Новини

 Вече е добавен целият текст на Аристофановата комедия Женският празник (превод: Александър Ничев), представена досега на сайта само с пролога си.

4 април 2008 г. - представяне на "Тезей" в рамките на студентските четения на Катедрата по класическа филология Disputationes Antiquitatis: Зала 1 на Ректората на СУ, 14 - 18 ч.

 

Наскоро излезе 1.1 том от 6-томната поредица на издателство "Захарий Стоянов", представяща двуезично Аристотеловите съчинения. Първата част на първи том ("Органон") включва "Категории", "За тълкуването" и "Първа аналитика" в нов, подобрен превод на Иван Христов (ISBN: 978-954-739-907-5; цена: 25 лв., 598 с.). Пожелаваме успех и с интерес очакваме следващите томове от изданието, което явно ще обединява изцяло нови и преработени по-стари преводи, дело на различни преводачи, и така ще бъде ценен принос към корпуса и моделите на българската преводна рецепция от старогръцки.

В края на 2007 г. издателство "Планета 3", в своята поредица "Антична философия," публикува второто, преработено издание на Платоновия диалог "Федър" в превод на Богдан Богданов.

Първото издание на този превод е от 1982 г. и е част от т. 2 на Платон. Диалози, изд. "Наука и изкуство". Прочетете< уводната студия към преведения диалог и други материали за книгата на сайта на проф. Богданов.

Представяне на проект "Тезей" в "<Литературен клуб<"< (Електронен вестник и виртуална библиотека) - разгледайте<!