкарваше, а сам до града се държеше.

  Както в съня си тогава, що гониш, не можеш да стигнеш,            195

  нито от тоя, що тича по тебе, пък ти да избегнеш;

  тъй и единий да стигне не можеше, другий да бяга. –

  Дека би могъл от смърт да се Хектор ужасна избави,

  ако се Феб Аполòн не изпречеше най-после тамо,

  та да му вдъхне юнаштво и бързи крака му да стори?                   200

  А на войската Ахил бързоноги с глава си знак даде:

  никой по Хектора лък смъртоносен не смей да обтяга,

  за да не грабне друг славата, сам пък той втор да остане.

  Веч за четвърти път щом като извора стигнаха бистри,

  златни си Зевс Олимпиец везни нагласи и във блюда                 205

  жребия две за мъчителна смърт той постави: едното

  бе на Ахила, а другото на конебореца Хектор.

  Дигна от среде. Дошъл бе на Хектор денят му злокобни:

  в Ада отиде. И Феб Аполòн го остави веч него;

  а модроока Атина отиде при сина Пелеев,                                    210

  близо до него се спря и крилати му думи продума:

  „Слава велика за гърците ще да добием ний двама,

  щом си убиеме Хектора, войн ненаситен във битки.

  Няма да може той нине от нас да избяга веч никак,

  дори и Феб Аполòн ако мъки безбройни изпита, –                       215

  на земедържеца Зевса в нозете дори да се валя!

  Тука постой ти сега, отдъхни си, а ази ще ида

  тамо при оня, и ще го накарам със теб да се бие.“

  Тъй му издума, а той я послуша зарадван в сърце си,

  и се на копьето свое подпря медновърхо; Атина                          220

  там го остави и при богоравния Хектор отиде,

  на Деифоб по лице и по глас като се тя престори.

  Близо до него се спря и крилати му думи продума:

  „Доста те, братко, Ахил бързоногий измъчва и гони

  окол стените на Троя; но я вече тук да останем:                            225

  двама от сина Пелеев ний ще да се браним по-хàрно.“

  Неи отвърна великият шлеморазвяващи Хектор:

  „О, Деифобе, ти още напреж ми от всичките братя,

  що ги Приям и Хекуба родиха, най-мил и драг беше;

  а пък сега те сърцето ми още по-силно обича:                               230

  ти зарад мене се само един престраши, щом съгледа,

  и от стените излезе, а другите вътре остаха.“

  А модрооката тъй му отвърна Атина Палада:

  „Брате, по ред ми колене и татко, и майка ни стара,

  още и всички другари прегръщаха с плач и със просби                235

  там да остана аз; толкова страх се вселил бе в душа им.

  Ала сърце ми отвътре го скръб неутешна гризеше...

  Нека юнашки сега се ний бием, па скоро видя щем:

  нас ли Ахил ще убие и кървава плячка замъкне

  тамо при дълбокодънните кораби, или той люти                         240

  от островърхото твое ще копье да бъде пронизан.“

  С тези си думи Атина го срещу Ахила поведе.

  Двамата врази един против други пристъпиха вече.

  Пръв се обади великият шлеморазвяващи Хектор:

  „Няма от тебе веч аз да се плаша, о сине Пелеев,                          245

  както преди, кога обиколих в бяг аз три пъти Троя,

  без да посмея нападът от теб да причакам; но сега

  с теб за борба ми душата копнее безмерно! Па нека:

  или да падна, или да надвия. Но първом ний клетва

  трябва пред бозите да си дадеме: свидетели верни                       250

  те ще ни бъдат, и щото сговорим, ще да го запазят.

  Ако с победа ме Зевс Олимпиец дари и душа ти извадя, –

  няма аз твоето тяло да скверня, но само от тебе

  твойто оръжье прекрасно ще смъкна, Ахиле, а трỳпа

  ще на ахайци да връча; така пък и ти да направиш.“                     255

  Кат го накриво изгледа, Ахил бързоноги изрече:

  „Хекторе, сега недей ми, омразнико, никак за сговор приказва;

  с никаква клетва не свързват се левове силни с човеци,

  нито пък сговор владей между вълци и агнета кротки:

  винаги лошо си мислят и мразят се те помежду си.                      260

  Тъй между мене и тебе спогодба не може да бъде,

  дори от нас си единият мъртъв не падне, с кръвта си

  за да насити тоз непобедимия воин Арея.

  Всичките сили си сбирай: теб нине ти трябва да бъдеш

  воин безстрашен, юначен. Веч нийде да бягаш не можеш.          265

  Скоро богиня Палада Атина ще теб да убие

  с остро ми копье. Бедите на мойте другари, що ти ги

  зверски със копье погуби, сега дори ще да изкупиш.“

  Рече и с зàмах си копье хвърли дълговърхо, което

  Хектор прочути съгледа го и се запази от него;                             270

  той си приклекна, а медното копье прехвръкна над него

  и се в земята заби, но Атина го скоро изтръгна.

  И на Ахила тя пак му го даде от Хектора тайно.

  Хектор пък дума му на безпорочний Пелеев Ахила:

  „Не погодù, о Ахиле, на бозите кой си подобен!                           275

  Ти се похвали, но никак от Зевса не ти е позната

  мойта съдбина. Изкусник във словото и хитродумец,

  искаше да ме изплашиш, юнащина за да забравя.

  Не като бягам в гърба ми ти копье ще остро забиеш,

  но през гърдите ми право прокарай го, ако от Бога                      280

  дадено теб е! А нине ти гледай от медно ми копье

  да се избавиш; – ега се то цяло забие в телò ти!

  И за троянци ще по-лесен боят да бъде, когато

  веке изчезнеш, Ахиле, бедо ти най-страшна за нази!“

  Рече така и със зАмах си копье хвърли дълговърхо.                      285

  И погодù: във средата на щита Ахилов удари.

  Но надалече си бързото копье от щита отскокна.

  Хектор се силно ядоса, задето напразно утече

  копье из ръце. Застана нажален, че нямаше веке

  копие друго. И громко зовеше си той Деифоба:                             290

  иска му дълго си копье; но тамо не беше веч тоя.

  Хектор тогава се сети в ума си за всичко и каза:

  „Тук Деифоба юнака аз рекох че виждам при мене,

  но във града си е той, – излъсти ме Атина коварно!

  Близо е вече тя, черната смърт, незабавно ще дойде;                   295

  няма спасенье! Така е туй било угодно отдавна

  Зевсу, а още и сину му далекострелещ. Напреди

  те ме спасяваха често; но сега ме смърт веч настигна.

  Нека поне да загина тук не без борба, не без слава,

  и да извърша аз дèло велико, за прùказ да бъде.“                           300

  Щом тъй издума, извади той мечът си остри, големи,

  що му на пòяс висеше, и кат се изсили, политна:

  както орелът се високолетни през облаци черни

  спуска в полето на младичко агне ил заек плашливи,

  тъй се и Хектор сам спусна и клатеше мечът си остри.                305

  Но и Ахил бързоноги, изпълнен със ярост голяма,

  буйно се спусна към него, отпред кат затули гърдите

  с щита си лепоизписани; шлемът си четиривършен

  бляскав той клатеше, а пък ресниците златни, на гъсто

  що бе Хефест окол гребена чудно окачил, трептяха.                     310

  Както оная вечерница, между звездите най-светла

  що в мрачева полунощна по небо минува,

  също си тъй пламенейше и острото копье, което

  с зли във душата кроежи за Хектора, равнаго богу,

  в дясна ръка си го силно тресеше Ахил бързоноги;                       315

  и по телòто му лепо той място избираше, дето

  най-вече би се заболо. На всъде на Хектор телòто

  беше покрито със медно и красно оръжье, що той го

  смъкнал бе от умъртвени от него Патрòкла; там току,

  дето плещùте чрез костите ключни се съединяват                        320

  с шията, гърлото беше отголено: тука е смъртна

  раната! Тъкмо в туй място на Хектора, идещи възло,

  бързий Ахил си замери със тежкото копье и хвърли:

  то се през нежната шия промушна, излезе отсреща;

  но не можа да пререже гръклянът му копьето остро,                    325

  за да предкаже и Хектор Ахилу съдбата със думи;

  падна в праха то. А богоподобни Ахил се похвали:

  „Хекторе, види се, жив да останеш си мислил ти, който

  без да се плашиш от мене, защото си бях надалече,

  мили Патрокла погуби. Дете! Отмъстителят негов,                      330

  много по-силен и сръчен, при кораби дълбокодънни

  тамо далече аз чаках, и ето пребих ти нозете.

  Псета и птици грабливи ще теб да разръфат позорно,

  нему пък славно ахайците щат погребенье направи!“

  А омалени продума му шлеморазвяващи Хектор:                          335

  „Моля те, тако ти душа, колèне, и татко, и майка, –

  псетата гръцки при кораби да ме разръфат не давай;

  в откуп ти злато и много ще мед да получиш, Ахиле:

  с дарове татко и стара ми майка щат тебе обсипа,

  ако телò ми дома ти го върнеш, та мойте останки                         340

  в огън да хвърлят троянците и на троянци жените.“

  Нàкриво кат го изгледа, отвърна Ахил бързоноги:

  „Куче, не думай за мойте родители, нито моли се

  в мойте колене! Да би ми душата търпяла, на мръвки

  бих те насякъл и сỳрово бих ти изял аз месото!                             345

  Зло си ми много направил, и никой не ще от глава ти

  псетата да ги разпъди, дори десеторно и дваесеторно

  ако за откуп ми той донесе, па и още да дава!

  Нито Приям пък Дарданов – и с злато той ако заръча

  да те претеглят, – ни стара ти майка ще може да плаче                350

  и да нарежда при смъртния одър на сина си мили;

  но ще те псетата люти и птици грабливи разръфат!“

  Хектор душа кат береше и шлемът развяваше, рече:

  „Знам те аз тебе! И що ли те толкози молех напразно?

  Тебе в гърдите ти сърце желязно се крие; но гледай                     355

  поради мен боговете на тебе да се не разсърдят

  в тоз ден, кога при вратите скаейски там ще те убият –

  без да се плашат от твоята храброст – Парис и Аполон!"

  Щом туй изрече, тъмата го смъртна завеки обгърна.

  Па и на мъртвий веч Хектор продума Ахил богоравни:               360

  „Мри! Смъртта си ще аз да причакам, когато на Зевса,

  па и на други богове безсмъртни туй бъде угодно.“

  Рече така и от трупа извади той медното копье;

  възкрай го турна и кърваво сне от плещи му оръжье.

  Тамо и други се стекоха синове храбри ахайски:                           365

  на хубостта и на ръста се Хекторов чудеха всички.

  Никой не спря се до него със копье си без да го мушне.

  Чудно съседа си всеки погледнеше и му речеше:

  „Ай, ай! наистина, нине е Хектор за пипане по-мек, –

  не както по-преди, кораби с огън кога ни запали.“                       370

  Всеки говореше тъй и го мушеше с копье си остро.

  А богоравни Ахил бързоноги оръжьето грабна,

  там пред ахайци застана и думи крилати изрече:

  „Ой вий, приятели, чуйте управници, гръцки войводи:

  веке със божия помощ затрихме тогова, що зло ни                       375

  по-много стори, отколкото заедно всички троянци!

  Нека нападнем сега на града ний Приямов, троянци

  за да узнаем какво те кроят: дали щат да напуснат

  яката крепост, щом тоя загина, или ще се борят

  още упорно, че Хектора няма го без да се грижат. –                      380

  Що се пък мисли такива пораждат в душата ми нине?

  Тамо при кораби – ощ неоплакано, непогребèно,

  мъртво Патроклово тяло лежи! Докле жив съм и мойте

  мили държат ме колене, не ще го забравя аз него!

  Нека умрелите памет изгубват, във Ада щом идат,                       385

  ази и тамо не ща да забравя другаря си мили!

  Нека сега пък със песни победни се върнем, ахайци,

  тамо при дълбокодънните кораби с трупа на тоя.

  Слава велика сдобихме: погубихме Хектора ние,

  както на бога комуто троянци се кланяха в Троя.“                         390

  Рече и за богоравния Хектор скрои поруганье.

  Жилите той и на двете нозе му под глезни преряза,

  ремъци волски прокара през дупките, и за колата

  яко ги свърза; главата остави му тъй да се влачи.

  После качи се в колата и дигна оръжьето красно;                         395

  плесна ги с бича конете, а те се понесоха леко.

  Облаци прах се над влечений дигат; косата му черна

  бе се простряла; главата, коя неотдавна бе красна, –

  цяла зарита в прах. Зевс олимпиецът даде

  врагу в земята й бащина да се ругае над нея.                                 400

  Тъй се главата на Хектора валяше в прах. Щом съгледа

  майка сина си, тя гласно заплака; далеко

  булото бяло хвърлù и косата си скубеше в ужас.

  Жално и татко му мили заплака; и вопли, риданья се чуха

  между народа по целия град на Прияма. Навярно,                        405

  би си помислил човек, че хълмистата Троя висока

  в пламъци от основанья разрушва се, цяла загинва!

  С мъка народът едвам нажаленият спираше старец,

  който през порти дардански се вън да излезе стремеше.

  Той се търкаляше в прах и ги молеше всички троянци;                410

  всекиго мъжа по име като го наричаше, дума:

  „Стойте, другари! Без жал ме пуснете аз сам да изляза

  вън от града, та да ида при кораби бързи ахайски;

  там ще да моля тогоз дръзновени злодейца Ахила:

  може би срам да го хване от мойте години преклонни                415

  и да се над моя старост смили; та и татко му стар е,

  оня Пелей, за беда на троянците що го отхрани, –

  мене пък най-вече страшни беди той докара и болки:

  толкова синове храбри юнаци ми той изпотрепа!

  Жален съм, но не оплаквам аз толкова всичките други,               420

  както едина мой Хектора мили, скръбта за когото

  скоро във Ада ще мен да изпрати. Поне на ръце ми

  той да умреше! Тогази наплакали бихме се много, –

  майка му клетница, що го й родила, и ази злочести...“

  Тъй със риданье издума, и с него ридаеха всинца.                        425

  А из троянки Хекуба пък с глас вележален заплака:

  „Чедо, на мене горката защо ми е веч да живея

  в скърби ужасни? О, мъртъв си вече ти, сине, кой бе ми

  гордост едничка и денем и нощем, а в Троя защита

  и на троянци, па и на троянки, що тебе кат бога                           430

  равно почитаха! Приживе слава велика им беше;

  нине те веке настигна теб смърт и съдбина проклета!..“

  Тъй със риданье издума тя. Но Андромаха не беше

  нищо за Хектора чула, защото не дойде при нея

  верен вестител, та неи да каже, че вънка от Троя                          435

  нейният мъж е останал самичък в опасност. Тя сàма

  в къщни глъбини пурпурна тъчеше си тъкан на дипли

  и със прекрасни я цветенца шареше; а на слугини

  гиздавокоси из къщи заръча големий триножник

  да го поставят на огън, та топла да има за Хектора                       440

  баня, кога се от битка ужасна завърне уморенъ.

  Още – горката! – не знайше, че мъж й, далече от баня,

  с ръце Ахилови от модроока Атина убит е!

  Вопли, риданья тя чу, откъм кулата че се разнасят.

  Цяла изтръпна. Совалката нàзем изпусна из ръце.                        445

  Пак се обърна тя към лепокосите в къщи слугини:

  „Нека със мене да дойдат две, що е станàло да видя.

  Чух на свекърва си стара гласът и в гърди ми се силно

  къса сърцето ми, – ще да изхвръкне из мене! Крака ми

  се подкосиха, навярно децата на стари Прияма                            450

  лошо е нещо слетяло. И (боже не дай туй да чуя)

  страх ме е много, Ахил богоравни да не е отлъчил

  Хектора смели сам от стените троянски далече,

  та по полè да го гони и храброст злокобна, несрятна,

  нивга на мира що го не оставяше, да му разбие:                            455

  нивга не чака при другите ратници, но той напреде

  тича, усилян от тая победна юнащина своя...“

  Рече така и със силно разтупано сърце из къщи

  кат полудяла излитна; – със нея и двете слугини.

  Щом си тя стигна до кулата, хора де бяха се сбрали,                     460

  бързо на зида качи се тя и се наокол озърна: съгледа

  Хектора влачен далеч от стените! Безмилостно него

  влачеха бързи коне къмто кораби дълбокодънни.

  И мрачева непронизна очи й покри ги веднага! ...

  Тя повали се назади и като че смърт я обгърна.                            465

  Всичкият накит далеч от главата се нейна разпръсна:

  панделки, светли повезки, венец, и закосник й хубав,

  още и булото, що Афродита го златна ней даде

  оня ден, с перестий шлем кога Хектор из дом я

  на Етиона изведе, несметен кат откуп наброи.                              470

  Много етърви и зълви стояха там край Андромаха,

  свяст тя изгубила, бледна, и помощ и даваха.

  Вече кога си на себе дойде и поемна си въздух,

  Тя със риданье се посред невести троянски провикна:

  „Хекторе, тежко и горко! С еднаква сме й двама родени              475

  участ: ти в Троя свещена в дворците на стари Прияма,

  ази пък в Тива, ей тамо при Плака – гориста планина –

  в къщата на Етиона нещастни, що мене злочеста

  още от малка отгледа. Защо ли съм се аз родила?

  Сега ти в царството Адово вдън земя веке пропадна,                  480

  а мен самичка в тъга непосилна ме в къщи остави,

  клета вдовица! ... И още не може да дума детето,

  що го родихме ний клетници двама; веч нито ти нему,

  Хекторе, ще да му бъдеш закрила, нито пък то тебе!

  Може би да се избави то от многослъзната битка                         485

  с момци ахайски, но мъки, страдания пак го очакват

  после; защото иманье, полета щат чуждите хора

  да му разграбят. Детето сираченце щом си остане,

  всички връстници ще него напуснат, и то ще се скита,

  сявга главица навело и с мокри от сълзите бузи ...                       490

  Често от нужда при бащини то ще отива другари:

  на едногò ще полата да дърпа, на други хитонът;

  от съжаленье ще чаша му някой подà – и за малко

  устни ще само накваси, небце му ще сухо остане...

  Често и дèте богатско, що има и татко, и майка,                            495

  от угощенье ще него да пъди със бой и ругае:

  „Скоро махни се от тука! Баща ти го няма при нази!“

  И ще се върне разплакан при майка си, клета вдовица,

  Астианакс мой, доскоро що, седнал на отчи колене,

  винаги само тлъстина от агне и мозък ядеше;                                500

  а пък когато му дойдеше сън, уморен от игрите

  детски, той сладко заспиваше сявга в леглото си чисто,

  в скути на свойта обична кърмачка на меки постелки...

  Нине веч много беди те очакват, без татко остало,

  мое дете, кое Астианакс ми троянци наричат:                               505

  само ти, Хекторе, в Троя им беше защитник на порти

  и на стените високи; сега пък далече от нази,

  тамо при витите кораби ще те довършат веднага

  червеи, псетата щом се наситят от тебе оголен, —

  а пък във къщи стоят ти одеждите тънки, прекрасни,                   510

  що са от женски ръце изтъкàни! Сега ти не трябват

  вече, и никога с тях ти не ще се покриваш, а всички

  аз изгори ща ги скоро на пламнала клада, за слава

  твоя измèжду троянките и конеборци троянци.“

  Тъй със риданье издума, и с нея жените ридаха.                           515

   

 • Сафо, Фрагмент 50 (1906)-

  САФО

  ТОМЛЕНИЕ (фрагмент 50)

  Превод: Александър Балабанов, 1906

   

  Скри се месец зад ридът.

  И Плеяди. Полунощ е.

 • Сафо, Фрагмент 31 (1906)-

  САФО

  ЛЮБОВТА (фрагмент 31)

  Превод: Александър Балабанов, 1906

   

  Равен на боговете ми се вижда

  оня, който, близо до тебе седнал,

  слуша те, как страстно говориш и

      нежно се смееш.

 • Мимнерм, Фрагмент 1 (1911)-

  МИМНЕРМОС

  ФРАГМЕНТ 1

  Превод: Александър Балабанов, 1911

   

  Какъв живот, що е приятно без златната Афродита?

  Да не съм жив, когато няма да мога вече да мисля

 • Анакреонт, фрагмент 50-